S. 5-2799 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Taiwan
Karl Vanlouwe    Johan Verstreken   

Japan
motie van het Parlement
internationaal conflict
Taiwan
Zuid-Chinese Zeekwestie
economische overeenkomst
China
samenwerkingsovereenkomst (EU)
handhaving van de vrede
territoriaal recht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2799/1 5-2799/1 (PDF) Voorstel van resolutie 27/3/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/3/2014   Indiening Doc. 5-2799/1 5-2799/1 (PDF)
3/4/2014   Inoverwegingneming
3/4/2014   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings
23/4/2014   Inleidende uiteenzetting
23/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Niet behandeld
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 23/4/2014