S. 4-342 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon
Francis Delpťrťe    Georges Dallemagne   

mobiele telefoon
consumentenvoorlichting
kinderbescherming
eerbiediging van het privť-leven
teledetectie
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-342/1 4-342/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/10/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/10/2007   Indiening
Herindiening 3-1856/1.
Doc. 4-342/1 4-342/1 (PDF)
8/11/2007   Inoverwegingneming
8/11/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/11/2007   Verzending naar commissie
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
16/4/2008   Bespreking
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Niet behandeld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/4/2008

Kruispuntbank van de wetgeving