S. 5-2262 Dossierfiche K. 53-3123

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010
Regering E. Di Rupo I  

ratificatie van een overeenkomst
uitwisseling van informatie
belastingovereenkomst
Anguilla
OESO
belastingvlucht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2262/1 5-2262/1 (PDF) Wetsontwerp 23/9/2013
5-2262/2 5-2262/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2013
K. 53-3123/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/11/2013
K. 53-3123/2 Verslag namens de commissie 11/12/2013
K. 53-3123/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/12/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/9/2013   Indiening Doc. 5-2262/1 5-2262/1 (PDF)
23/9/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
29/10/2013   Inschrijving op agenda
7/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
7/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 5-122 Hand. 5-122 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/9/2013   Verzending naar commissie
22/10/2013   Inschrijving op agenda
22/10/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Verstreken
22/10/2013   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
22/10/2013   Bespreking
22/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2013   Aanneming zonder amendering
22/10/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
7/11/2013   Overzending Doc. K. 53-3123/1
11/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3114/2
19/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 178, p. 50-53
19/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+143/-1/o0)
Integraal verslag nr. 178, p. 83-84
Doc. K. 53-3123/3
19/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekrachtigd en afgekondigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/11/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2013