S. 5-2270 Dossierfiche K. 53-3094

Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de herzieningsconferentie van het Statuut van Rome
Regering E. Di Rupo I  

Internationaal Strafhof
militaire interventie
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2270/1 5-2270/1 (PDF) Wetsontwerp 26/9/2013
5-2270/2 5-2270/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2013
K. 53-3094/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/10/2013
K. 53-3094/2 Verslag namens de commissie 7/11/2013
K. 53-3094/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/9/2013   Indiening Doc. 5-2270/1 5-2270/1 (PDF)
26/9/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/10/2013   Inschrijving op agenda
24/10/2013   Algemene bespreking Hand. 5-121 Hand. 5-121 (PDF)
24/10/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-121 Hand. 5-121 (PDF)
24/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o3) Hand. 5-121 Hand. 5-121 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
26/9/2013   Verzending naar commissie
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Verstreken
22/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
22/10/2013   Bespreking
22/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2013   Aanneming zonder amendering
22/10/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
24/10/2013   Overzending Doc. K. 53-3094/1
7/11/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3094/2
7/11/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 166, p. 69-70
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+129/-1/o0)
Integraal verslag nr. 166, p. 80-81
Doc. K. 53-3094/3
7/11/2013   Aanneming zonder amendering
7/11/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/11/2013   Bekrachtiging en afkondiging
3/3/2014   Bekendmaking (17674-17677)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/10/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/11/2013 3/3/2014, blz 17674-17677