Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8665

van Johan Verstreken (CD&V) d.d. 29 maart 2013

aan de minister van Werk

Vaderschapsverlof - Scheeftrekking - Mannen - Sensibilisering

gendermainstreaming
vaderschapsverlof
ouderverlof
gelijke behandeling van man en vrouw
loopbaanonderbreking

Chronologie

29/3/2013Verzending vraag
22/5/2013Antwoord

Vraag nr. 5-8665 d.d. 29 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het belang van de combinatie arbeid-gezin werd reeds meermaals benadrukt. De combinatie is zowel belangrijk voor vrouwen als voor mannen. Toch is er vaak een scheeftrekking.

Concreet kunnen mannen een beroep doen op volgende mogelijkheden:

- vaderschapsverlof;

- ouderschapsverlof;

- tijdskrediet om thematische redenen;

- tijdskrediet zonder motivering.

Uit cijfers van de ziekteverzekering blijkt dat 60 000 mannen (in 2011) het vaderschapsverlof opnamen. Op een totaal van 120 000 geboorten is dat de helft. Van de 52 538 ouderschapsverloven die vorig jaar werden opgenomen, gebeurde dit in 38 085 gevallen door een vrouw. Voor mannen blijft het opnemen van het ouderschapsverlof beperkt tot een kwart.

De geachte minister gaf reeds aan dat zij de werkgevers wil sensibiliseren om mannen de kans te geven arbeid en gezin beter te combineren.

Om voorgaande redenen had ik graag van de geachte minister geweten welke concrete maatregelen zij hieromtrent zal nemen.

Antwoord ontvangen op 22 mei 2013 :

Op 19 november 2012 heb ik samen met mijn collega Philippe Courard een colloquium georganiseerd “Mijn papa is op het werk. Werk en ouderschap verzoenen, een uitdaging voor bedrijven”, in nauwe samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen. Tijdens dit colloquium werd de aandacht gevestigd op het beter inspelen op het ouderschap van mannelijke werknemers, evenals op voorlichting en goede praktijken.  

Dit colloquium was ook de gelegenheid om een plan ter bevordering van het ouderschap van mannelijke werknemers te lanceren. 

Een van de onderdelen van dit plan bestaat uit de opmaak en publicatie van een gids bestemd voor werkgevers. Deze gids zal informatie geven en zal ook ingaan op concrete ervaringen en aanbevelingen. Op die manier worden bedrijven geholpen om maatregelen te nemen die het ouderschap van mannelijke werknemers kunnen bevorderen vanuit hun HR-beleid.