S. 4-382 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen
Jean-Paul Procureur    Georges Dallemagne    Francis Delpérée   

ouderlijke macht
ongehuwd samenleven
burgerlijk wetboek
eigendom van goederen
geregistreerd samenwonen
familierecht
verwantschap
burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
voogdijschap
nieuw-samengesteld gezin

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-382/1 4-382/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/11/2007   Indiening
Herindiening 3-1369/1.
Doc. 4-382/1 4-382/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
29/11/2007   Verzending naar commissie
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Niet behandeld
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Niet behandeld
22/4/2009   Inschrijving op agenda
22/4/2009   Niet behandeld
28/4/2009   Inschrijving op agenda
28/4/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
28/4/2009   Inleidende uiteenzetting
6/5/2009   Inschrijving op agenda
6/5/2009   Bespreking
6/5/2009   Regeling der werkzaamheden
27/5/2009   Inschrijving op agenda
27/5/2009   Hoorzitting met mevrouw Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)
27/5/2009   Hoorzitting met de heer Jean-Luc Agosti, adjunct-directeur-generaal van het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)
27/5/2009   Hoorzitting met de heer Béague, vertegenwoordiger van de Fondation Dolto
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 28/4/2009, 6/5/2009, 27/5/2009

Kruispuntbank van de wetgeving