S. 2-400 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de berechting bij verstek van generaal Pinochet
Georges Dallemagne   

Chili
motie van het Parlement
rechten van de mens
vonnis
staatshoofd

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-400/1 2-400/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/4/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/4/2000   Indiening Doc. 2-400/1 2-400/1 (PDF)
27/4/2000   Inoverwegingneming
27/4/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/4/2000   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving