S. 2-415 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie
Marcel Colla   

Noord-Zuid-handel
kwaliteitsmerk
motie van het Parlement
duurzame ontwikkeling
sociaal label
sociale norm
Internationale Arbeidsorganisatie
consumentenvoorlichting
eerlijke handel
ontwikkelingsland
internationale handel
Noord-Zuidbetrekking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-415/1 2-415/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/4/2000
2-415/2 2-415/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/5/2000
2-415/3 2-415/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 4/5/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2000   Indiening Doc. 2-415/1 2-415/1 (PDF)
27/4/2000   Inoverwegingneming
27/4/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/5/2000   Inschrijving op agenda
11/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-44 Hand. 2-44 (PDF)
11/5/2000   Terugzending naar verenigde commissies: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/5/2000   Inschrijving op agenda
30/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-48 Hand. 2-48 (PDF)
31/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o4) Hand. 2-50 Hand. 2-50 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/4/2000   Verzending naar commissie
4/5/2000   Inschrijving op agenda
4/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne, Marie-José Laloy, André Geens, Michiel Maertens
4/5/2000   Bespreking
4/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
4/5/2000   Aanneming zonder amendering
4/5/2000   Vertrouwen rapporteur
4/5/2000   Tekst aangenomen
11/5/2000   Herverzending naar verenigde commissies
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne, Michiel Maertens, Marie-José Laloy, André Geens
16/5/2000   Bespreking
23/5/2000   Inschrijving op agenda
23/5/2000   Niet behandeld
23/5/2000   Goedkeuring verslag
23/5/2000   Vertrouwen rapporteur
31/5/2000   Mededeling aan bestemmeling(en)
Minister van Buitanlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/5/2000, 30/5/2000, 31/5/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 4/5/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beëindigd 16/5/2000, 23/5/2000

Kruispuntbank van de wetgeving