S. 5-2299 Dossierfiche K. 53-3365

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009
Regering E. Di Rupo I  

verwijdering
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
strafsanctie
overbrenging van gedetineerden
bilaterale overeenkomst
Dominicaanse Republiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2299/1 5-2299/1 (PDF) Wetsontwerp 14/10/2013
5-2299/2 5-2299/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2014
K. 53-3365/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2014
K. 53-3365/2 Verslag namens de commissie 26/2/2014
K. 53-3365/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2013   Indiening Doc. 5-2299/1 5-2299/1 (PDF)
14/10/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2014   Inschrijving op agenda
13/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o12) Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/10/2013   Verzending naar commissie
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Niet behandeld
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Verstreken
28/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
28/1/2014   Bespreking
28/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
28/1/2014   Aanneming zonder amendering
28/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3365/1
26/2/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3365/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 65-67
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-1/o0)
Integraal verslag nr. 189, p. 144
Doc. K. 53-3365/3
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
9/3/2015   Bekendmaking (15601-15605)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/5/2014 9/3/2015, blz 15601-15605