S. 5-2321 Dossierfiche K. 53-3370

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's Gravenhage op 19 oktober 1996
Regering E. Di Rupo I  

internationaal privaatrecht
pleegouder
familierecht
kinderbescherming
voogdijschap
kind
justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
ouderlijke macht
tenuitvoerlegging van het vonnis
internationale adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2321/1 5-2321/1 (PDF) Wetsontwerp 5/11/2013
5-2321/2 5-2321/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2014
K. 53-3370/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2014
K. 53-3370/2 Verslag namens de commissie 27/2/2014
K. 53-3370/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/11/2013   Indiening Doc. 5-2321/1 5-2321/1 (PDF)
5/11/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2014   Inschrijving op agenda
13/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/11/2013   Verzending naar commissie
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Niet behandeld
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui, Johan Verstreken
28/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
28/1/2014   Bespreking
28/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/1/2014   Aanneming zonder amendering
28/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3370/1
27/2/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3370/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 69-70
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-1/o0)
Integraal verslag nr. 189, p. 146
Doc. K. 53-3370/3
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2014   Bekendmaking (63560-63578)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 22/8/2014, blz 63560-63578