S. 2-631 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over Tibet
Georges Dallemagne   

Tibet-kwestie
motie van het Parlement
rechten van de mens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-631/1 2-631/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/1/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2001   Indiening Doc. 2-631/1 2-631/1 (PDF)
17/5/2001   Inoverwegingneming
17/5/2001   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-219 Hand. 2-219 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/5/2001   Verzending naar commissie
22/5/2001   Inschrijving op agenda
22/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
22/5/2001   Uitgesteld
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Niet behandeld
11/6/2002   Inschrijving op agenda
11/6/2002   Regeling der werkzaamheden
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Uitgesteld
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Bespreking
17/7/2002   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 16/7/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 22/5/2001, 11/6/2002, 9/7/2002

Kruispuntbank van de wetgeving