Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verstreken Johan" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Asielzoekers - Aanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Specifieke noden - Antwoord van de asielactoren (6-1012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1012
Asielzoekers - Aanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Specifieke noden - Antwoord van de asielactoren (6-2267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2267
Asielzoekers - Asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Cijfers - Aanpak door de asielsectoren (6-2266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2266
Asielzoekers - Asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Cijfers - Aanpak door de asielsectoren (6-851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-851
De kaart Kosteloze Begeleider (Rolstoelgebruiker die in het bagagerijtuig of op de platformen van de reizigerstreinen moeten plaatsnemen) (5-3584)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 19-20 5-228 COM p. 19-20 (PDF)
De aanleg van een kunstmatig eiland voor de Belgische kust (5-2986)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 14-16 5-218 COM p. 14-16 (PDF)
De afluisterpraktijken van de Verenigde Staten van Amerika (PRISM-programma - Uitleg van de Verenigde Staten - Gevolgen voor het vrijhandelsverdrag) (5-1099)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-111
p. 19-23 5-111 p. 19-23 (PDF)
De controle van de Russische autoriteiten op verschillende organisaties (Omstreden controles van ngo's - Mensenrechten en vrijheden) (5-934)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-97
p. 9-11 5-97 p. 9-11 (PDF)
De digitalisering van het erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen (via een publiek-privaat partnerschap - Auteursrechten - Project Lukas-Art in Flanders) (5-3357)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-232 COM
p. 6-8 5-232 COM p. 6-8 (PDF)
De escalerende toestand in Oekraïne (5-1333)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-141
p. 12-13 5-141 p. 12-13 (PDF)
De evolutie van de opleiding van verpleegkundigen (Overleg met de gemeenschappen) (5-3919)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 30-32 5-251 COM p. 30-32 (PDF)
De holebi-asielzoekers en de asielcentra (Bescherming - Behandeling van de aanvragen) (5-3577)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-229 COM
p. 22-24 5-229 COM p. 22-24 (PDF)
De homofobe ontwikkelingen in Rusland (5-4085)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 23-31 5-261 COM p. 23-31 (PDF)
De illegale export van goud uit de Democratische Republiek Congo (VN-rapport - Mogelijke sancties - MIRECA-project - Zie ook mondelinge vraag 5-1398) (5-1249)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlanse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-136
p. 5-6 5-136 p. 5-6 (PDF)
De interlandelijke adopties (5-11106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11106
De interlandelijke adopties uit Ethiopië (5-9485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9485
De kaart Kosteloze Begeleider (NMBS : rolstoelgebruikers die niet in een gewoon passagiersrijtuig mogen plaatsnemen) (5-3051)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-223 COM
p. 6-7 5-223 COM p. 6-7 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De olielozingen op zee (5-3539)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 6-7 5-240 COM p. 6-7 (PDF)
De omstreden Russische wet die homoseksuele propaganda verbiedt (5-821)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-90
p. 8-10 5-90 p. 8-10 (PDF)
De ontwikkelingshulp aan Mali (Modaliteiten - Wapenverkoop) (5-3595)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 11-13 5-236 COM p. 11-13 (PDF)
De oorlog in Congo (Raamovereenkomst van Addis Abeba - Verkiezingen) (5-1158)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-122
p. 31-33 5-122 p. 31-33 (PDF)
De overdracht van de Duitse bunker nabij de Dodengang in Kaaskerke (Diksmuide) aan Defensie (5-9450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9450
De parkeermogelijkheden aan het station van Oostende (5-3455)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 15-19 5-228 COM p. 15-19 (PDF)
De parkeervisie van de NMBS-groep (5-3456)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 15-19 5-228 COM p. 15-19 (PDF)
De prioritaire voertuigen (Aantal - Machtigingen - Ongevallen) (5-3511)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-225 COM
p. 5-7 5-225 COM p. 5-7 (PDF)
De rechten van de oppositie in Rwanda (Proces tegen Victoire Ingabire - Arrestatie van Sylvain Sibomana) (5-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-102
p. 17-18 5-102 p. 17-18 (PDF)
De situatie in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Landgenoten in Turkije) (5-1031)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De toegankelijkheid van treinen voor personen met beperkte mobiliteit (Vereisten bij de aankoop van nieuwe treinstellen - Aanpassing van oudere treinen - Regels voor de "scootmobiel") (5-3084)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 30-32 5-211 COM p. 30-32 (PDF)
De vredesonderhandelingen naar aanleiding van het bezoek aan Israël en de Palestijnse Gebieden (Voortzetting van het nederzettingenbeleid in de bezette gebieden - Openstelling van de grenspost bij Rafah) (5-4267)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 5-7 5-272 COM p. 5-7 (PDF)
De werken in de stationsomgeving van Oostende (5-3457)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 15-19 5-228 COM p. 15-19 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Johan Verstreken, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-87
p. 9 5-87 p. 9 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Johan Verstreken, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Gaswinning in Groningen - Afbouw - Export van gas naar België - Inkrimping - Gevolgen - Alternatieve mogelijkheden - Belgisch gasnet - Aanpassing (6-1771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1771
Gewestelijk Expresnet - Uitbreiding - Stand van zaken - Desiro-treinen (5-9419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9419
Greenpeace - Actie - Dumpen van stenen in zee (6-683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-683
Het Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen België en Mozambique (5-10353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10353
Het Indicatieve Samenwerkingsprogramma met de Democratische Republiek Congo (Evaluatie - Voortzetting) (5-3594)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 8-10 5-236 COM p. 8-10 (PDF)
Het MIRECA-project (Taskforce Mineral Resources in Central Africa - Illegale uitvoer uit DRC - Zie ook mondelinge vraag 5-1249) (5-1398)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-148
p. 16-17 5-148 p. 16-17 (PDF)
Het aanbod van Belgacom (over de niet-uitzending van de Duitse zenders ARD en ZDF - Zwak aanbod aan commerciële Nederlandstalige zenders) (5-3722)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-275 COM
p. 7-8 5-275 COM p. 7-8 (PDF)
Het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzake het vervoer van fietsen (5-10351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10351
Het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ten aanzien van personen met een beperking (5-4495)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-275 COM
p. 8-10 5-275 COM p. 8-10 (PDF)
Het eerherstel voor ten onrechte ter dood veroordeelde en terechtgestelde Belgische militairen uit de Eerste Wereldoorlog (5-3983)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 13-15 5-274 COM p. 13-15 (PDF)
Het eventuele vertrek van Jet Airways (uit Zaventem) (5-1007)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-104
p. 29-30 5-104 p. 29-30 (PDF)
Het heropenen van de stopplaats te Jabbeke (NMBS) (5-3356)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 14-15 5-228 COM p. 14-15 (PDF)
Het onderzoek over de bomaanslag in Bulgarije en de rol van Hezbollah hierin (Erkenning van Hezbollah als terroristische organisatie) (5-849)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-91
p. 15-17 5-91 p. 15-17 (PDF)
Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee - Herziening - Voorstellen en opmerkingen van de andere betrokken overheden (6-1453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1453
Marien Ruimtelijk Plan voor de Noordzee - Kust van Wenduine - Kunstmatig energie-eiland - Concessie - Kandidatuur van privéinvesteerders of consortia - Stand van zaken - Aandeel van de federale regering (6-428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-428
NMBS - Scootmobiels - Weigering (6-1318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1318
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Stand van zaken (6-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1594
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Studie van de NMBS over de inplanting van haltes of stopplaatsen op het spoornet - Resultaten (6-852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord gegeven door de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
SV 6-852
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Systeem van boordtoeslag - Gebrek aan ticketautomaten - Terugbetaling van de boordtoeslag - Aantal klachten - Aanpassingen van het systeem (6-779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-779
Nieuw Marien Ruimtelijk Plan - Gevolgen voor de visserijsector - Overleg met het Vlaams Gewest (6-1786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1786
Ontwikkelingssamenwerking - Federale begroting - Bijkomende besparingen - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Werking - Gevolgen (6-1675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1675
Ontwikkelingssamenwerking - Regeerakkoord - Besparingen (6-716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-716
Oorsprong van vis in Brusselse restaurants - Onderzoek van Oceana - Resultaten (6-769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-769
Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies (6-1270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1270
Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies (6-1319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1319
Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies (6-2268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-2268
Safe Schools Declaration - Ondertekening - Belgisch standpunt - Betrokkenheid van de Gemeenschappen (6-989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-989
Station van Oostende - Renovatie - Betwisting tussen het Vlaams Gewest en de Regie der Gebouwen over een deel van de grond (6-789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-789
Stichting Duurzame Visserijontwikkeling Oostende (SDVO) - Onterechte subsidies van de federale overheid - Uitspraken van de Europese Commissie - Gevolgen (6-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-478
Stichting Duurzame Visserijontwikkeling Oostende (SDVO) - Onterechte subsidies van de federale overheid - Uitspraken van de Europese Commissie - Gevolgen (6-479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-479
Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) - Federale subsidies die volgens de Europese Commissie onterecht werden verkregen - Terugvordering (6-695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-695
Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) - Vereffening - Projecten - Facturen - Federale subsidies - Misbruik (6-827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-827
Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (SDVO) - Vereffening - Projecten - Facturen - Federale subsidies - Misbruik (6-887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-887
Vaderschapsverlof - Combinatie arbeid en gezin - Sensibilisatie - Maatregelen (5-8667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8667
Vaderschapsverlof - Scheeftrekking - Mannen - Sensibilisering (5-8665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8665
Verpleegkundigen - Zorgkundigen - Koninklijk besluit 78 van 10 november 1967 - Aanpassing - Beroepsprofielen - Opleidingen (5-9420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9420
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in België verhinderen (Mobiele communicatie) (6-414)      
  Verzoek van mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard en Jean-Paul Wahl, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Lode Vereeck
6-414/1
p. 1-7 6-414/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Verzoek van de dames Ingrid Lieten, Cindy Franssen, Miranda Van Eetvelde, Lieve Maes, Petra De Sutter, Katia Segers, Güler Turan, Christie Morreale, Olga Zrihen, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut, Christiane Vienne, Véronique Jamoulle, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Nadia El Yousfi, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Véronique Waroux en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Philippe Henry, Jean-Paul Wahl, François Desquesnes, Bart Van Malderen, Wouter Van Besien, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-162/1
p. 1-5 6-162/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Informatieverslag van de dames Petra De Sutter, Anne Lambelin en Güler Turan en de heren Karl Vanlouwe, Johan Verstreken en Jean-Paul Wahl
6-131/2
p. 1-290 6-131/2 p. 1-290 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Andries Gryffroy, Philippe Henry, Lode Vereeck en Johan Verstreken en de dames Christie Morreale, Güler Turan en Véronique Waroux
6-253/2
p. 1-280 6-253/2 p. 1-280 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-253/2)
6-25
p. 8-40 6-25 p. 8-40 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet teneinde de burgerlijke bedieningen open te stellen voor eenieder die op rechtmatige wijze in ons land is gevestigd (6-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Sonja Claes en Cindy Franssen en de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy en Johan Verstreken
6-220/1
p. 1-4 6-220/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34, § 5, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Gegarandeerde vertegenwoordiging van vrouwen in beide taalgroepen van het Grondwettelijk Hof) (6-504)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Valerie Taeldeman en Karin Brouwers, de heren Joris Poschet en Orry Van de Wauwer, mevrouw Brigitte Grouwels en de heer Johan Verstreken
6-504/1
p. 1-3 6-504/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Amendementen nrs 16 tot 19 van de heer Johan Verstreken
5-2017/2
p. 5-6 5-2017/2 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanhoudende protesten in Turkije (5-2163)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-2163/1
p. 1-6 5-2163/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in België (6-424)      
  Amendement nr 15 van mevrouw Karin Brouwers en de heer Johan Verstreken
6-424/2
p. 6 6-424/2 p. 6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2887)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz, Martine Taelman, Olga Zrihen en Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2887/1
p. 1-4 5-2887/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Taiwan (Steun aan het "East China Sea Peace Initiative" - Opstarten van onderhandelingen voor een Bilateral Investment Agreement - Sluiten van een economisch samenwerkingsakkoord tussen de EU en haar Lidstaten enerzijds en Taiwan anderzijds) (5-2799)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Johan Verstreken
5-2799/1
p. 1-4 5-2799/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Benoit Hellings, Jean-Jacques De Gucht, Johan Verstreken, Karl Vanlouwe en Jan Roegiers en de dames Marie Arena, Mieke Vogels en Vanessa Matz
5-2337/1
p. 1-11 5-2337/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van België met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Bespreking
5-88
p. 22-30 5-88 p. 22-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land (5-2166)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Armand De Decker, Johan Verstreken, Bert Anciaux, Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Marie Arena
5-2166/1
p. 1-16 5-2166/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (5-2378)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heer Johan Verstreken
5-2378/2
p. 4-5 5-2378/2 p. 4-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het vrijmaken van de breedbandmarkt (Bevorderen van de concurrentie - Algemene prijsdaling) (6-294)      
  Voorstel van de heren Peter Van Rompuy, Johan Verstreken en Steven Vanackere en de dames Brigitte Grouwels en Karin Brouwers
6-294/1
p. 1-4 6-294/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken (Personen met een handicap en chronisch zieken) (5-2493)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens en de heren Gérard Deprez, Johan Verstreken en Guido De Padt
5-2493/1
p. 1-5 5-2493/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderpensioenkloof (Een beleidsstrategie uitwerken om de genderpensioenkloof te meten en te dichten) (6-340)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers en Cindy Franssen en de heren Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-340/1
p. 1-12 6-340/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de mensenrechtensituatie van de Baha'i in Iran (5-2444)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Johan Verstreken
5-2444/1
p. 1-4 5-2444/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coördinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Amendementen nrs 48 tot 50 van de heer Johan Verstreken
5-1950/3
p. 18-20 5-1950/3 p. 18-20 (PDF)
  Amendement nr 79 van mevrouw Vanessa Matz en de heer Johan Verstreken
5-1950/4
p. 5 5-1950/4 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (Veroordeling voor "propaganda tegen het regime" - Politiek asiel) (5-1038)      
  Bespreking
5-88
p. 16-20 5-88 p. 16-20 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Voorstel van de dames Brigitte Grouwels, Sabine de Bethune, Cindy Franssen en Karin Brouwers en de heer Johan Verstreken
6-298/1
p. 1-9 6-298/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt (6-319)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Karin Brouwers, Sonja Claes en Cindy Franssen en de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy en Johan Verstreken
6-319/1
p. 1-24 6-319/1 p. 1-24 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water (Zie ook doc. 5-1336 en 6-15) (6-14)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sonja Claes en Sabine de Bethune en de heren Johan Verstreken en Steven Vanackere
6-14/1
p. 1-9 6-14/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (6-141)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers, Brigitte Grouwels, Cindy Franssen en Sonja Claes en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere en Johan Verstreken
6-141/1
p. 1-10 6-141/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel I bis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (6-146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Sonja Claes, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers en de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken en Peter Van Rompuy
6-146/1
p. 1-6 6-146/1 p. 1-6 (PDF)
Westoever - Projecten en structuren gefinancierd door de Europese Unie en België - Vernieling door Israël - Stand van zaken (6-903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-903
Wetsontwerp houdende instemming met de Akkoorden in het kader van Artikel XXI van de GATS met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie (5-1872)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-1872/2
p. 1-5 5-1872/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 (5-2262)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2262/2
p. 1 5-2262/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (Toevoeging van een aantal misdaden aan de lijst van oorlogsmisdaden in geval van niet-internationale gewapende conflicten) (5-2271)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2271/2
p. 1 5-2271/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 31-33 5-121 p. 31-33 (PDF)
  Algemene bespreking (Uitstel)
5-121
p. 23 5-121 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (5-2270)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2270/2
p. 1-7 5-2270/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 31-33 5-121 p. 31-33 (PDF)
  Algemene bespreking (Uitstel)
5-121
p. 23 5-121 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 24 oktober 2008 (5-2317)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2317/2
p. 1-3 5-2317/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 32-33 5-140 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 (5-2257)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2257/2
p. 1-5 5-2257/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (Opwerking van de brandstof van de BR2-reactor) (5-2336)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2336/2
p. 1-6 5-2336/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 12 december 2011 (5-2320)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2320/2
p. 1-3 5-2320/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te's Gravenhage op 19 oktober 1996 (5-2321)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2321/2
p. 1-9 5-2321/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Johan Verstreken
5-1939/2
p. 1-19 5-1939/2 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009 (5-2299)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2299/2
p. 1-4 5-2299/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (5-2229)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Johan Verstreken
5-2229/2
p. 1-3 5-2229/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - Continuïteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Amendement nr 22 van mevrouw Els Van Hoof en de heer Johan Verstreken
5-2315/2
p. 16-17 5-2315/2 p. 16-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid (Wettelijke verankering van het transversaal armoedebestrijdingsbeleid) (5-2391)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren André du Bus de Warnaffe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2391/1
p. 1-19 5-2391/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren (Zoeken en oprapen door behoeftigen van op het veld achtergebleven vruchten na de oogst) (5-2423)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en van de heren Francis Delpérée, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2423/1
p. 1-5 5-2423/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen (Afschaffing van de regel volgens dewelke een koe, of twaalf schapen of geiten alsmede een varken en vierentwintig dieren van het hoenderhof niet voor beslag vatbaar zijn) (5-2424)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Francis Delpérée, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2424/1
p. 1-4 5-2424/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (5-2425)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Johan Verstreken
5-2425/1
p. 1-11 5-2425/1 p. 1-11 (PDF)
de gevolgen van het marien ruimtelijk plan (5-10325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10325
de parking en de werken in de stationsomgeving van Oostende (5-11244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-11244
de toegankelijkheid van het kiessysteem (5-11261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11261
de wapenwet en de historische evocaties (5-11109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11109
de werken op de as Brugge-Gent (5-10346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10346
de wet op de kansspelen (5-10444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10444
het antennepunt van Dokters van de Wereld in Oostende (5-11303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11303
het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen (5-10073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   vraag ingetrokken
SV 5-10073
het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet-Partyka (5-10326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10326
het uitblijven van de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en ander wrede, onmenselijke of onterende handelingen (5-10463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10463
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999