S. 2-679 Dossierfiche K. 50-1050

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
Regering G. Verhofstadt I  

wijze van stemming
plaatsvervanger
verdeling van de stemmen
regionale verkiezingen
kandidaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1050/1 Ontwerp van bijzondere wet 18/1/2001
K. 50-1050/2 Amendementen 14/2/2001
K. 50-1050/3 Verslag namens de commissie 28/2/2001
K. 50-1050/4 Tekst verbeterd door de commissie 28/2/2001
K. 50-1050/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/3/2001
2-679/1 2-679/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 9/3/2001
2-679/2 2-679/2 (PDF) Amendementen 12/6/2001
2-679/3 2-679/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2001
2-679/4 2-679/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 5/7/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
18/1/2001   Indiening Doc. K. 50-1050/1
28/2/2001   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1050/3
7/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 111, p. 8-18
8/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 112, p. 30-32
8/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-13/o40)
Integraal verslag nr. 112, p. 32
Doc. K. 50-1050/5
8/3/2001   Aanneming zonder amendering
Verbeteringen
  [S2] Behandeling door Senaat
9/3/2001   Overzending Doc. 2-679/1 2-679/1 (PDF)
9/3/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/6/2001   Inschrijving op agenda
5/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
5/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
5/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-5/o8) Hand. 2-134 Hand. 2-134 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/3/2001   Verzending naar commissie
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Uitgesteld
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
12/6/2001   Bespreking
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Bespreking
19/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o2)
19/6/2001   Aanneming zonder amendering
19/6/2001   Vertrouwen rapporteur
5/7/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-679/4 2-679/4 (PDF)
22/1/2002   Bekrachtiging en afkondiging
23/2/2002   Bekendmaking (7053-7055)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/3/2001, 8/3/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/7/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/6/2001, 19/6/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/1/2002 23/2/2002, blz 7053-7055