S. 5-2336 Dossierfiche K. 53-3371

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013
Regering E. Di Rupo I  

Frankrijk
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
nucleaire brandstof
opwerking van de splijtstof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2336/1 5-2336/1 (PDF) Wetsontwerp 8/11/2013
5-2336/2 5-2336/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2014
K. 53-3371/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2014
K. 53-3371/2 Verslag namens de commissie 27/2/2014
K. 53-3371/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/11/2013   Indiening Doc. 5-2336/1 5-2336/1 (PDF)
8/11/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2014   Inschrijving op agenda
13/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-4/o1) Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/11/2013   Verzending naar commissie
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Niet behandeld
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Verstreken
28/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
28/1/2014   Bespreking
28/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o2)
28/1/2014   Aanneming zonder amendering
28/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3371/1
27/2/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3371/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 70-71
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+144/-11/o0)
Integraal verslag nr. 189, p.
Doc. K. 53-3371/3
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
2/9/2014   Bekendmaking (65265-65268)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 2/9/2014, blz 65265-65268