S. 2-198 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over TsjetsjeniŽ
Georges Dallemagne   

oorlog
Rusland
kwestie TsjetsjeniŽ
vluchteling
motie van het Parlement
humanitaire hulp
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-198/1 2-198/1 (PDF) Voorstel van resolutie 25/11/1999
2-198/2 2-198/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/1999
2-198/3 2-198/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/12/1999
2-198/4 2-198/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/12/1999
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/11/1999   Indiening Doc. 2-198/1 2-198/1 (PDF)
2/12/1999   Inoverwegingneming
2/12/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/12/1999   Inschrijving op agenda
22/12/1999   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-198/4 2-198/4 (PDF)
23/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-21 Hand. 2-21 (PDF)
23/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 2-22 Hand. 2-22 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/12/1999   Verzending naar commissie
14/12/1999   Inschrijving op agenda
14/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
14/12/1999   Bespreking
14/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
14/12/1999   Aanneming zonder amendering
21/12/1999   Inschrijving op agenda
21/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-198/2 2-198/2 (PDF)
21/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-198/3 2-198/3 (PDF)
23/12/1999   Mededeling aan bestemmeling(en)
Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 14/12/1999, 21/12/1999

Kruispuntbank van de wetgeving