S. 5-2257 Dossierfiche K. 53-3122

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
Montserrat
ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
belastingovereenkomst
OESO

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2257/1 5-2257/1 (PDF) Wetsontwerp 16/9/2013
5-2257/2 5-2257/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2013
K. 53-3122/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/11/2013
K. 53-3122/2 Verslag namens de commissie 11/12/2013
K. 53-3122/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/9/2013   Indiening Doc. 5-2257/1 5-2257/1 (PDF)
16/9/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/10/2013   Inschrijving op agenda
7/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/9/2013   Verzending naar commissie
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Verstreken
22/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
22/10/2013   Bespreking
22/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2013   Aanneming zonder amendering
22/10/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3122/1
11/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3114/2
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 50-53
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+143/-1/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 83
Doc. K. 53-3122/3
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
9/11/2015   Bekendmaking (67988-68000)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/11/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/2014 9/11/2015, blz 67988-68000