S. 2-1367 Dossierfiche K. 50-2044

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
toelating van vreemdelingen
gedwongen migratie
vluchteling
bevolkingsverplaatsing
verblijfsrecht
vluchtelingenhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2044/1 Wetsontwerp 1/10/2002
K. 50-2044/2 Verslag namens de commissie 22/11/2002
K. 50-2044/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2002
2-1367/1 2-1367/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/12/2002
2-1367/2 2-1367/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2003
2-1367/3 2-1367/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 7/1/2003
2-1367/4 2-1367/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
1/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2044/1
22/11/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2044/2
28/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 284, p. 65-85
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-1/o12)
Integraal verslag nr. 285, p. 27
Doc. K. 50-2044/3
28/11/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 246.
Doc. 2-1367/1 2-1367/1 (PDF)
16/12/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o5) Hand. 2-264 Hand. 2-264 (PDF)
Doc. 2-1367/4 2-1367/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/12/2002   Verzending naar commissie
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne
7/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
7/1/2003   Aanneming zonder amendering
7/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1367/2 2-1367/2 (PDF)
7/1/2003   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1367/3 2-1367/3 (PDF)
23/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
11/4/2003   Bekendmaking (18606-18612)
22/5/2003   Erratum (28292)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/1/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2002 15 16/12/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 246.
Onderzoekstermijn (S1) 17/12/2002 60 11/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/3/2003 11/4/2003 , blz 18606-18612
Errata
Op 22/5/2003 , blz 28292

Kruispuntbank van de wetgeving