Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-479

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 10 maart 2015

aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Stichting Duurzame Visserijontwikkeling Oostende (SDVO) - Onterechte subsidies van de federale overheid - Uitspraken van de Europese Commissie - Gevolgen

zeevisserij
overheidssteun
concurrentiebeperking
toezicht op overheidssteun
schending van het EU-recht
weekdier
duurzame visserij

Chronologie

10/3/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015)
8/4/2015Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-478

Vraag nr. 6-479 d.d. 10 maart 2015 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de SDVO (Stichting Duurzame Visserijontwikkeling Oostende) de subsidies moet terugbetalen die ze van Europa kreeg voor de ontwikkeling van duurzame visserijprojecten. De Europese Commissie is van oordeel dat de SDVO de subsidies ten onrechte heeft gebruikt voor het ontwikkelen van de handelsnaam "Flanders Queen Mussel", het voeren van een reclamecampagne en de exploitatie van 87 mosselkooien. De Europese Commissie is van mening dat het om concurrentievervalsing ging en dat de SDVO een commerciŽle activiteit uitoefende. De Europese Commissie oordeelde nu dat de SDVO de verkeerd gebruikte staatssteun met rente moet terugbetalen. Minister Schauvliege antwoordde in de commissie Visserij van het Vlaams parlement dat het louter om federale subsidies gaat, afkomstig uit het federale zeevisserijfonds.

Dit betreft een transversale aangelegenheid, want de gevolgen voor de bevoegdheden van de Gemeenschappen en/of de Gewesten zijn de volgende: de SDVO werkt met middelen van de Europese, federale en Vlaamse overheid. De middelen die Europa terugvordert, zijn louter federale middelen, maar de terugvordering heeft ongetwijfeld gevolgen voor de globale werking en de andere projecten van de SDVO.

Ik had aan de minister graag de volgende vragen gesteld:

1. Over welk bedrag gaat het precies?

2. Wat zijn de gevolgen van de uitspraak van de Europese Commissie voor de verdere subsidiŽring en werking van de SDVO vanuit de federale overheid?

3. Minister Schauvliege verklaarde dat ze de uitspraak van de Europese Commissie zou aangrijpen om met haar federale collega de toekomst van de SDVO te bespreken. Welke toekomst ziet de federale minister voor de SDVO?

Antwoord ontvangen op 8 april 2015 :

1) Ik verwijs u naar het antwoord gegeven door mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters.

2) & 3) Over de toekomst van SDVO zal ik binnenkort overleggen met mijn collega’s, de vice-eerste minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters en Vlaams minister van Visserij Joke Schauvliege. Het is duidelijk dat we hier best samenwerken en gemeenschappelijke standpunten innemen gezien onze bevoegdheden Noordzee en Visserij elkaar raken en zelfs overlappen.