S. 4-369 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit
Marc Elsen    Georges Dallemagne    Francis Delpérée   

burgerlijk wetboek
garantie
recht op huisvesting
laag inkomen
hulp aan minderbegunstigden
huurovereenkomst
misbruikclausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-369/1 4-369/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/11/2007   Indiening
Herindieng 3-1732/1.
Doc. 4-369/1 4-369/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving