Auteurs- en sprekersregister betreffende "Dallemagne Georges" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De aanwezigheid van kerncapaciteit op de basis van Kleine Brogel (4-113)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Guy Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-14
p. 8-10 4-14 p. 8-10 (PDF)
De bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap (Inschakeling van een tussenvennootschap bij de uitoefening van een publiek mandaat om het verbod op het cumuleren van mandaten te omzeilen) (4-52)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 23-24 4-6 COM p. 23-24 (PDF)
De bezoldiging van publieke mandatarissen via een vennootschap (Tussenvennootschappen - Fiscale behandeling van dergelijke overheidsvergoedingen) (4-71)      
  Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 85-88 4-15 p. 85-88 (PDF)
De financiële middelen voor de indirecte ontwikkelingssamenwerking (4-199)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-20
p. 28-39 4-20 p. 28-39 (PDF)
De invoer van palmolie uit Colombia en de gevolgen hiervan voor de plaatselijke bevolking (Inachtneming van de mensenrechten en de internationale conventies van het IAB bij de productie van die brandstoffen) (4-160)      
  Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 61-63 4-20 p. 61-63 (PDF)
De nieuwe uitdagingen voor het bondgenootschap      
  Hoorzitting met de heer Jaap de Hoop Scheffer, secretaris-generaal van de NAVO
4-8 COM
p. 3-19 4-8 COM p. 3-19 (PDF)
De opvolging van de zaak Belliraj (Arrestatie in Marokko van die Marokkaanse Belg beschuldigd van uiterst zware feiten onder meer op het Belgisch grondgebied gepleegd in de jaren '80 en '90 - Aanwerving van informanten - Spanningen tussen de politie- en inlichtingendiensten) (4-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-19
p. 74-77 4-19 p. 74-77 (PDF)
De wijze waarop de stijgende levensduurte in België wordt gemeten (Explosie van de prijzen van talrijke basisproducten - Verschil tussen de evolutie van de consumptieindex en de dagvergoeding die de Europese Commissie toekent) (4-33)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 10-11 4-4 COM p. 10-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Georges Dallemagne, gecoöpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Hoorzitting met de heer Javier Solana, Hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid [GBVB] van de Europese Unie) (4-1062)      
  Hoorzitting met de heer Javier Solana
4-7 COM
p. 3-21 4-7 COM p. 3-21 (PDF)
Het gebruik van waterstof binnen het energieaanbod in België (bestemd voor het wegtransport - HyWaysproject - Mogelijke productiemethoden) (4-159)      
  Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 70-72 4-20 p. 70-72 (PDF)
Het verdrag houdende verbod op submunitiewapens (Organisatie door de regering van een regionale intergouvernementele conferentie - Vernietiging van de voorraad - Slachtofferhulp) (4-12)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-1 COM
p. 11-13 4-1 COM p. 11-13 (PDF)
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Ontbreken van antwoorden op mondelinge vragen      
  4-2 COM
p. 13 4-2 COM p. 13 (PDF)
Ontslag van senatoren (2007-2008)      
  de heer Georges Dallemagne (vervangen door mevrouw Vanessa Matz)
4-24
p. 10 4-24 p. 10 (PDF)
Publieke mandaten – Uitoefening via een rechtspersoon – Emolumenten (4-125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-125
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Beleid inzake ontwikkelingssamenwerking - 0,7%-norm - Milleniumdoelstellingen - NGO's - Cambodja - Congo
4-11
p. 64-65 4-11 p. 64-65 (PDF)
   Belgisch lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad
4-11
p. 65 4-11 p. 65 (PDF)
   Buitenlands beleid
4-11
p. 63-64 4-11 p. 63-64 (PDF)
   Integratie van Servië in de EU
4-11
p. 65 4-11 p. 65 (PDF)
   Kwestie Kosovo
4-11
p. 65 4-11 p. 65 (PDF)
   Ontwapening
4-11
p. 66 4-11 p. 66 (PDF)
   Rol van het Belgisch leger - Modernisering - Deelname aan internationale vredesmissies
4-11
p. 66 4-11 p. 66 (PDF)
   Vermindering CO2-uitstoot
4-11
p. 64 4-11 p. 64 (PDF)
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Stop het geweld tegen kinderen in het Zuiden (4-1349)      
  Verslag van de dames Els Schelfhout (S) en Olga Zrihen (S) en de heren Georges Dallemagne (K) en Bruno Tuybens (K)
4-1349/1
p. 1-20 4-1349/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Miet Smet en de heren François Roelants du Vivier, Georges Dallemagne en Josy Dubié
4-314/1
p. 1-4 4-314/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen (4-517)      
  Bespreking
4-15
p. 56-61 4-15 p. 56-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodtoestand die generaal Musharraf in Pakistan heeft afgekondigd (4-436)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe, Georges Dallemagne en François Roelants du Vivier
4-436/1
p. 1-2 4-436/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (4-66)      
  Verslag van de heer Georges Dallemagne
4-66/3
p. 1-29 4-66/3 p. 1-29 (PDF)
  Bespreking
4-15
p. 46-52 4-15 p. 46-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia (4-536)      
  Amendement nr 9 van de heer Georges Dallemagne
4-536/2
p. 3 4-536/2 p. 3 (PDF)
  Bespreking
4-16
p. 46-50 4-16 p. 46-50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas (4-155)      
  Verslag van mevr. Olga Zrihen en de heer Georges Dallemagne
4-155/2
p. 1 4-155/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, François Roelants du Vivier, Philippe Mahoux, André Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy Dubié et Wouter Beke
4-502/1
p. 1-7 4-502/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Georges Dallemagne
4-502/2
p. 1 4-502/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Voorstel van de dames Miet Smet en Sabine de Bethune en de heer Georges Dallemagne
4-485/1
p. 1-10 4-485/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 11 van de heer Georges Dallemagne en mevrouw Miet Smet
4-485/3
p. 3-4 4-485/3 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 24 en 25 van de heer Georges Dallemagne c.s.
4-485/3
p. 7 4-485/3 p. 7 (PDF)
  Bespreking
4-20
p. 42-52 4-20 p. 42-52 (PDF)
Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen (4-353)      
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323)      
  Amendementen nrs 23, 24 en 29 tot 32 van de heer Georges Dallemagne
4-323/2
p. 7 4-323/2 p. 7 (PDF)
  4-323/2
p. 8-9 4-323/2 p. 8-9 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Birma (4-343)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne c.s.
4-343/1
p. 1-3 4-343/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-7
p. 10-20 4-7 p. 10-20 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Amendementen nrs 25, 26, 28 en 29 van de heer Georges Dallemagne
4-74/2
p. 14 4-74/2 p. 14 (PDF)
  4-74/2
p. 15 4-74/2 p. 15 (PDF)
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Georges Dallemagne
4-74/3
p. 1-15 4-74/3 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (4-172)      
  Verslag van mevr. Olga Zrihen en de heer Georges Dallemagne
4-172/2
p. 1 4-172/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Amendement nr 6 van de heer Dallemagne
4-114/3
p. 2 4-114/3 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Reglementering van de verkiezingsprocedure alsook regels betreffende de samenstelling en de werking van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk) (4-413)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Bepaling van de specifieke procedureregels van toepassing op sommige gerechtelijke beroepen welke kunnen worden ingediend in het kader van de verkiezingsprocedure) (4-414)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (4-574)      
  Verslag van de heer Georges Dallemagne
4-574/3
p. 1-3 4-574/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-18
p. 32-33 4-18 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen (Probleem van de mishandeling van ouderen op strafrechtelijk vlak) (4-384)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Francis Delpérée, Georges Dallemagne en Marc Elsen
4-384/1
p. 1-30 4-384/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten (4-422)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen, Georges Dallemagne en Francis Delpérée
4-422/1
p. 1-3 4-422/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst (4-374)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-374/1
p. 1-14 4-374/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen (Ouderlijk gezag) (4-382)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Georges Dallemagne en Francis Delpérée
4-382/1
p. 1-14 4-382/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de instelling van een auditcomité binnen de ter beurze genoteerde vennootschappen (4-398)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne
4-398/1
p. 1-5 4-398/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit (Oprichting van een openbare instelling, die tot taak heeft de verbintenissen van de huurders m.b.t. de hoofdverblijfplaats te waarborgen - Instelling van een specifieke huurwaarborg die een voorrecht op het geldbedrag op de geïndividualiseerde rekening combineert met een waarborg van het Fonds - Nietigheid van elke andere vorm van waarborg) (4-369)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen, Georges Dallemagne en Francis Delpérée
4-369/1
p. 1-11 4-369/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen) ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Niet-vatbaarheid voor beslag en overdracht van de leningsbedragen) (4-482)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, François Roelants du Vivier, Josy Dubié en Georges Dallemagne en de dames Margriet Hermans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-482/1
p. 1-14 4-482/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, ter afschaffing van het mechanisme van de opdeciemen voor de verkeersboetes (4-400)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne
4-400/1
p. 1-7 4-400/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste (4-617)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux, Els Schelfhout en Miet Smet en de heren Georges Dallemagne, Wouter Beke, Dirk Claes en Marc Elsen
4-617/1
p. 1-6 4-617/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon (Minimumvoorwaarden waaraan dergelijke dienstverlening moet voldoen - Lokalisatie van minderjarigen) (4-342)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée en Georges Dallemagne
4-342/1
p. 1-10 4-342/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren (Reclame waarin wordt verwezen naar kinderfeesten - Minimumcriteria waaraan reclameboodschappen moeten voldoen om minderjarigen geen moreel of fysiek nadeel te berokkenen - Oprichting van een adviescommissie binnen de Raad voor het Verbruik - Verstrenging van de verplichtingen tot voorlichting van de minderjarige consument - Verbod op e-mailreclame voor minderjarigen die geen 12 jaar oud zijn) (4-383)      
  Voorstel van de heren Georges Dallemagne, Jean-Paul Procureur, Francis Délpérée en Marc Elsen en mevrouw Anne Delvaux
4-383/1
p. 1-8 4-383/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan (Gemeente- of provincieraadslid, raadslid van een politiezone, OCMW-raadslid) (4-609)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-609/1
p. 1-2 4-609/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regeling van de dienstencheques uit te breiden en te veralgemenen (Uitbreiding van het activiteitsgebied - Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de gebruikers - Uitbreiding van het toepassingsgebied voor de werknemers - De aankoopprijs van de dienstencheque stabiel maken - Het bedrag van de terugbetaling voor dienstencheques stabiliseren - Een einde maken aan de RSZ-afwijking voor "huisbedienden" teneinde die werknemers de mogelijkheid te bieden toe te treden tot de regeling - De overdracht van de PWA-activiteiten naar de regeling van de dienstencheques bespoedigen) (4-375)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Georges Dallemagne en Marc Elsen
4-375/1
p. 1-14 4-375/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Hervorming van de wet - Beheerscontract - Toezicht - Adviesbevoegdheid van het Parlement bij de uitwerking van het beheerscontract - Jaarlijkse rapportage door de minister aan het Parlement - Overheidsbestuurders - Auditcomité - Selectie van de gedelegeerde bestuurders en de leden van het directiecomité - Variabele bezoldiging van het topmanagement - Onverenigbaarheden - Regeringscommissaris) (4-396)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne
4-396/1
p. 1-12 4-396/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen (Technische correcties - Vergemakkelijken van de toegang tot beschermde werken in het kader van het kopiëren voor eigen gebruik in familiekring en in het kader van de uitzonderingen t.b.v. de ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, strafinrichtingen, instellingen voor jeugdzorg of instellingen voor gehandicaptenzorg - Misdrijf van het ongeoorloofd omzeilen van een "technische voorziening") (4-380)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Georges Dallemagne en Jean-Paul Procureur
4-380/1
p. 1-10 4-380/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (4-381)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur, Georges Dallemagne et Francis Delpérée
4-381/1
p. 1-7 4-381/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten (De eigenhandige facturering - Nadere regels voor de verbetering van foutieve facturen - Bewaringstermijn - Opslagplaats en grensoverschrijdende aspecten) (4-599)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Georges Dallemagne, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-599/1
p. 1-10 4-599/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Fiscaal statuut van de inkomsten uit artistieke activiteiten) (4-119)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Georges Dallemagne
4-119/2
p. 1-4 4-119/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken (4-419)      
  Voorstel van de heren Georges Dallemagne en Francis Delpérée
4-419/1
p. 1-3 4-419/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren (Herziening van het begrip "gehandicapte") (4-397)      
  Voorstel van de heer Georges Dallemagne
4-397/1
p. 1-5 4-397/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op te schorten (Artsen : numerus clausus) (4-608)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-608/1
p. 1-5 4-608/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde komaf te maken met een werkloosheidsval voor onvrijwillig deeltijdwerkers met een inkomensgarantie-uitkering (Gelijkstelling van de inkomensgarantie-uitkering aan een deel van de voltijdse werkloosheidsuitkering in verhouding tot de niet-gepresteerde arbeidstijd t.a.v. een voltijdse loopbaan) (4-402)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-402/1
p. 1-17 4-402/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiële bonus te waarborgen van ten minste 20 % vergeleken bij zijn vroegere situatie (want als de arbeid onvoldoende loont in vergelijking met het vervangingsinkomen en de daarmee gepaard gaande voordelen, worden de betrokkenen er niet toe aangezet een baan aan te nemen) (4-376)      
  Voorstel van mevrouw Anne Delvaux en de heren Marc Elsen en Georges Dallemagne
4-376/1
p. 1-17 4-376/1 p. 1-17 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999