S. 5-1872 Dossierfiche K. 53-2615

Wetsontwerp houdende instemming met de Akkoorden in het kader van Artikel XXI van de GATS met ArgentiniŽ, AustraliŽ, BraziliŽ, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie
Regering E. Di Rupo I  

uitbreiding van de Europese Unie
Verenigde Staten
Ecuador
Zuid-Korea
Cuba
Japan
AustraliŽ
BraziliŽ
ratificatie van een overeenkomst
Hongkong
Nieuw-Zeeland
ArgentiniŽ
India
Zwitserland
Colombia
GATS
Canada
Taiwan
Filipijnen
China
Wereldhandelsorganisatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1872/1 5-1872/1 (PDF) Wetsontwerp 3/12/2012
5-1872/2 5-1872/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2013
K. 53-2615/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/1/2013
K. 53-2615/2 Verslag namens de commissie 25/2/2013
K. 53-2615/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/3/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2012   Indiening Doc. 5-1872/1 5-1872/1 (PDF)
3/12/2012   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/1/2013   Inschrijving op agenda
24/1/2013   Algemene bespreking Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
24/1/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
24/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o10) Hand. 5-89 Hand. 5-89 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/12/2012   Verzending naar commissie
15/1/2013   Inschrijving op agenda
15/1/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Verstreken
15/1/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
15/1/2013   Bespreking
15/1/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
15/1/2013   Aanneming zonder amendering
15/1/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
24/1/2013   Overzending Doc. K. 53-2615/1
25/2/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2615/2
7/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 134, p. 27-28
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-1/o21)
Integraal verslag nr. 134, p. 96-97
Doc. K. 53-2615/3
7/3/2013   Aanneming zonder amendering
7/3/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/4/2013   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/1/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/1/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/3/2013