S. 2-553 Dossierfiche                  

Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

stemming
toepassing van informatica
optisch herkennen van tekens
telling van de stemmen
verkiezing
toezicht op de verkiezingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-553/1 2-553/1 (PDF) Verslag namens de commissie 15/5/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2000   Indiening
11/10/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
7/6/2001   Inschrijving op agenda
14/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-125 Hand. 2-125 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/10/2000   Verzending naar commissie
11/10/2000   Inschrijving op agenda
11/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne, Iris Van Riet
11/10/2000   Hoorzitting met de heer Nabil Antoun, vertegenwoordiger van de vereniging "Pour Eva (Ethique du Vote Automatisť)"
11/10/2000   Hoorzitting met de heer Paul Van Welde
11/10/2000   Hoorzitting met de heren Arnaud Jansen en Charles de Selliers, advocaten bij de balie te Brussel
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Hoorzitting met de heren E. Willems en Ph. Van Damme, deskundigen aangewezen door de Senaat
24/10/2000   Hoorzitting met de heer F. Tomicki, deskundige aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers
24/10/2000   Hoorzitting met de heer R. De Boelpaep, deskundige aangewezen door het Vlaams Parlement
24/10/2000   Hoorzitting met de heer J.-P. Gilson, deskundige aangewezen door het Waals Parlement
24/10/2000   Hoorzitting met de heer B. Hick, deskundige aangewezen door de Raad der Duitse Gemeenschap
9/1/2001   Inschrijving op agenda
9/1/2001   Hoorzitting met de heer L. Vanneste, directeur-generaal van de wetgeving en van de nationale instellingen, ministerie van Binnenlandse Zaken
9/1/2001   Hoorzitting met de heer Capron, bestuursdirecteur, ministerie van Binnenlandse Zaken
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Lezing van het verslag
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Lezing van het verslag
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Lezing van het verslag
17/4/2001   Bespreking
van de besluiten en aanbevelingen
9/5/2001   Inschrijving op agenda
9/5/2001   Lezing van het verslag
9/5/2001   Bespreking van de besluiten en de aanbevelingen
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Goedkeuring van de besluiten en de aanbevelingen
De besluiten en aanbevelingen zijn goedgekeurd met 10 stemmen bij 3 onthoudingen
15/5/2001   Vertrouwen rapporteur
14/6/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 14/6/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/10/2000, 24/10/2000, 9/1/2001, 17/4/2001, 15/5/2001

Kruispuntbank van de wetgeving