S. 2-80 Dossierfiche K. 50-333

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998
Regering G. Verhofstadt I  

Zuid-Afrika
buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-80/1 2-80/1 (PDF) Wetsontwerp 24/9/1999
2-80/2 2-80/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/1999
2-80/3 2-80/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/1999
K. 50-333/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 21/12/1999
K. 50-333/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/1/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/9/1999   Indiening Doc. 2-80/1 2-80/1 (PDF)
24/9/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
15/12/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o1) Hand. 2-18 Hand. 2-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/9/1999   Verzending naar commissie
25/11/1999   Inschrijving op agenda
25/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne
25/11/1999   Inleidende uiteenzetting
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel
25/11/1999   Bespreking
25/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/11/1999   Aanneming zonder amendering
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-80/2 2-80/2 (PDF)
7/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-80/3 2-80/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/12/1999   Overzending Doc. K. 50-333/1
20/1/2000   Bespreking
Handelingen nr. 36, p. 27
20/1/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Handelingen nr. 36, p. 48
Doc. K. 50-333/2
20/1/2000   Aanneming zonder amendering
20/1/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/2/2000   Bekrachtiging en afkondiging
5/3/2003   Bekendmaking (10724-10732)
3/5/2019   Erratum (42888)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/11/1999, 7/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/1/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/2/2000 5/3/2003, blz 10724-10732
Errata
Op 3/5/2019, blz 42888

Kruispuntbank van de wetgeving