Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verstreken Johan" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De kaart Kosteloze Begeleider (Rolstoelgebruiker die in het bagagerijtuig of op de platformen van de reizigerstreinen moeten plaatsnemen) (5-3584)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 19-20 5-228 COM p. 19-20 (PDF)
De aanleg van een kunstmatig eiland voor de Belgische kust (5-2986)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 14-16 5-218 COM p. 14-16 (PDF)
De afluisterpraktijken van de Verenigde Staten van Amerika (PRISM-programma - Uitleg van de Verenigde Staten - Gevolgen voor het vrijhandelsverdrag) (5-1099)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-111
p. 19-23 5-111 p. 19-23 (PDF)
De controle van de Russische autoriteiten op verschillende organisaties (Omstreden controles van ngo's - Mensenrechten en vrijheden) (5-934)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-97
p. 9-11 5-97 p. 9-11 (PDF)
De digitalisering van het erfgoed van de federale wetenschappelijke instellingen (via een publiek-privaat partnerschap - Auteursrechten - Project Lukas-Art in Flanders) (5-3357)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-232 COM
p. 6-8 5-232 COM p. 6-8 (PDF)
De escalerende toestand in OekraÔne (5-1333)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-141
p. 12-13 5-141 p. 12-13 (PDF)
De evolutie van de opleiding van verpleegkundigen (Overleg met de gemeenschappen) (5-3919)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 30-32 5-251 COM p. 30-32 (PDF)
De holebi-asielzoekers en de asielcentra (Bescherming - Behandeling van de aanvragen) (5-3577)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-229 COM
p. 22-24 5-229 COM p. 22-24 (PDF)
De homofobe ontwikkelingen in Rusland (5-4085)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 23-31 5-261 COM p. 23-31 (PDF)
De illegale export van goud uit de Democratische Republiek Congo (VN-rapport - Mogelijke sancties - MIRECA-project - Zie ook mondelinge vraag 5-1398) (5-1249)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlanse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-136
p. 5-6 5-136 p. 5-6 (PDF)
De interlandelijke adopties (5-11106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11106
De interlandelijke adopties uit EthiopiŽ (5-9485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9485
De kaart Kosteloze Begeleider (NMBS : rolstoelgebruikers die niet in een gewoon passagiersrijtuig mogen plaatsnemen) (5-3051)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-223 COM
p. 6-7 5-223 COM p. 6-7 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De olielozingen op zee (5-3539)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-240 COM
p. 6-7 5-240 COM p. 6-7 (PDF)
De omstreden Russische wet die homoseksuele propaganda verbiedt (5-821)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-90
p. 8-10 5-90 p. 8-10 (PDF)
De ontwikkelingshulp aan Mali (Modaliteiten - Wapenverkoop) (5-3595)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 11-13 5-236 COM p. 11-13 (PDF)
De oorlog in Congo (Raamovereenkomst van Addis Abeba - Verkiezingen) (5-1158)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-122
p. 31-33 5-122 p. 31-33 (PDF)
De overdracht van de Duitse bunker nabij de Dodengang in Kaaskerke (Diksmuide) aan Defensie (5-9450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9450
De parkeermogelijkheden aan het station van Oostende (5-3455)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 15-19 5-228 COM p. 15-19 (PDF)
De parkeervisie van de NMBS-groep (5-3456)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 15-19 5-228 COM p. 15-19 (PDF)
De prioritaire voertuigen (Aantal - Machtigingen - Ongevallen) (5-3511)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-225 COM
p. 5-7 5-225 COM p. 5-7 (PDF)
De rechten van de oppositie in Rwanda (Proces tegen Victoire Ingabire - Arrestatie van Sylvain Sibomana) (5-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-102
p. 17-18 5-102 p. 17-18 (PDF)
De situatie in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Landgenoten in Turkije) (5-1031)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De toegankelijkheid van treinen voor personen met beperkte mobiliteit (Vereisten bij de aankoop van nieuwe treinstellen - Aanpassing van oudere treinen - Regels voor de "scootmobiel") (5-3084)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-211 COM
p. 30-32 5-211 COM p. 30-32 (PDF)
De vredesonderhandelingen naar aanleiding van het bezoek aan IsraŽl en de Palestijnse Gebieden (Voortzetting van het nederzettingenbeleid in de bezette gebieden - Openstelling van de grenspost bij Rafah) (5-4267)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 5-7 5-272 COM p. 5-7 (PDF)
De werken in de stationsomgeving van Oostende (5-3457)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 15-19 5-228 COM p. 15-19 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Johan Verstreken, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-87
p. 9 5-87 p. 9 (PDF)
Gewestelijk Expresnet - Uitbreiding - Stand van zaken - Desiro-treinen (5-9419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9419
Het Indicatief Samenwerkingsprogramma tussen BelgiŽ en Mozambique (5-10353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10353
Het Indicatieve Samenwerkingsprogramma met de Democratische Republiek Congo (Evaluatie - Voortzetting) (5-3594)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 8-10 5-236 COM p. 8-10 (PDF)
Het MIRECA-project (Taskforce Mineral Resources in Central Africa - Illegale uitvoer uit DRC - Zie ook mondelinge vraag 5-1249) (5-1398)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-148
p. 16-17 5-148 p. 16-17 (PDF)
Het aanbod van Belgacom (over de niet-uitzending van de Duitse zenders ARD en ZDF - Zwak aanbod aan commerciŽle Nederlandstalige zenders) (5-3722)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-275 COM
p. 7-8 5-275 COM p. 7-8 (PDF)
Het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen inzake het vervoer van fietsen (5-10351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10351
Het beleid van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ten aanzien van personen met een beperking (5-4495)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-275 COM
p. 8-10 5-275 COM p. 8-10 (PDF)
Het eerherstel voor ten onrechte ter dood veroordeelde en terechtgestelde Belgische militairen uit de Eerste Wereldoorlog (5-3983)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 13-15 5-274 COM p. 13-15 (PDF)
Het eventuele vertrek van Jet Airways (uit Zaventem) (5-1007)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-104
p. 29-30 5-104 p. 29-30 (PDF)
Het heropenen van de stopplaats te Jabbeke (NMBS) (5-3356)      
  Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-228 COM
p. 14-15 5-228 COM p. 14-15 (PDF)
Het onderzoek over de bomaanslag in Bulgarije en de rol van Hezbollah hierin (Erkenning van Hezbollah als terroristische organisatie) (5-849)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-91
p. 15-17 5-91 p. 15-17 (PDF)
Vaderschapsverlof - Combinatie arbeid en gezin - Sensibilisatie - Maatregelen (5-8667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8667
Vaderschapsverlof - Scheeftrekking - Mannen - Sensibilisering (5-8665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8665
Verpleegkundigen - Zorgkundigen - Koninklijk besluit 78 van 10 november 1967 - Aanpassing - Beroepsprofielen - Opleidingen (5-9420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9420
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Amendementen nrs 16 tot 19 van de heer Johan Verstreken
5-2017/2
p. 5-6 5-2017/2 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanhoudende protesten in Turkije (5-2163)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
5-2163/1
p. 1-6 5-2163/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2887)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz, Martine Taelman, Olga Zrihen en Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2887/1
p. 1-4 5-2887/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Taiwan (Steun aan het "East China Sea Peace Initiative" - Opstarten van onderhandelingen voor een Bilateral Investment Agreement - Sluiten van een economisch samenwerkingsakkoord tussen de EU en haar Lidstaten enerzijds en Taiwan anderzijds) (5-2799)      
  Voorstel van de heren Karl Vanlouwe en Johan Verstreken
5-2799/1
p. 1-4 5-2799/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Benoit Hellings, Jean-Jacques De Gucht, Johan Verstreken, Karl Vanlouwe en Jan Roegiers en de dames Marie Arena, Mieke Vogels en Vanessa Matz
5-2337/1
p. 1-11 5-2337/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Bespreking
5-88
p. 22-30 5-88 p. 22-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land (5-2166)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Armand De Decker, Johan Verstreken, Bert Anciaux, Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Marie Arena
5-2166/1
p. 1-16 5-2166/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (5-2378)      
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heer Johan Verstreken
5-2378/2
p. 4-5 5-2378/2 p. 4-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken (Personen met een handicap en chronisch zieken) (5-2493)      
  Voorstel van mevrouw Helga Stevens en de heren Gťrard Deprez, Johan Verstreken en Guido De Padt
5-2493/1
p. 1-5 5-2493/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de mensenrechtensituatie van de Baha'i in Iran (5-2444)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Johan Verstreken
5-2444/1
p. 1-4 5-2444/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Amendementen nrs 48 tot 50 van de heer Johan Verstreken
5-1950/3
p. 18-20 5-1950/3 p. 18-20 (PDF)
  Amendement nr 79 van mevrouw Vanessa Matz en de heer Johan Verstreken
5-1950/4
p. 5 5-1950/4 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (Veroordeling voor "propaganda tegen het regime" - Politiek asiel) (5-1038)      
  Bespreking
5-88
p. 16-20 5-88 p. 16-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Akkoorden in het kader van Artikel XXI van de GATS met ArgentiniŽ, AustraliŽ, BraziliŽ, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, Hongkong (China), India, Japan, de Republiek Korea, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika over de compenserende aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie (5-1872)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-1872/2
p. 1-5 5-1872/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 (5-2262)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2262/2
p. 1 5-2262/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (Toevoeging van een aantal misdaden aan de lijst van oorlogsmisdaden in geval van niet-internationale gewapende conflicten) (5-2271)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2271/2
p. 1 5-2271/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 31-33 5-121 p. 31-33 (PDF)
  Algemene bespreking (Uitstel)
5-121
p. 23 5-121 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome (5-2270)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2270/2
p. 1-7 5-2270/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-121
p. 31-33 5-121 p. 31-33 (PDF)
  Algemene bespreking (Uitstel)
5-121
p. 23 5-121 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 24 oktober 2008 (5-2317)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2317/2
p. 1-3 5-2317/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 32-33 5-140 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 (5-2257)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2257/2
p. 1-5 5-2257/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (Opwerking van de brandstof van de BR2-reactor) (5-2336)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2336/2
p. 1-6 5-2336/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese Luchtmachtgroep, gedaan te Londen op 12 december 2011 (5-2320)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2320/2
p. 1-3 5-2320/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te's Gravenhage op 19 oktober 1996 (5-2321)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2321/2
p. 1-9 5-2321/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Verslag van de heren Richard Miller en Johan Verstreken
5-1939/2
p. 1-19 5-1939/2 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Dominicaanse Republiek betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Santo Domingo op 5 mei 2009 (5-2299)      
  Verslag van de heer Johan Verstreken
5-2299/2
p. 1-4 5-2299/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (5-2229)      
  Verslag van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Johan Verstreken
5-2229/2
p. 1-3 5-2229/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - ContinuÔteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Amendement nr 22 van mevrouw Els Van Hoof en de heer Johan Verstreken
5-2315/2
p. 16-17 5-2315/2 p. 16-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid (Wettelijke verankering van het transversaal armoedebestrijdingsbeleid) (5-2391)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Andrť du Bus de Warnaffe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2391/1
p. 1-19 5-2391/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren (Zoeken en oprapen door behoeftigen van op het veld achtergebleven vruchten na de oogst) (5-2423)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en van de heren Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2423/1
p. 1-5 5-2423/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen (Afschaffing van de regel volgens dewelke een koe, of twaalf schapen of geiten alsmede een varken en vierentwintig dieren van het hoenderhof niet voor beslag vatbaar zijn) (5-2424)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2424/1
p. 1-4 5-2424/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (5-2425)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Johan Verstreken
5-2425/1
p. 1-11 5-2425/1 p. 1-11 (PDF)
de gevolgen van het marien ruimtelijk plan (5-10325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10325
de parking en de werken in de stationsomgeving van Oostende (5-11244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-11244
de toegankelijkheid van het kiessysteem (5-11261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11261
de wapenwet en de historische evocaties (5-11109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11109
de werken op de as Brugge-Gent (5-10346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10346
de wet op de kansspelen (5-10444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10444
het antennepunt van Dokters van de Wereld in Oostende (5-11303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11303
het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen (5-10073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   vraag ingetrokken
SV 5-10073
het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet-Partyka (5-10326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10326
het uitblijven van de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en ander wrede, onmenselijke of onterende handelingen (5-10463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verstreken aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10463
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999