S. 2-715 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over een ethische veertienpuntenagenda ter attentie van de president van de Verenigde Staten
Georges Dallemagne    Sabine de Bethune    Marie Nagy    Vincent Van Quickenborne    Paul Galand    Marc Hordies    Jacky Morael    Clotilde Nyssens   

opzegging van een overeenkomst
internationale politiek
handhaving van de vrede
telefoon- en briefgeheim
Internationale Arbeidsconferentie
Internationaal Strafhof
mijnenbestrijding
Verenigde Staten
VN
spionage
burgerschapsrechten
kernproef
rechten van het kind
internationale organisatie
opwarming van het klimaat
bevolkingsbeleid
motie van het Parlement
ratificatie van een overeenkomst
internationale rechtspraak
internationaal arbeidsrecht
doodstraf
internationale sanctie
raketafweer
wapenbeperking
abortus
Protocol van Kyoto
antipersoneel(s)mijn
rechten van de mens
geheime dienst
vermindering van gasemissie
internationaal strafrecht
conventioneel wapen
industriŽle spionage

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-715/1 2-715/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/3/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/3/2001   Indiening Doc. 2-715/1 2-715/1 (PDF)
7/6/2001   Inoverwegingneming
7/6/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
7/6/2001   Verzending naar commissie
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling  

Kruispuntbank van de wetgeving