S. 4-375 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regeling van de dienstencheques uit te breiden en te veralgemenen
Anne Delvaux    Marc Elsen    Georges Dallemagne   

dienstpersoneel
werkgelegenheidsbevordering
dienst voor arbeidsbemiddeling
bijkomend voordeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-375/1 4-375/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2007   Indiening
Herindiening Kamer 51-1973/1.
Doc. 4-375/1 4-375/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd