S. 5-2317 Dossierfiche K. 53-3366

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 24 oktober 2008
Regering E. Di Rupo I  

intellectuele eigendom
internationale ambtenaar
Benelux
ratificatie van een overeenkomst
toegang tot de rechter
Benelux Gerechtshof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2317/1 5-2317/1 (PDF) Wetsontwerp 29/10/2013
5-2317/2 5-2317/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2014
K. 53-3366/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2014
K. 53-3366/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/10/2013   Indiening Doc. 5-2317/1 5-2317/1 (PDF)
29/10/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2014   Inschrijving op agenda
13/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/10/2013   Verzending naar commissie
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Niet behandeld
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Verstreken
28/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
28/1/2014   Bespreking
28/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/1/2014   Aanneming zonder amendering
28/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3366/1
19/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd, zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 658
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 67-68
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 189, p. 145
Doc. K. 53-3366/2
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
4/11/2014   Bekendmaking (84240-84244)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/4/2014 4/11/2014, blz 84240-84244