S. 4-172 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's
Jacques Brotchi   

voedingsziekte
geneeswijze
Zeepreventorium in De Haan
jongere
slechte voeding
chronische ziekte
kind
motie van het Parlement
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-172/1 4-172/1 (PDF) Voorstel van resolutie 30/8/2007
4-172/2 4-172/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/1/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/8/2007   Indiening Doc. 4-172/1 4-172/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/2/2008   Inschrijving op agenda
14/2/2008   Algemene bespreking Hand. 4-16 Hand. 4-16 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/10/2007   Verzending naar commissie
21/11/2007   Inschrijving op agenda
21/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Marc Elsen
21/11/2007   Bespreking
9/1/2008   Inschrijving op agenda
9/1/2008   Niet behandeld
16/1/2008   Inschrijving op agenda
16/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Georges Dallemagne
16/1/2008   Bespreking
23/1/2008   Inschrijving op agenda
23/1/2008   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 4-74/1
30/1/2008   Inschrijving op agenda
30/1/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 4-172/2 4-172/2 (PDF)
14/2/2008   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 14/2/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 21/11/2007, 16/1/2008, 30/1/2008

Kruispuntbank van de wetgeving