S. 5-1939 Dossierfiche K. 53-2830

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012
Regering E. Di Rupo I  

stabiliteitsprogramma
economische convergentie
Verdrag betreffende de Europese Unie
monetaire crisis
ratificatie van een overeenkomst
anticrisisplan
rijksbegroting
eurozone
begrotingstekort
Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur
overheidsschuld
begrotingscontrole
economische governance van de EU
budgettair evenwicht
Economische en Monetaire Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1939/1 5-1939/1 (PDF) Wetsontwerp 22/1/2013
5-1939/2 5-1939/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/2013
K. 53-2830/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/5/2013
K. 53-2830/2 Verslag namens de commissie 13/6/2013
K. 53-2830/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/6/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/1/2013   Indiening Doc. 5-1939/1 5-1939/1 (PDF)
22/1/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/5/2013   Inschrijving op agenda
23/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-104 Hand. 5-104 (PDF)
23/5/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-104 Hand. 5-104 (PDF)
23/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-9/o2) Hand. 5-104 Hand. 5-104 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/1/2013   Verzending naar commissie
7/5/2013   Inschrijving op agenda
7/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Miller, Johan Verstreken
7/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Koen Geens,
minister van FinanciŽn
7/5/2013   Bespreking
14/5/2013   Inschrijving op agenda
14/5/2013   Bespreking
14/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-1/o0)
14/5/2013   Aanneming zonder amendering
21/5/2013   Inschrijving op agenda
21/5/2013   Lezing van het verslag
21/5/2013   Goedkeuring verslag
eenparig 10 stemmen
  [K2] Behandeling door Kamer
23/5/2013   Overzending Doc. K. 53-2830/1
13/6/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2830/2
19/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 2-63
20/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-23/o0)
Integraal verslag nr. 150, p. 43-44
Doc. K. 53-2830/3
20/6/2013   Aanneming zonder amendering
20/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
7/4/2014   Bekendmaking (29677-29689)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/5/2013
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 7/5/2013, 14/5/2013, 21/5/2013
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/6/2013, 20/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2013 7/4/2014, blz 29677-29689