S. 5-2271 Dossierfiche K. 53-3095

Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome
Regering E. Di Rupo I  

Internationaal Strafhof
ratificatie van een overeenkomst
oorlogsmisdaad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2271/1 5-2271/1 (PDF) Wetsontwerp 26/9/2013
5-2271/2 5-2271/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2013
K. 53-3095/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/10/2013
K. 53-3095/2 Verslag namens de commissie 7/11/2013
K. 53-3095/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/9/2013   Indiening Doc. 5-2271/1 5-2271/1 (PDF)
26/9/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/10/2013   Inschrijving op agenda
24/10/2013   Algemene bespreking Hand. 5-121 Hand. 5-121 (PDF)
24/10/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-121 Hand. 5-121 (PDF)
24/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o3) Hand. 5-121 Hand. 5-121 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/9/2013   Verzending naar commissie
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Verstreken
22/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
22/10/2013   Bespreking
22/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2013   Aanneming zonder amendering
22/10/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
24/10/2013   Overzending Doc. K. 53-3095/1
5/11/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3094/2
7/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 166, p. 69-70
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-1/o0)
Integraal verslag nr. 166, p. 81
Doc. K. 53-3095/3
7/11/2013   Aanneming zonder amendering
7/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/11/2013   Bekrachtiging en afkondiging
3/3/2014   Bekendmaking (17672-17674)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/10/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/11/2013 3/3/2014, blz 17672-17674