Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8667

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 3 april 2013

aan de minister van Werk

Vaderschapsverlof - Combinatie arbeid en gezin - Sensibilisatie - Maatregelen

gendermainstreaming
vaderschapsverlof
ouderverlof
gelijke behandeling van man en vrouw
loopbaanonderbreking
balans tussen werk en privé

Chronologie

3/4/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-8667 d.d. 3 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het belang van de combinatie arbeid-gezin werd reeds meermaals benadrukt. De combinatie is zowel belangrijk voor vrouwen als voor mannen. Toch is er vaak een scheeftrekking.

Concreet kunnen mannen een beroep doen op volgende mogelijkheden:

- vaderschapsverlof;

- ouderschapsverlof;

- tijdskrediet om thematische redenen;

- tijdskrediet zonder motivering.

Uit cijfers van de ziekteverzekering blijkt dat 60.000 mannen (in 2011) het vaderschapsverlof opnamen. Op een totaal van 120.000 geboorten is dat de helft. Van de 52.538 ouderschapsverloven die vorig jaar werden opgenomen, gebeurde dit in 38.085 gevallen door een vrouw. Voor mannen blijft de opname van het ouderschapsverlof beperkt tot een kwart.

De geachte minister gaf reeds aan dat zij de werkgevers wil sensibiliseren om mannen de kans te geven arbeid en gezin beter te combineren.

Om voorgaande redenen had ik graag geweten welke concrete maatregelen zij hieromtrent zal nemen.