S. 5-2378 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013
Armand De Decker    Vanessa Matz    Jean-Jacques De Gucht   

wapenindustrie
motie van het Parlement
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Europees Defensieagentschap
Europese bewapeningspolitiek
Verdrag van Lissabon
militaire missie van de EU
bewapening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2378/1 5-2378/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/12/2013
5-2378/2 5-2378/2 (PDF) Amendementen 17/12/2013
5-2378/3 5-2378/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2013
5-2378/4 5-2378/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/12/2013
5-2378/5 5-2378/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2013
5-2378/6 5-2378/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/12/2013   Indiening Doc. 5-2378/1 5-2378/1 (PDF)
5/12/2013   Inoverwegingneming
5/12/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/12/2013   Inschrijving op agenda
19/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
19/12/2013   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/12/2013   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-2378/5 5-2378/5 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o24) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
Doc. 5-2378/6 5-2378/6 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/12/2013   Verzending naar commissie
10/12/2013   Inschrijving op agenda
10/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
10/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Armand De Decker
10/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Bespreking
17/12/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-2/o5)
17/12/2013   Aanneming na amendering
19/12/2013   Inschrijving op agenda
19/12/2013   Goedkeuring verslag
10 stemmen
19/12/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/12/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 10/12/2013, 17/12/2013, 19/12/2013