S. 5-2017 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende Mali
Marie Arena   

Frankrijk
islam
Mali
etnische groep
motie van het Parlement
multinationale strijdmacht
politiek geweld
rechten van de mens
VN-resolutie
strijdkrachten in het buitenland
burgeroorlog
religieus conservatisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2017/1 5-2017/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/3/2013
5-2017/2 5-2017/2 (PDF) Amendementen 18/6/2013
5-2017/3 5-2017/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2013
5-2017/4 5-2017/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/7/2013
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2013   Indiening Doc. 5-2017/1 5-2017/1 (PDF)
21/3/2013   Inoverwegingneming
21/3/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o16) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/3/2013   Verzending naar commissie
4/6/2013   Inschrijving op agenda
4/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
4/6/2013   Inleidende uiteenzetting door Olga Zrihen
4/6/2013   Bespreking
18/6/2013   Inschrijving op agenda
18/6/2013   Bespreking
2/7/2013   Inschrijving op agenda
2/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Inschrijving op agenda
9/7/2013   Bespreking
9/7/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
9/7/2013   Aanneming na amendering
9/7/2013   Vertrouwen rapporteur
18/7/2013   Mededeling aan bestemmeling(en)
de eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 4/6/2013, 18/6/2013, 2/7/2013, 9/7/2013