S. 6-424 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in België
Olivier Destrebecq    Anne Barzin    Rik Daems    Lode Vereeck    Jean-Paul Wahl    Alain Destexhe    Yves Evrard    Gilles Mouyard   

institutionele samenwerking
elektronische handel
motie van het Parlement
economisch beleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-424/1 6-424/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/4/2018
6-424/2 6-424/2 (PDF) Amendementen 4/3/2019
6-424/3 6-424/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/3/2019
6-424/4 6-424/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/3/2019
6-424/5 6-424/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 29/3/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/4/2018   Indiening Doc. 6-424/1 6-424/1 (PDF)
20/4/2018   Inoverwegingneming
20/4/2018   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Stemming over het geheel: ne varietur (+19/-14/o6) Doc. 6-424/5 6-424/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
20/4/2018   Verzending naar commissie
12/11/2018   Inschrijving op agenda
12/11/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Güler Turan
12/11/2018   Inleidende uiteenzetting door Yves Evrard
12/11/2018   Bespreking
7/1/2019   Inschrijving op agenda
7/1/2019   Hoorzitting met de heer Gino Van Ossel, adjunct-professor, Vlerick Business School
7/1/2019   Hoorzitting met mevrouw Cathy Macharis, professor, Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen, VUB
7/1/2019   Hoorzitting met de heer François Honoré, CEO Geoconsulting
7/1/2019   Hoorzitting met de heer Mathieu Strale, vorser ULB, Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT)
21/1/2019   Inschrijving op agenda
21/1/2019   Hoorzitting met de heer Yoan Jungling, ABVV Liège-Huy-Waremme
21/1/2019   Hoorzitting met de heer Anton Delbarre, Chief Economist, Comeos
21/1/2019   Hoorzitting met mevrouw Sophie Heuskin, Adviseur Studiedienst, UCM
21/1/2019   Gedachtewisseling
8/2/2019   Inschrijving op agenda
8/2/2019   Hoorzitting met de heer Frédéric MARQUET, Manager du Commerce van Mulhouse
8/2/2019   Gedachtewisseling
18/2/2019   Inschrijving op agenda
18/2/2019   Bespreking
11/3/2019   Inschrijving op agenda
11/3/2019   Bespreking
11/3/2019   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-2/o3) Doc. 6-424/2 6-424/2 (PDF)
11/3/2019   Aanneming na amendering
11/3/2019   Vertrouwen rapporteur Doc. 6-424/4 6-424/4 (PDF)
29/3/2019   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan EM, vice-eerstemin. en min. Werk, min. Middenstand, min. Digitale Agenda, min.-pres. en voorz. van parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2019
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Geamendeerd 12/11/2018, 7/1/2019, 21/1/2019, 8/2/2019, 18/2/2019, 11/3/2019