Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ceder Jurgen" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
ACW - Erkenning als bedrijf in herstructurering - Aanvraag (5-8512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8512
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1970
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-2337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2337
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) (2-1171)      
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld      
  Volksopstanden - Bloedige onderdrukking - Noord-Afrika - Midden-Oosten - Libië - Toetreding van Libië tot de VN-Mensenrechtenraad - Wapenleveringen door FN Herstal aan Libië - EU
   Debat
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
Advocatenassociatie - Reclameverbod - Banden met politieke vereniging -Extreem links (2-271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 286 2-8 p. 286 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-10
p. 403-404 2-10 p. 403-404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2526-2527 2-48 p. 2526-2527 (PDF)
Algemeen activiteitenverslag 2003 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten (1) (3-725)      
  Stemming over de aanbevelingen en stemverklaring van de heer Ceder
3-85
p. 38 3-85 p. 38 (PDF)
  3-85
p. 75 3-85 p. 75 (PDF)
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1) (3-1150)      
  Bespreking
3-156
p. 31-34 3-156 p. 31-34 (PDF)
Ambassades - Personeel - Kennis van het Nederlands - Oekraïne (4-4729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4729
Asielzoekers - Risicovolle uitwijzingen (Stand van zaken van de commissie Vermeersch) (3-774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 832-833 3-13 p. 832-833 (PDF)
Asielzoekers - Vakantie in thuisland - Wijziging asielstatuut - Repatriëring (5-6104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6104
Baron Benoît de Bonvoisin - Schadevergoeding - Nota Staatsveiligheid - Beroep (5-7917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7917
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 7) (Pedagogisch toezicht inzake de Franstalige scholen uit de 6 Brusselse randgemeenten - Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap) (4-937)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Jurgen Ceder op het voorstel aangenomen door de commissie
4-937/2
p. 1-2 4-937/2 p. 1-2 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10509-10511 3-90 p. 10509-10511 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10528 3-90 p. 10528 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10633 3-90 p. 10633 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10736-10738 3-90 p. 10736-10738 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10758 3-90 p. 10758 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10814 3-90 p. 10814 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10817 3-90 p. 10817 (PDF)
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10831-10834 3-90 p. 10831-10834 (PDF)
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1934
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1935
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1936
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1937
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1938
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1939
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1940
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1941
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1942
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1943
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1944
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1945
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1946
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1947
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1948
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1949
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1950
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 4-1951
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1952
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1953
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1954)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1954
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1955
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2263
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2332
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2409
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2481
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2568
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2641
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2663
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2697
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2749)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2749
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2768
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2780
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-5436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5436
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-6111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6111
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-6191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6191
Belgacom - Telefonische bereikbaarheid - Gebruik der talen      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 783-784 1-16 p. 783-784 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1004 1-20 p. 1004 (PDF)
Belgisch leger - Generaals (en admiralen - Aantal - Functie) (2-1381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1924 2-39 p. 1924 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1993-1996 2-40 p. 1993-1996 (PDF)
Belgische Technische Coöperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen (4-4705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-4705
Belgische Technische Coöperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen (4-5754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-5754
Belgische Technische Coöperatie (BTC) - Taalverhoudingen - Onevenwicht - Maatregelen (4-7447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7447
Belgische strijdkrachten - Eventuele aanwezigheid van radicale moslims (3-5579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7683-7684 3-72 p. 7683-7684 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat, ter vervanging van de heer Van Hauthem
3-70
p. 10 3-70 p. 10 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2004-2005)      
  Benoeming van de heer Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-77
p. 5 3-77 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2005-2006)      
  Benoeming van de heer Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-126
p. 4 3-126 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2006-2007)      
  Benoeming van de heer Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat
3-180
p. 4 3-180 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van de heer Jurgen Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat
4-3
p. 7 4-3 p. 7 (PDF)
Bescherming van getuigen - Wettelijke basis - Verandering van identiteit (4-4925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4925
Bescherming van getuigen - Wettelijke basis - Verandering van identiteit (4-6041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6041
Bestrijding van de criminaliteit - Internationale samenwerking (tussen België en Polen) (2-1851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2614 2-50 p. 2614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2813-2814 2-52 p. 2813-2814 (PDF)
Bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Cuba (Misdaden van het Castro-regime - Rechten van de mens - Schuldvermindering) (1-603)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-239
p. 7010-7014 1-239 p. 7010-7014 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Borstkanker - Terugbetaling van het geneesmiddel Arimidex - Mannen (4-3425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3425
Bouwbedrijf - Fonds voor bestaanszekerheid - Afhouding van administratiekosten (Schending van de vrijheid van vereniging - Syndicale vrijheid - Inhouding van 12 % op de uitkering brugpensioen van werknemers die geen vakbondslid zijn - Openbaarheid jaarverslag - Door het Fonds aan de vakbonden uitgekeerde bedragen - Leden van het Vlaams Belang) (3-7494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10387-10388 3-90 p. 10387-10388 (PDF)
Briefhoofding - Overtreding van de taalwetgeving (1-957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3745 1-72 p. 3745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-74
p. 3868-3869 1-74 p. 3868-3869 (PDF)
Brussels Airport - Luchthaven van Zaventem - Misdrijven - Veiligheid (5-8214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8214
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 101-centrale - Personeel - Tweetaligheid (3-4683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6273 3-65 p. 6273 (PDF)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Politiezones - Interventietijden (3-4684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6273 3-65 p. 6273 (PDF)
Buitenlandse overlijdensakte - Aanvaardbare vormvereisten - Legalisatie (5-3699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3699
Centraal Strafregister - Toegang voor de personeelsdienst van het directoraat-generaal "Uitvoering van straffen en maatregelen" (Nieuw aan te werven personeel - Opmerking van het Rekenhof) (3-5023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6976-6977 3-69 p. 6976-6977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7192-7193 3-70 p. 7192-7193 (PDF)
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Ten onrechte ontvangen overheidssubsidies - Terugstorting (3-4898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6710 3-67 p. 6710 (PDF)
Centrale Raad voor het bedrijfsleven - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6983 3-69 p. 6983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7508-7509 3-71 p. 7508-7509 (PDF)
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Individuele klachten - Trage opvolging (5-769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-769
Commissie voor regularisatie - Samenstelling (Advokaten) (2-396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 447 2-11 p. 447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 715 2-16 p. 715 (PDF)
Congolese militairen - Opleiding bij het Belgische Leger in Elsenborn - Verdwenen militairen (na desertie - Illegale migratie) (3-3298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-51
p. 4419 3-51 p. 4419 (PDF)
Congres Vlaams Blok van 7 november 1998 - Verzoekschrift ingediend door de burgemeester van Brussel bij de Raad van State - Procedure tot schorsing van de beslissing van de gouverneur. (1-1487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4734 1-90 p. 4734 (PDF)
Contacten van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken met een misdadiger tegen de mensheid, in casu de heer Yerodia Ndombasi (Arrestatiebevel tegen de Kongolese minister van Buitenlandse Zaken voor aanzetting tot volkerenmoord in Rwanda - Houding t.o.v. de Oostenrijkse regering) (2-311)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Financiën
2-61
p. 13-15 2-61 p. 13-15 (PDF)
Copernicushervorming - Opmerkingen van het Rekenhof (Oprichting beleidsraden en interne audit-diensten) (3-5099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7074-7075 3-69 p. 7074-7075 (PDF)
De Belgische handelsmissie en de vrouwenrechtensituatie in Saoedi-Arabië (5-1277)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-138
p. 11-13 5-138 p. 11-13 (PDF)
De Belgische houding ten aanzien van Libië (5-57)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Zie actualiteitendebat : de politieke hervormingen en de overgang naar de democratie in de Arabische wereld
5-13
p. 22-36 5-13 p. 22-36 (PDF)
De Belgische houding ten aanzien van de Durban II-conferentie (Conferentie over racisme - Nut - Verdeeldheid binnen EU - Houding van België - Omstreden toespraak president Iran - Aanvallen op Israël en strafbaarstelling van godslastering) (4-738)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-75
p. 10-15 4-75 p. 10-15 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in Zaïre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De Post - Benaming van tweetalige gemeenten in interne postdocumenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minsiter van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 135 1-4 p. 135 (PDF)
De Post - Steunactiviteiten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-6
p. 267-268 1-6 p. 267-268 (PDF)
De Post en het Vlaams Blok (1-587)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-235
p. 6885-6887 1-235 p. 6885-6887 (PDF)
De aanwending van het bloed van hemochromatosepatiënten (5-6011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6011
De activiteiten van de militaire inlichtingendienst aan de universiteiten      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8
p. 179-180 1-8 p. 179-180 (PDF)
De afhouding van "administratiekosten" door het Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden van het bouwbedrijf (Inhouding op een uitkering brugpensioen van werklieden die geen vakbondslid zijn) (4-39)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 48-50 4-13 p. 48-50 (PDF)
De bedeling van verkiezingsdrukwerk door De Post (2-253)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 28-30 2-47 p. 28-30 (PDF)
De bemanning van de 101-centrale voor oproepen uit het Brusselse (Tweetaligheidsprobleem) (3-1010)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-151
p. 24-26 3-151 p. 24-26 (PDF)
De betrokkenheid van het CGKR bij het incident met asielzoekers op de luchthaven van Zaventem (3-302)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-56
p. 12-13 3-56 p. 12-13 (PDF)
De bijkomende financiële steun aan Gaza (Oorsprong van de budgetten - Voorwaarden) (4-659)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-65
p. 22-23 4-65 p. 22-23 (PDF)
De blijvende politieke agitatie van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) (Openlijke steun aan de eisen van de illegalenbeweging - Houding van de regering) (3-1189)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 25-26 3-172 p. 25-26 (PDF)
De commerciële boycotacties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding tegen een milleniumparty georganiseerd door Antwerpse stadsambtenaren (2-76)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-18
p. 11-12 2-18 p. 11-12 (PDF)
De contacten van een aantal Britse terroristen met de Russische maffia in België (teneinde illegaal nucleair materiaal te kopen of grote hoeveelheden aluminiumpoeder of kunstmest bedoeld voor een zogenaamde vuile atoombom) (3-1518)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 102-104 3-159 p. 102-104 (PDF)
De controle op de aanwending van de toelage voor de gewezen moslimexecutieve van België (3-1519)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 104-105 3-159 p. 104-105 (PDF)
De crisis in Oost-Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De dagvaarding van het Vlaams Blok door de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (2-393)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 20-21 2-81 p. 20-21 (PDF)
De debatten in de NAVO-assemblee inzake de Europese ontwapening (5-6562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6562
De defederalisering van justitie (1-864)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-182
p. 5331-5332 1-182 p. 5331-5332 (PDF)
De drugshandel bij Antwerpse vzw's (3-1107)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-160
p. 13-15 3-160 p. 13-15 (PDF)
De erkenning van het ACW als bedrijf in herstructurering (Rechtspersoonlijkheid - Vergoeding van de ARCO-spaarders) (5-711)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-81
p. 14-15 5-81 p. 14-15 (PDF)
De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 (3-1683)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Ceder
3-187
p. 46-47 3-187 p. 46-47 (PDF)
  3-187
p. 88 3-187 p. 88 (PDF)
De geldtransporten      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister van minister van Binnenlandse Zaken
1-41
p. 957-959 1-41 p. 957-959 (PDF)
De gesprekken met Marokko over de gerechtelijke samenwerking (Uitbreiding van de overeenkomst tot overbrenging zonder hun toestemming van veroordeelde personen omwille van de overbevolking in de gevangenissen - Gesprekken over de opleiding van imams) (3-1197)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-173
p. 12-13 3-173 p. 12-13 (PDF)
De gijzeling van de directie van het bedrijf Sigma Coatings door vakbondsmilitanten in het Waalse Manage (3-83)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-22
p. 7-8 3-22 p. 7-8 (PDF)
De heer Jurgen Ceder protesteert tegen het feit dat zijn mondelinge vraag over de erkenning van koningskinderen onontvankelijk werd verklaard      
  5-108
p. 6 5-108 p. 6 (PDF)
De hervatting van de gedwongen uitwijzingen (Uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers - Veroordelingen in de zaak Semira Adamu - Weigering van de politie nog langer gedwongen repatriëring te begeleiden - Hervatting - Verfijning van de richtlijnen door de commissie-Vermeersch) (3-131)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-35
p. 8-10 3-35 p. 8-10 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De informatiecampagne over de Europese grondwet (3-631)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-102
p. 8-9 3-102 p. 8-9 (PDF)
De informatisering van Justitie (4-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-92
p. 26-29 4-92 p. 26-29 (PDF)
De inmenging van de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in een gerechtelijk onderzoek (Proces Gaia - Veehandelaars Anderlecht - Gebruik ter rechtbank van een antwoord van de minister op een parlementaire vraag - Scheiding der machten - Vrijspraak veehandelaars omwille van de "deloyale" houding van Gaia) (2-836)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-175
p. 22-24 2-175 p. 22-24 (PDF)
De inspectie bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel (Mogelijke ontduiking - Niet-betaling van RSZ-bijdragen op de eindejaarspremies) (4-316)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-32
p. 7-8 4-32 p. 7-8 (PDF)
De langdurige benadeling door het Sociaal Fonds voor de schoonmaaksector van werknemers die niet bij een vakbond zijn aangesloten (Fonds medebestuurd door de vakbonden - Inhouding van zogenaamde administratieve vergoedingen op de eindejaarspremies) (4-10)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Hervé Jamar, minister toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 21-24 4-3 COM p. 21-24 (PDF)
De maatregelen tegen anti-semitisch geweld (Antwerpse regio - Jonge moslims - Bescherming van de Joodse gemeenschap - Gerechtelijke en multidisciplinaire aanpak) (3-381)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-68
p. 25-28 3-68 p. 25-28 (PDF)
De mogelijke RSZ-fraude bij de Fondsen voor bestaanszekerheid voor de houthandel en de zagerijen (4-382)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-36
p. 8-9 4-36 p. 8-9 (PDF)
De mogelijke fraude bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel (Niet-betaling van bijdragen op de sociale voordelen, in casu de eindejaarspremies) (4-186)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 52-53 4-26 p. 52-53 (PDF)
De mogelijke vernietiging van de regularisatie-instructie (4-984)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-101
p. 11-13 4-101 p. 11-13 (PDF)
De mogelijkheid om troepen te sturen naar Oost-Congo (Opgeven van de Rwandadoctrine volgens dewelke België geen troepen mag sturen naar haar oud-kolonies) (4-490)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-50
p. 10-12 4-50 p. 10-12 (PDF)
De mogelijkheid van excuses voor de executies van Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog (Zie ook schriftelijke vraag 5-10942) (5-1140)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-121
p. 20-21 5-121 p. 20-21 (PDF)
De moordpoging met een bulldozer door een betoger op 28 maart 1997 (Forges de Clabecq)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2769 1-102 p. 2769 (PDF)
De nepdoodsberichten van het Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid (Internetcampagne ter bevordering van de veiligheid in het verkeer) (5-311)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-36
p. 26-28 5-36 p. 26-28 (PDF)
De nieuwe aanwijzing van de leden van raad van bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Politisering) (4-409)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Yves Leterme, eerste minister en aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-38
p. 24-25 4-38 p. 24-25 (PDF)
De operationalisering van de Communicatie- en Informatiecentra (CIC's) (Politie - Dispatchingcentra - Verdeelsleutel personeel - Politiezone Dilbeek - Oproepcentrale 101) (3-569)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 64-66 3-97 p. 64-66 (PDF)
De ophelderingsgraad van misdrijven (3-1569)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 31-32 3-160 p. 31-32 (PDF)
De organisatie van een "blow-in" in Antwerpen (Actie voor de legalisering van soft drugs - Oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid - Houding van de politie) (3-494)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-87
p. 22-23 3-87 p. 22-23 (PDF)
De overgangsperiode tussen de transporttoestellen C130 en A400M (Onderhoudsproblemen - Beschikbaarheid van wisselstukken voor de C130) (3-1696)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-171
p. 82-84 3-171 p. 82-84 (PDF)
De overtreding van de privacywet door de vakbonden (Lijsten van uitgesloten leden [Vlaams-Blok sympathisanten]) (2-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-260
p. 6-7 2-260 p. 6-7 (PDF)
De plannen ten aanzien van extremistische verenigingen (Sharia4Belgium - Wetgevend initiatief) (5-579)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-62
p. 24-28 5-62 p. 24-28 (PDF)
De positie van een Belgisch ambtenaar, directeur van het CGKR, als bestuurder van het Europees Bureau voor de Grondrechten, naar aanleiding van de vastgestelde wantoestanden aldaar (4-330)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de heer Yves Leterme, eerste minister, aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 24-26 4-32 p. 24-26 (PDF)
De publicatie van een koninklijk besluit inzake de partijfinanciering (3-831)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-131
p. 31 3-131 p. 31 (PDF)
De rapporten van de Staatsveiligheid over parlementsleden (Criteria voor het volgen van politici) (5-834)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-91
p. 30-38 5-91 p. 30-38 (PDF)
De recente studie over de drugsproblematiek in de Euregio Maas-Rijn (Criminaliteitsproblemen - Gedoogbeleid - Bijstand voor de lokale politie) (4-479)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-49
p. 21-24 4-49 p. 21-24 (PDF)
De rechten van het slachtoffer in een dossier met vereenvoudigd proces-verbaal (3-843)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-114
p. 26-31 3-114 p. 26-31 (PDF)
De reis naar China van een aantal majoors (Programma - Meerwaarde - Kostprijs) (4-718)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-72
p. 26-28 4-72 p. 26-28 (PDF)
De resultaten van het recent bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan Cuba (VS-embargo en wet-Helms-Burton - Betrekkingen EU-Cuba - Schuldvermindering) (1-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-239
p. 7010-7014 1-239 p. 7010-7014 (PDF)
De rol van de douanediensten in de beveiliging van havens (3-275)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Reynders, minister van Financiën en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Financiën
3-51
p. 56-59 3-51 p. 56-59 (PDF)
De rol van de federale politie in het kader van de gewelddaden tegenover De Lijn in het Pajottenland (Verduidelijking initiatieven politie - Vervolging daders) (4-764)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 23-25 4-76 p. 23-25 (PDF)
De rol van de vakbonden als uitbetalingsinstellingen (van werkloosheidsuitkeringen - Dreiging van het stopzetten van de uitkering omwille van niet-betaling van het lidgeld - Dienstverlening door de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen) (3-1428)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-205
p. 22-24 3-205 p. 22-24 (PDF)
De samenstelling van de moslimexecutieve (Islamitische fundamentalisten - Staatsveiligheid) (1-1094)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-245
p. 7121-7122 1-245 p. 7121-7122 (PDF)
De schorsing van een dienstorder van De Post door de Raad van State (Dienstorder inzake richtlijnen betreffende niet-geadresseerde zendingen die aanzetten tot discriminatie - Verkiezingsdrukwerk) (2-1293)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 20-22 2-279 p. 20-22 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De slapende zichtrekening van het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen (Bestemming van het bedrag) (3-1527)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minsiter van Financiën, aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 112-113 3-159 p. 112-113 (PDF)
De stand van zaken in verband met de taalproblematiek inzake de mobiele urgentiegroepen (MUG) in Vlaams-Brabant en Brussel (Efficiëntiespreiding van de MUG's - Regio Halle-Tubeke) (3-570)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-97
p. 69-73 3-97 p. 69-73 (PDF)
De toestand in Cyprus (3-248)      
  Bespreking
3-46
p. 44-46 3-46 p. 44-46 (PDF)
De toestand in Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De toestand in het oosten van Zaïre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De tussenkomsten van de minister inzake de beslissingen van korpsoversten (Twee kandidaten-onderofficieren betrapt op het bezit van drugs - Omzetting van het voorstel van ontslag van de korpsoverste op de zitdag van de minister - Misbruik van politiek clientelisme) (3-605)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-99
p. 24-25 3-99 p. 24-25 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De vernietiging van de regularisatie-instructie door de Raad van State (Asielzoekers) (4-995)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-103
p. 14-16 4-103 p. 14-16 (PDF)
De versoepeling van het olie-embargo tegen Syrië en de potentiële voordelen voor Al-Nusra en andere jihadistische groepen (Vrees dat radicale organisaties zullen profiteren van de versoepeling) (5-993)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-104
p. 11-12 5-104 p. 11-12 (PDF)
De verspreiding op het Internet van ontoelaatbare boodschappen door een politieman (van het korps van Sint-Joost-ten-Node - Handelingen tegen het Vlaams Blok - Oproep tot anarchie en terrorisme) (1-1045)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-235
p. 6867-6868 1-235 p. 6867-6868 (PDF)
De vervanging van het Hoog Comité van Toezicht in zijn anti-corruptietaak      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De verzameling van foto's van deelnemers aan een Vlaams Blok-manifestatie in Antwerpen (2-86)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-24
p. 20-21 2-24 p. 20-21 (PDF)
De voorgenomen afschaffing van het Hoog Comité van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
De wandaden van de Belgische para's en de rol van het Belgisch leger      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-115
p. 3081-3085 1-115 p. 3081-3085 (PDF)
De werkgroep "Deelname aan buitenlandse missies" (2-16)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-9
p. 7-8 2-9 p. 7-8 (PDF)
De zwarte lijst van verantwoordelijke uitgevers opgemaakt door De Post (o.a. Vlaams Blok-parlementsleden - Rol van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding) (2-174)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-34
p. 25-27 2-34 p. 25-27 (PDF)
Debat over de toestand in Libië (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van België - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Defensie - Arbeidsongevallen - Aantallen - Verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen (5-2330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2330
Defensie - Informaticatoepassing ILIAS - Verbetering - Controles (4-1785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1785
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2003, uitgavenbegroting voor het dienstjaar 2004 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2005      
  Stemming en stemverklaring van de heer Ceder
3-89
p. 46-47 3-89 p. 46-47 (PDF)
  3-89
p. 80 3-89 p. 80 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2008 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2010 (4-1524)      
  Bespreking
4-102
p. 17-19 4-102 p. 17-19 (PDF)
   Vermindering van de dotatie van de Senaat
4-102
p. 18 4-102 p. 18 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 (5-449)      
  Bespreking
5-9
p. 20-30 5-9 p. 20-30 (PDF)
   Doelstelling om 6% minder uit te geven tegen eind 2014 - Oprichting van een interne werkgroep bestaande uit het bestuur van de Senaat en de Quaestuur en een werkgroep Kamer/Senaat
5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
Drugsgerelateerde criminaliteit - Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 - Draaiboek - Registratie - Bestrijding (5-6103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6103
Duurzame ontwikkeling - Broeikasgassen - Landgebruik - Bosbouw (4-957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-957
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Jurgen Ceder, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Ceder, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Jurgen Ceder, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Ceder, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Ceder, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Een aanvullende eindejaarspremie door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij, sector pakhuizen en vismijnen (Voorwaarde voor lidmaatschap van een vakbond - Geval van uitsluiting uit een vakbond) (4-38)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 47-48 4-13 p. 47-48 (PDF)
Elektronisch toezicht - Omzendbrief van 8 april 2002 - Efficiëntie (3-699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 726 3-12 p. 726 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 819-820 3-13 p. 819-820 (PDF)
Elektronische identiteitskaart - Informatiecampagne - Aanbestedingsprocedure (4-1131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1131
Euro - Leefbaarheid - Toekomst - Terugkeer naar nationale munten - Plan (5-7316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7316
Europese gelden - Uitgaven in België - Verdeling over de gewesten (4-2131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2131
Europese gelden - Uitgaven in België - Verdeling over de gewesten (4-2271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2271
Evaluatie van de thematische verloven (Vaderschapsverlof - Moederschapsverlof - Ouderschapsverlof - Adoptieverlof - Rouwverlof - Verzorging van een ziek familie- of gezinslid - In-vitro fertilisatie) (4-944)      
  Bespreking
4-58
p. 26-31 4-58 p. 26-31 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Definitieve kredieten - Mededeling aan de Administratie van de Thesaurie (3-5139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7133 3-70 p. 7133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7449-7450 3-71 p. 7449-7450 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-1781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1781
FOD Budget en Beheerscontrole - Formele procedures (Opmerking Rekenhof) (3-5138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7132 3-70 p. 7132 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7448-7449 3-71 p. 7448-7449 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1765
FOD Buitenlandse Zaken - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht (4-1738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1738
FOD Buitenlandse zaken - Onvolledige inventarissen - Maatregelen (4-1739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1739
FOD Defensie - Facturen - Interne vertragingen bij het doorsturen - Maatregelen (4-1748)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1748
FOD Defensie - Lokale aankopen - Controles - Informaticatoepassing FACT 17 - Verbetering (4-1747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1747
FOD Economie - Onvolledige inventarissen - Maatregelen (4-1752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1752
FOD Financiën - Loopbaanbeheer - Rol van e-HR (4-1730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1730
FOD Financiën - Personeelsbestand - Afslanking (4-1760)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1760
FOD Financiën - Personeelsbestand - Afslanking (4-2258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2258
FOD Financiën - Registratie van facturen en schuldvorderingen - Verbetering (4-1759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1759
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-1764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1764
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-2556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2556
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-5605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5605
FOD Justitie - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6867-6868 3-68 p. 6867-6868 (PDF)
FOD Kanselarij van de eerste minister - Facturen en schuldvorderingen - Registratie (4-1728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1728
FOD Personeel en Organisatie - Facturen - Lange doorlooptijden - Maatregelen (4-1776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1776
FOD Personeel en Organisatie - Facturen - Lange doorlooptijden - Maatregelen (4-1777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1777
FOD Personeel en Organisatie - Registratie van facturen en schuldvorderingen - Verbetering (4-1774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1774
FOD Sociale Zekerheid - Onvolledige inventarissen - Maatregelen (4-1733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1733
FOD Sociale Zekerheid - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7253 3-70 p. 7253 (PDF)
FOD Volksgezondheid - Centrale inventaris - Gebruik door de buitendiensten (4-1734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1734
FOD Volksgezondheid - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1732
FOD Volksgezondheid - Ordonnanceringen - Gebruik van incidentenregisters (4-1762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1762
FOD Wetenschapsbeleid - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7146-7147 3-70 p. 7146-7147 (PDF)
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Informatieloze maatregelen - Stopzetting van opvolging (4-956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-956
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Maatregelen - Stopzetting van opvolging (4-955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-955
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Economisch duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen - Minimumnormen (4-4865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4865
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Pesticiden en biociden - Beperking van het gebruik (4-4864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4864
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Pesticiden en biociden - Beperking van het gebruik (4-5320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5320
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Voedingsgewoonten - Aangekondigde enquête (4-4863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4863
Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole - Laattijdige betalingen van facturen - Uitgaven van de beleidscel - Maatregelen (4-1782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1782
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-1871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1871
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-2406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2406
Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-1852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1852
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheid van derden - Raadpleging van het parket - Burgerlijke partijstelling (4-1864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1864
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheid van derden - Raadpleging van het parket - Burgerlijke partijstelling (4-2562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2562
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-1865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1865
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-2563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2563
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-1861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1861
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-2326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2326
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Speciaal fonds (4-1153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1153
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Jongerenbanenplan - Gebrek aan opvolging (4-1144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1144
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Samenwerking (4-1145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1145
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-1866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1866
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-2564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2564
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-5607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5607
Federale overheidsdiensten - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen (4-1775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1775
Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen (4-1753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1753
Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen (4-1754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1754
Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen (4-1755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1755
Federale politie - Onregelmatigheden - Opmerkingen van het Rekenhof (Opname van contractuelen in het statutair kader - Gebreken in het informaticasysteem) (3-5082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6982 3-69 p. 6982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8022-8023 3-75 p. 8022-8023 (PDF)
Federale politie - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7135 3-70 p. 7135 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8148 3-76 p. 8148 (PDF)
Federale uitgaven - Reactie op het controleverslag van het Rekenhof (3-5157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7280-7281 3-70 p. 7280-7281 (PDF)
Fonds voor Arbeidsongevallen - Aangepast reglement voor de vorming van reserves (Opmerking van het Rekenhof) (3-5041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7002 3-69 p. 7002 (PDF)
Fonds voor bestaanszekerheid - Sector schoonmaak - Eindejaarspremies (Inhouding door de fondsen van 2,5 pct. op de premie van werknemers die geen vakbondslid zijn - Financiering van de fondsen - Administratiekosten - Uitkeringen aan de vakbonden) (3-6745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9626-9627 3-87 p. 9626-9627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10793-10796 3-90 p. 10793-10796 (PDF)
Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen (4-4453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4453
Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen (4-4454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4454
Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen (4-5282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5282
Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen (4-5487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5487
Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking - Valse fiscale attesten (4-214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Piette, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 4-214
Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking - Valse fiscale attesten (4-652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-652
Fonds voor de welvaart der zelfstandigen - Beheer als een afzonderlijk Fonds - Maatregelen (4-3613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3613
Fonds voor de welvaart der zelfstandigen - Beheer als een afzonderlijk Fonds - Maatregelen (4-3614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3614
Fonds voor verkeersveiligheid - Auditverslag van het Rekenhof (4-3318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3318
Fraude - BTW-nummers - Schrapping (4-3776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3776
Fraude - BTW-nummers - Schrapping (4-3777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3777
Fraude - BTW-nummers - Schrapping (4-6078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6078
Fraude - Niet-actieve BTW-nummers - Onderzoek (4-3772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3772
Fraude - Niet-actieve BTW-nummers - Onderzoek (4-3773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3773
Fregat De Wandelaar - Moderniseringswerken - Verkoop aan Bulgarije (3-4520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6205 3-64 p. 6205 (PDF)
Gebouw RAC "'t Saske" te Dendermonde - Brandveiligheid (Gebrekkige nooduitgangen) (2-2386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3397 2-61 p. 3397 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3815-3816 2-68 p. 3815-3816 (PDF)
Geldtransporten - Begeleiding door de rijkswacht (2-379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 395 2-10 p. 395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 468-469 2-11 p. 468-469 (PDF)
Genadeverlening - Collectieve genadebesluiten (3-3573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4704 3-54 p. 4704 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4863-4864 3-55 p. 4863-4864 (PDF)
Genocide tegen de in Turkije levende Armeniërs van 1915 - Resolutie van 26 maart 1998 (2-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1282-1283 2-27 p. 1282-1283 (PDF)
Getuigenbescherming - Bestaande systemen in België - Reglementaire basis (4-7046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7046
Gevangenissen - Detentiehuizen - Hans Claus (5-8444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8444
Gevangeniswezen - Voorlopig invrijheidstelling (3-1522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1870-1873 3-28 p. 1870-1873 (PDF)
Gezamenlijk aanbod - De Post - Wet op de handelspraktijken (2-759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 977-978 2-21 p. 977-978 (PDF)
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Grootschalige fraude in de socialistische zuil (Fiscale en sociale fraude en afwending van subsidies - Vzw's uit Gent) (1-489)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel, aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken en aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Verdaging
1-182
p. 5350 1-182 p. 5350 (PDF)
   Bespreking
1-183
p. 5365-5367 1-183 p. 5365-5367 (PDF)
Guantanamo Bay (Cuba) - Gevangenen met Belgische nationaliteit (3-1276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1371 3-23 p. 1371 (PDF)
Guantanamo Bay (Cuba) - Gevangenen met Belgische nationaliteit (3-1278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1381 3-23 p. 1381 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3101 3-40 p. 3101 (PDF)
Guantanamo Bay (Cuba) - Gevangenen met Belgische nationaliteit (Overbrenging om in België gevonnist te worden) (3-1276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1503-1504 3-25 p. 1503-1504 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Correctionalisering van drukpersmisdrijven voor niet-beroepsjournalisten : racisme en negationisme) (1-451)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven - Racisme) (1-837)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenophobie : uitzondering op de bevoegdheid van het hof van assisen) (1-1328)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolgen van drukpersmisdrijven ingegeven door racisme of xenofobie voor de correctionele rechtbank) (1-1231)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Vervolging van racistische persdelicten) (1-548)      
  Algemene beraadslaging
1-264
p. 7693-7700 1-264 p. 7693-7700 (PDF)
Het Brusselse Congressenpaleis (Weigering aan het Vlaams Blok om gebruik te maken van zalen)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
1-21
p. 467-468 1-21 p. 467-468 (PDF)
Het Executief van de Moslims van België ((Niet-)verlenging mandaat - Representatieve samenstelling - Verkiezing - Gevolgen voor financiering georganiseerde islam) (4-717)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 22-24 4-71 p. 22-24 (PDF)
Het Hoog Comité van Toezicht      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwé aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-102
p. 2778-2785 1-102 p. 2778-2785 (PDF)
Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de positie van het Nederlands (De positie van het Nederlands bij het Europees octrooibureau - Taal van indienen - Vertaling) (4-425)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-46
p. 11-15 4-46 p. 11-15 (PDF)
Het antibioticabeleid (Toenemende resistentie van bacterieën in de ziekenhuizen) (3-1055)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 54-56 3-131 p. 54-56 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Zaïre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het bijhouden van dossiers over politici door de Veiligheid van de Staat (Wettelijke basis en beweegredenen om dossiers aan te leggen - Politici van Groen!, Ecolo en Vlaams Belang - Comité I) (4-737)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 34-36 4-72 p. 34-36 (PDF)
Het gebruik van antibiotica in de veeteelt (Toenemende resistentie van bacterieën - Overconsumptie - Gevaar van overdracht van de resistentie naar de mens) (3-1058)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-131
p. 57-59 3-131 p. 57-59 (PDF)
Het gratis laten testen van drugs tijdens een muziekfestival (Festival in Dour - "Pill testing" - Synthetische drugs - Politiecontrole) (2-1060)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 9-10 2-223 p. 9-10 (PDF)
Het incident tijdens de controles op taxi's zonder vergunning aan de nationale luchthaven (Blokkeren van de luchthaven door illegale taxichauffeurs na poging tot doodslag op een politieagent - Straffeloosheid) (5-139)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-22
p. 27-28 5-22 p. 27-28 (PDF)
Het misbruik van de Holocaust (Rwanda en Israël)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-29
p. 659 1-29 p. 659 (PDF)
Het moslimfundamentalisme en de Moslimexecutieve (3-443)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-83
p. 29-31 3-83 p. 29-31 (PDF)
Het overleg tussen de Raad van procureurs des Konings en de minister (Bemerkingen inzake gebrekkig overleg - Overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Rondzendbrief van het College van procureurs-generaal - Uitbreiding van de voorlopige hechtenis - Gemeentelijke administratieve sancties) (3-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-110
p. 80-82 3-110 p. 80-82 (PDF)
Het selectieve optreden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in het kader van racisme ten aanzien van Vlamingen (Onbevoegdheidverklaring van het Centrum bij communautaire conflicten - Verschil taalkundige groep-etnische groep - Groep "Bruxelles élargie, libérée et surtout francisée" op Facebook) (4-793)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-78
p. 26-28 4-78 p. 26-28 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over een mogelijke militaire interventie in Syrië (5-628)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-70
p. 25-27 5-70 p. 25-27 (PDF)
Het standpunt van de federale regering ten aanzien van het rapport Nabholz-Haidegger inzake minderheden in België - Franstaligen in Vlaanderen (2-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-193
p. 26-27 2-193 p. 26-27 (PDF)
Het statuut van de griffiers (Loopbaanhervorming - Oprichting officieel overlegorgaan) (3-1406)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 60-62 3-153 p. 60-62 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Het toezicht op een Palestijnse overvaller (In België opgevangen bezetter van de Geboortekerk in Betlehem - Criminele feiten gepleegd in België) (3-123)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-31
p. 12-14 3-31 p. 12-14 (PDF)
Het uitblijven van een benoeming aan het hoofd van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding (5-361)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-43
p. 24-26 5-43 p. 24-26 (PDF)
Het veiligheidsbeleid in de gevangenissen (Voorkomen van ontsnappingen) (3-582)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 85-86 3-97 p. 85-86 (PDF)
Het vonnis omtrent de verantwoordelijkheid van de Belgische staat en enkele officieren voor de slachting in de Don Boscoschool tijdens de Rwandese genocide (5-260)      
  Vraag om uitleg van de heer Luc Sevenhans aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-37 COM
p. 4-5 5-37 COM p. 4-5 (PDF)
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen - Besparingen - Ontslagen - Vakbonden - Vergoedingen (5-5881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5881
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen - Kwaliteit dienstverlening (3-6746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9627-9628 3-87 p. 9627-9628 (PDF)
Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6953 3-68 p. 6953 (PDF)
Hulpkas voor werkoosheidsuitkeringen - Uitbetalingsinstellingen (Cijfergegevens) (3-6747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9628 3-87 p. 9628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10796-10799 3-90 p. 10796-10799 (PDF)
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Proces "gezondheidszorgen" - Proces "personeelscyclus" (4-459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-459
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Proces "gezondheidszorgen" - Proces "personeelscyclus" (4-702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-702
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen (4-460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-460
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen (4-703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-703
Instituut voor de Nationale Rekeningen - Intrastat-documenten - Kostprijs van een drukfout      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1177 1-24 p. 1177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1242-1243 1-25 p. 1242-1243 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Personeel - Benoemingen (4-282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-282
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Toekenning van subsidies (4-213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-213
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Toekenning van subsidies (4-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-724
Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders (4-3774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3774
Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders (4-3775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3775
Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders (4-6077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6077
Intergouvernementele Conferentie van 1996 tot herziening van het Verdrag van Maastricht (1-140) (1-129)      
  Beraadslaging over het ontwerp van memorandum en bespreking van de amendementen
1-32
p. 745-773 1-32 p. 745-773 (PDF)
Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering (4-3778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3778
Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering (4-3779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3779
Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering (4-6079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6079
Intracommunautaire fraude - Fiscale schade - Recuperatie (4-3780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3780
Intracommunautaire fraude - Fiscale schade - Recuperatie (4-3781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3781
Intracommunautaire fraude - Fiscale schade - Recuperatie (4-6080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6080
Intrastatsysteem van het Instituut voor de Nationale Rekeningen - Taalkaders bij de Dienst Statistiek Buitenlandse Handel van de Nationale Bank      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-24
p. 1177-1178 1-24 p. 1177-1178 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1243 1-25 p. 1243 (PDF)
Jongerenbanenplan - Gebrek aan evaluatie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) - Nationale Arbeidsraad (NAR) (4-1143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1143
Koepel van de christelijke werknemersorganisaties (ACW) - Erkenning als "bedrijf in moeilijkheden" (5-7916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7916
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Budget en boekhouding - Ernstige tekortkomingen (4-216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-216
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Contractueel personeel - Lonen (4-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-215
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Gelden - Gebruik van een privé bankinstelling (4-218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-218
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Rekeningen - Overschrijdingen van kredieten (4-217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-217
Koninklijke Muntschouwburg - Onnauwkeurigheden in de boekhouding (3-4899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6659-6660 3-67 p. 6659-6660 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Pensioenregeling - Aanvullend stelsel - Impact op de begroting (4-3345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3345
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Aankoopdossiers - Archiveringsregels - Originele betalingsbewijzen (4-6304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6304
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Afzonderlijke inventarissen - Controle (4-6298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6298
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Algemene inventaris - Afwezigheid - Maatregelen (4-6303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6303
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bewaargevingen - Ontbreken van een wettelijke norm - Ontbreken van een volledig register (4-6297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6297
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bruikleendossiers - Tekortkomingen in de procedure - Maatregelen (4-6306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6306
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur (4-6296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6296
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur (4-6311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6311
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - In bewaring gegeven stukken - Recuperatie - Inventarisverificatie (4-6307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6307
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Inventaris - Lacunes - Maatregelen (4-6300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6300
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves - Inrichting en Sanering - Planning (4-6308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6308
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Vacante functies - Onvolledige invulling (4-6302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6302
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Veiligheidsbeleid - Verbetering (4-6310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6310
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Verwerving van stukken - Registratie van schenkingen (4-6309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6309
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) - Bewaargevingen - Aantallen - Ontbreken van een register (4-6305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6305
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) - Inventarissen - Wettelijke basis - Maatregelen (4-6299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6299
Korpskredieten - Aanvraag - Gebruik - Opstellen van een referentiekader (4-1773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1773
Kritiek op het gebruik van programmawetten      
  5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
Levenslang veroordeelden - Opdeling volgens nationaliteit, detentieduur en gerechtelijk ressort (Voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-4219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5739 3-62 p. 5739 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7014-7016 3-69 p. 7014-7016 (PDF)
Levenslang veroordeelden - Daadwerkelijke detentieduur - Voorwaardelijke invrijheidstelling (3-3572)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4703-4704 3-54 p. 4703-4704 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5119-5121 3-57 p. 5119-5121 (PDF)
Maatregelen ter bestrijding van grenscriminaliteit - Richtlijnen inzake aanhouding van daders (2-486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 571 2-13 p. 571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 646 2-14 p. 646 (PDF)
Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst (Bijdrage van de nakomelingen van migranten aan de ontwikkeling van België en van de landen van herkomst - Aanbevelingen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, na hoorzittingen en werkvergaderingen) (3-351)      
  Bespreking
3-71
p. 5-16 3-71 p. 5-16 (PDF)
Minderjarige - Niet-Europese Unie-burgers - Uit handen geven door de Jeugdrechtbank (3-1832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2209 3-32 p. 2209 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6662-6663 3-67 p. 6662-6663 (PDF)
Ministerie van Defensie - Lokale aankopen - Omzeilen van a priori-controles - Maatregelen (4-1772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1772
Ministerie van Landsverdediging - Facturen - Laattijdige betaling (3-5143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7043-7044 3-69 p. 7043-7044 (PDF)
Ministerie van Landsverdediging en Leger - Studentenarbeid (3-1348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1580 3-26 p. 1580 (PDF)
Misdrijven - Ophelderingsgraad (3-5350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7368-7369 3-71 p. 7368-7369 (PDF)
Misdrijven - Ophelderingsgraad (3-5353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7381-7382 3-71 p. 7381-7382 (PDF)
Mogelijke sociale fraude in het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel (Ontduiking van RSZ-bijdragen op de eindejaarspremies of op aanvullende sociale voordelen - Controle op de balansen en rekeningen van de fondsen) (4-47)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 14-16 4-6 COM p. 14-16 (PDF)
Motorbendes - Nederland - Verslag - Expansie (5-8441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8441
Motorbendes - Nederland - Verslag - Expansie (5-8442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8442
Multiresistente Resistente Staphylococcus aureus - Aanwezigheid op de stranden (4-4924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4924
Multiresistente Resistente Staphylococcus aureus - Aanwezigheid op de stranden (4-5324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5324
Muntfonds - Rekenhof - Overzenden van rekeningen - Vertraging (4-1134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1134
Muntfonds - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3303
NIRAS - Beroepskosten van directieleden (4-3316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3316
NIRAS - Deontologische code (4-3314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3314
NIRAS - Kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de splijtstoffen (4-3317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3317
NIRAS - Langetermijnfonds (4-3315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3315
NMBS - Jaarverslag (4-1681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1681
Nationaal Geografisch Instituut - Taalkaders - Geldigheid - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen (4-4605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4605
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Opmerkingen van het Rekenhof (Personeelsformatie) (3-5074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6978 3-69 p. 6978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7193-7194 3-70 p. 7193-7194 (PDF)
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4613
Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven (4-3304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3304
Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven (4-5632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5632
Nationaal Instituut voor invaliden - Sluiting (van de rusthuizen) (3-1280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1383 3-23 p. 1383 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-26
p. 1608-1609 3-26 p. 1608-1609 (PDF)
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers (NIOOO) - Rusthuizen - Financiële toestand (3-1279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1382-1383 3-23 p. 1382-1383 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1730-1731 3-27 p. 1730-1731 (PDF)
Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6953-6954 3-68 p. 6953-6954 (PDF)
Nationaal Orkest van België - Tekortkomingen in de begrotingen en de boekhouding (3-4900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6661 3-67 p. 6661 (PDF)
Nationaal veiligheidsplan - Misdrijven - Ophelderingsgraad (3-2289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2879 3-38 p. 2879 (PDF)
Nationaal veiligheidsplan - Misdrijven - Ophelderingsgraad (3-2290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2885 3-38 p. 2885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3011 3-39 p. 3011 (PDF)
Nationale Dienst voor congressen - Reservefonds (4-3306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3306
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Klantendatabanken - Centrale Klantendienst - Ombudsdienst voor de Treinreizigers - Securail - Privacy - Communicatie - Toegankelijkheid - Klantvriendelijkheid (5-5873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5873
Nationale dienst voor congressen- Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3313
Negeren van het rood licht - Processen-verbaal (3-5140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7215-7216 3-70 p. 7215-7216 (PDF)
Niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde      
  5-1
p. 11 5-1 p. 11 (PDF)
Nucleaire veiligheid - Bewaking van nucleaire sites (Gewapende bewaking - Transporten met radioactief afval) (3-5352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7468-7469 3-71 p. 7468-7469 (PDF)
OCMW's - Inspectie door de federale overheid - Frequentie - Doelstellingen (4-1770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1770
OCMW's - Inspectie door de federale overheid - Frequentie - Doelstellingen (4-2619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2619
Ontslag van een lid van de Senaat, mevrouw Kim Geybels - Geldigheid - Verzoek om intrekking van het ontslag - Rol van de voorzitter van de Senaat - Ontbreken van een beroepsprocedure - Onduidelijkheid van het reglement van de Senaat aangaande de ontslagprocedure      
  5-4
p. 5-8 5-4 p. 5-8 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Amendement nr 20 van de heer Jurgen Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1532/4
p. 1-2 5-1532/4 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
5-52
p. 60-64 5-52 p. 60-64 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2° lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2° lid, 2° zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2° lid, art. 148, 2° lid, art. 150, art. 152, 3° lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Loones, Coveliers, Van Hauthem, Boutmans, Anciaux, Ceder, Caluwé en Verreycken en stemming verklaring per verklaring
1-270
p. 7849-7880 1-270 p. 7849-7880 (PDF)
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) - Huishoudelijk reglement - Vastlegging van de bevoegdheden van de leidend ambtenaar ten opzichte van de vzw Smals (4-5118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5118
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Begrotingen - Opsplitsing tussen opdrachten- en beheersbegrotingen (Opmerkingen van het Rekenhof) (3-5002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6831-6832 3-68 p. 6831-6832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7027 3-69 p. 7027 (PDF)
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Begrotingen - Opsplitsing tussen opdrachten- en beheersbegrotingen (Opmerkingen van het Rekenhof) (3-5003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6843 3-68 p. 6843 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7059-7060 3-69 p. 7059-7060 (PDF)
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Laattijdige opmaak van voorafbeeldingen en ontwerpen van begroting (3-5000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6831 3-68 p. 6831 (PDF)
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Laattijdige opmaak van voorafbeeldingen en ontwerpen van begroting (3-5001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6843 3-68 p. 6843 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7059 3-69 p. 7059 (PDF)
Openbare financiering van de politieke partijen : dotatie van de Senaat      
  5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
Openbare instellingen van Sociale Zekerheid - Rekeningen door te zenden naar het Rekenhof - Achterstand (4-211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-211
Opmerkingen van het Rekenhof - Briefwisseling met de regeringsleden (3-5071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6975 3-69 p. 6975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7185 3-70 p. 7185 (PDF)
Oprichten van een werkgroep om na te denken over de toekomst van de Justitie - Activiteit van het parlement of niet      
  4-92
p. 7 4-92 p. 7 (PDF)
Opschorting van de uitreiking van identiteitskaarten aan in het buitenland verblijvende Belgen      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2188 1-44 p. 2188 (PDF)
Ordedienst van de Senaat, die waakt over de onschendbaarheid van de ruimten van de Senaat      
  5-4
p. 6-7 5-4 p. 6-7 (PDF)
  5-4
p. 8 5-4 p. 8 (PDF)
Ordonnanties - Betalingen via de Financiële Post - Verplichte stempel (Elektronische betaling) (3-5160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7328 3-70 p. 7328 (PDF)
Overbrenging van gevonniste personen van België naar Marokko en vice versa - Overeenkomst van 7 juli 1997 (2-794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1009-1010 2-22 p. 1009-1010 (PDF)
Overbrenging van gevonniste personen van België naar Marokko en vice versa - Overeenkomst van 7 juli 1997 (2-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-24
p. 1145 2-24 p. 1145 (PDF)
Overheidsdiensten - Managers en stafdirecteurs - Persoonlijk gebruik van dienstwagens (5-2123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2123
Overheidsdiensten - Opstelling van de begroting - Instructies (4-1154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1154
Overheidssector - HR-verantwoordelijken - Vorming op het vlak van pensioenen (4-1150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1150
Overheidssector - HR-verantwoordelijken - Vorming op het vlak van pensioenen (4-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1151
Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking (5-1273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1273
Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking (5-1274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1274
Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking (5-1275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-1275
Overlijdensakten uit Marokko - Legalisatie - Gebrek aan samenwerking (5-2647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2647
POD Maatschappelijke Integratie - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1743
POD Maatschappelijke Integratie - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht (4-1744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1744
POD Maatschappelijke Integratie - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht (4-2615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2615
POD Maatschappelijke Integratie - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7177 3-70 p. 7177 (PDF)
POD Maatschappelijke Integratie - Rekenhof - Ontwerpverslag betreffende de controles bij de OCMW's (4-1771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1771
POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding (4-1741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1741
POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding (4-1742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1742
POD Wetenschapsbeleid - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1740
Parlementaire medewerkers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement - Woon-werkverkeer - Trein - Financiële bijdrage (5-9044)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9044
Pensioenbijdragen - Aanvragen tot storting - Controle - Geautomatiseerde opvolgings- en controleprocedure (4-1745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1745
Pensioenbijdragen - Aanvragen tot storting - Controle - Geautomatiseerde opvolgings- en controleprocedure (4-2616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2616
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Controle van de gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Steekproeven (4-1767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1767
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Controle van de gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Steekproeven (4-2617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2617
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Informatie over de pensioendossiers - Bevoegdheid (4-1147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1147
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Informatie over pensioendossiers - Verantwoordelijkheid van openbare werkgevers (4-1149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1149
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Interne controleprocedures - Cel Interne Audit (4-1148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1148
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Pensioenberekening - Tijdelijke diensten - Aanpassing in de wetgevende teksten (5-2826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-2826
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Pensioenberekening - Tijdelijke diensten - Aanpassing in de wetgevende teksten (5-2827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-2827
Pensioenen - Berekening voor de geïntegreerde politiediensten - Pencalc-toepassing (4-1874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1874
Pensioenen - Berekening voor de geïntegreerde politiediensten - Pencalc-toepassing (4-2624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2624
Pensioenen - Geïntegreerde politie - Onvolledige dossiers (4-1916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1916
Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden (4-1769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1769
Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden (4-2618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2618
Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden (4-5544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5544
Pensioenen - Voormalige rijkswachters - Berekening - Overeenstemming met wettelijke voorschriften (4-1873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1873
Phenix-project - Uitvoering (Informatiseringsproject justitie) (3-5133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7113 3-70 p. 7113 (PDF)
Pilotenopleidingen - Veiligheidsmaatregelen - Screening van cursisten (3-5425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7195 3-70 p. 7195 (PDF)
Pilotenopleidingen - Veiligheidsmaatregelen - Screening van cursisten (3-5426)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7385 3-71 p. 7385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7663-7664 3-72 p. 7663-7664 (PDF)
Pilotenopleidingen - Veiligheidsmaatregelen - Screening van cursisten (3-5427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7397 3-71 p. 7397 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7948-7949 3-74 p. 7948-7949 (PDF)
Politieonderzoek - Tussenkomst van een burgemeester (2-2591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3781 2-68 p. 3781 (PDF)
Portaalsite van de sociale zekerheid - Faillissementaangiften door curatoren - Aantallen - Sensibilisatie (4-3612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3612
Procedé van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Misbruik van de evocatieprocedure - Taakverdeling tussen Kamer en Senaat      
  4-106
p. 5-11 4-106 p. 5-11 (PDF)
Proces-verbaal - Retributie - Verschil in behandeling (Parkeerautomaten - Inbreuken - Verjaringstermijnen - Betwisting van de overtreding - Bevoegde rechtbank) (3-872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1033-1034 3-16 p. 1033-1034 (PDF)
   Aanvullende antwoord
Bul. 3-19
p. 1173-1176 3-19 p. 1173-1176 (PDF)
Provisiefonds voor de geneesmiddelen - Overeenkomst (4-3615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3615
Raad van Europa - Vergadering in april 2002 - Aanwezigen (Adjunct-gouverneur van Vlaams-Brabant) (2-2122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3066 2-56 p. 3066 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
4-90
p. 11-29 4-90 p. 11-29 (PDF)
  4-90
p. 30-35 4-90 p. 30-35 (PDF)
   Begroting
4-90
p. 13-14 4-90 p. 13-14 (PDF)
  4-90
p. 14-15 4-90 p. 14-15 (PDF)
   Bestrijding van fraude
4-90
p. 12 4-90 p. 12 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-90
p. 14 4-90 p. 14 (PDF)
   Brussel-Halle-Vilvoorde - Staatshervorming
4-90
p. 12-13 4-90 p. 12-13 (PDF)
   Migratie
4-90
p. 12 4-90 p. 12 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-90
p. 12 4-90 p. 12 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-90
p. 14 4-90 p. 14 (PDF)
  4-90
p. 15 4-90 p. 15 (PDF)
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-91
p. 43-46 4-91 p. 43-46 (PDF)
Regie der Gebouwen - Ter beschikking stellen van gebouwen en infrastructuur aan private organismen (3-641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 731-732 3-12 p. 731-732 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1197-1200 3-19 p. 1197-1200 (PDF)
Regie der Gebouwen - Verkoop van vastgoed (3-706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 808 3-13 p. 808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-15
p. 1001 3-15 p. 1001 (PDF)
Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3305
Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-5633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5633
Regie van de Gevangenisarbeid en Zelfstandige Landbouwexploitaties - Uitvoeringsrekeningen - Laattijdige doorzending aan het Rekenhof (3-5134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7113 3-70 p. 7113 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7412-7413 3-71 p. 7412-7413 (PDF)
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Controle (4-3679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3679
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Evaluatie van het controlesysteem (4-3681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3681
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van controlesysteem (4-3680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3680
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van een controlesysteem (4-3682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3682
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor Pensioenen - Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals (4-5120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5120
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals (4-5110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5110
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals (4-5111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5111
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals (4-5112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5112
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals (4-5113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5113
Rekenhof - Audit - Samenwerking met de vzw Smals - Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (4-5119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5119
Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals (4-5108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5108
Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals (4-5121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5121
Rekenhof - Fedasil - Openstaande vorderingen (4-1146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1146
Rekenhof - Fedasil - Openstaande vorderingen (4-2602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2602
Rekenhof - Instellingen met betrekking tot sociale zekerheid - Voorleggen van rekeningen - Achterstand (4-1140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1140
Rekenhof - Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Laattijdige voorlegging van rekeningen (4-1152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1152
Rekenhof - Koninklijke Muntschouwburg - Begroting en boekhouding (4-3343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3343
Rekenhof - Koninklijke Muntschouwburg - Kredietoverschijdingen - Maatregelen (4-3344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3344
Rekenhof - Regie der Gebouwen - Voorleggen rekeningen (4-1136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1136
Rekenhof - Rekening van de Thesaurie - Laattijdige toezending (4-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1133
Rekenhof - Vermogenswijzigingen (4-1135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1135
Rekenhof - vzw Smals - Afsplitsing van de uitgaven - Begroting van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (4-5096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5096
Rekenhof - vzw Smals - Budgettaire reserves - Noodzakelijkheid (4-5092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5092
Rekenhof - vzw Smals - Openbare Instelling van sociale zekerheid - Medezeggenschap (4-5095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5095
Rekenhof - vzw Smals - Tariefstructuur - Benchmarking (4-5090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5090
Rekeningen 2002-2005 - Opmerkingen van het Rekenhof (Vertraging in de indiening van de rekeningen van de instellingen van openbaar nut en de staatsdiensten met afzonderlijk beheer) (3-5072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6975-6976 3-69 p. 6975-6976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7185-7186 3-70 p. 7185-7186 (PDF)
Rekeningen 2002-2005 - Opmerkingen van het Rekenhof (Vertraging in de indiening van de rekeningen van de instellingen van openbaar nut en de staatsdiensten met afzonderlijk beheer) (3-5073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6871-6872 3-68 p. 6871-6872 (PDF)
Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru (3-1639)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, Coveliers en Moureaux
3-157
p. 42-43 3-157 p. 42-43 (PDF)
  3-157
p. 72 3-157 p. 72 (PDF)
Resultaten van de Top van Amsterdam (16-17 juni 1997) (1-702)      
  Bespreking van het voorstel van resolutie
1-128
p. 3373-3375 1-128 p. 3373-3375 (PDF)
  1-128
p. 3376-3381 1-128 p. 3376-3381 (PDF)
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Rapporten over de uitbetalingsinstellingen - Publicatie (4-4452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4452
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Rapporten over de uitbetalingsinstellingen - Publicatie (4-5486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5486
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie - Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Verschillende interpretaties van economische werkloosheid (wat leidt tot verschillen bij de berekening van het vakantiegeld - Opmerking van het Rekenhof) (3-5038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7060 3-69 p. 7060 (PDF)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Elektronische aangiften - Openbare sector - Problemen (4-3611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3611
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Samenwerking (4-1139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1139
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Samenwerking (4-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2283
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Wijzigingen in de aangiften van werkgevers - Tijdige opsporing (4-3610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3610
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening - Verschillende interpretaties van economische werkloosheid (wat leidt tot verschillen bij de berekening van het vakantiegeld - Opmerking van het Rekenhof) (3-5039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 7001 3-69 p. 7001 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7318-7320 3-70 p. 7318-7320 (PDF)
Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers - Problemen met het boekhoudkundige programma SAP/R3 (Opmerkingen van het Rekenhof) (3-5037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6985 3-69 p. 6985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7251-7252 3-70 p. 7251-7252 (PDF)
Rijksdienst voor pensioenen - Verlies van stortingsaanvragen door de PDOS - Oorzaken - Maatregelen (4-1768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Vraag zonder antwoord
SV 4-1768
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Samenstelling van een politieke fractie      
  De heer Jurgen Ceder zal niet langer deel uitmaken van de Vlaams Belangfractie en zal voortaan als onafhankelijk lid zetelen
5-30
p. 35 5-30 p. 35 (PDF)
Selor - Rekening 2002 - Doorzending aan het Rekenhof (3-5156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7282-7283 3-70 p. 7282-7283 (PDF)
Situatie in Libië - De heer Jurgen Ceder stelt vast dat de Senaat het initiatief overgelaten heeft aan de Kamer, terwijl het de Senaat is die in de eerste plaats bevoegd is voor de internationale betrekkingen      
  5-16
p. 15 5-16 p. 15 (PDF)
Sociale verkiezingen 2008 - Definitieve resultaten - Vrijwillige stopzettingen van de kiesprocedure (4-1354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1354
Sociale verkiezingen 2008 - Ondernemingen met handels- en industriële activiteit voor het bouwbedrijf (paritair comité 124) - Definitieve resultaten (4-1353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1353
Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3308
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Uitvoeringsrekeningen - Laattijdige doorzending aan het Rekenhof (3-5145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7146 3-70 p. 7146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8154-8155 3-76 p. 8154-8155 (PDF)
Staatsveiligheid - Politieke partijen - Verzamelen van informatie (Open bronnen, informanten, infiltranten, synthesenota's) (2-2059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2963-2964 2-54 p. 2963-2964 (PDF)
Stemming over de kandidaten voor de begeleidingscommissie van het Comité I - Procedure      
  5-4
p. 16-18 5-4 p. 16-18 (PDF)
Strafdossier - Inzage - Vereisten (2-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2901-2902 2-53 p. 2901-2902 (PDF)
Strafinrichtingen - Arbeidsovereenkomsten van het personeel (Melding van de administratieve standplaats) (3-5028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7023 3-69 p. 7023 (PDF)
Strafinrichtingen - Begroting van het humanresourcesbeheer (3-5027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7022-7023 3-69 p. 7022-7023 (PDF)
Strafinrichtingen - Individuele dossiers bij de aanwerving van personeel (Consultatie van de databank van Selor - Stukken van de selectieprocedure) (3-5024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7021 3-69 p. 7021 (PDF)
Strafinrichtingen - Mogelijke fouten bij het berekenen van premies voor personeel (3-5026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6977 3-69 p. 6977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7193 3-70 p. 7193 (PDF)
Strafinrichtingen - Personeel - Ontbreken van geconsolideerde informatie over de individuele financiële loopbanen (3-5025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7022 3-69 p. 7022 (PDF)
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - Juridisch Statuut - Personeelskader (4-3307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3307
Syrië - Belgische moslimjongeren - Sharia4Belgium - Rapport (5-8513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8513
Syrië - Belgische moslimjongeren - Sharia4Belgium - Rapport (5-8514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8514
Tamiflu - Verpakkingsuitrusting - Aankoop door het Belgische leger (Antiviraal geneesmiddel dat de symptomen van vogelgriep onder controle kan houden) (3-4521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6205-6206 3-64 p. 6205-6206 (PDF)
Tamiflu - Verpakkingsuitrusting - Aankoop door het Belgische leger (Antiviraal geneesmiddel dat de symptomen van vogelgriep onder controle kan houden) (3-4522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6150 3-64 p. 6150 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6547 3-66 p. 6547 (PDF)
Tankkaarten - FOR-contract - Afwijken om ethische redenen - Juridische rechtvaardiging (4-3683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3683
Thesaurie - Betalingen aan het buitenland (Bankkosten) (3-5137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6874 3-68 p. 6874 (PDF)
Toestand in Zaïre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Turkije - Asielaanvragen - Stand van zaken - Lijst van veilige landen (5-6105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6105
Uitgavenordonnanties - Algemene richtlijn over de eenvormige verwerking (Nood aan een geactualiseerde tekst rekening houdende met een aantal recente technologische vernieuwingen) (3-5029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6685 3-67 p. 6685 (PDF)
Uitgavenordonnanties - Algemene richtlijn over de geüniformiseerde verwerking (Nood aan een geactualiseerde tekst rekening houdende met een aantal recente technologische vernieuwingen) (3-5136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6873 3-68 p. 6873 (PDF)
VZW Smals - Facturen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Controle (4-5091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5091
VZW Smals - Wijzigingen aan het samenwerkingsreglement - Datum van aanvang (4-5109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5109
Vakbonden - Federale overheid - Ledentelling - Controle (4-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1918
Vakbonden - Federale overheid - Ledentelling - Controle (4-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1919
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-774
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-775
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-776
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-777
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-778
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 5-779
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-780
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-781
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-782
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-783
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-784
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
SV 5-785
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-786
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-787
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-788
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-789
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-790
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
   Antwoord
SV 5-791
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-792
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-793
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-794
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-795
Vakbonden - Voordelen - Treintickets - Controle - Kosten (5-2402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2402
Vakbonden - Voordelen - Treintickets - Reglementaire basis en controle (5-1749)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-1749
Vakverenigingen - Overheid - Controle op de ledentelling (4-1337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1337
Verkiezingsdrukwerk - Bedeling door De Post (2-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 976-977 2-21 p. 976-977 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Volksliederen - Groeten (Nationale liederen van de volksgemeenschappen) (3-833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 983 3-15 p. 983 (PDF)
Volksliederen - Groeten (Nationale liederen van de volksgemeenschappen) (3-834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 973-974 3-15 p. 973-974 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1195-1196 3-19 p. 1195-1196 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor (F) bij de afdeling wetgeving van de Raad van State      
  Lijst van de kandidaten
5-11
p. 33-34 5-11 p. 33-34 (PDF)
Voorlopige hechtenis - Ondervraging door de onderzoeksrechter (Verdachte in vrijheid gesteld) (3-3799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5059 3-57 p. 5059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5331-5332 3-59 p. 5331-5332 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 143, §2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-473)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-473/1
p. 1-2 5-473/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-466)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-466/1
p. 1-11 5-466/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken (5-646)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-646/1
p. 1-2 5-646/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-467/1
p. 1-4 5-467/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-468/1
p. 1-2 5-468/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (5-690)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-690/1
p. 1-5 5-690/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat (Verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen) (5-889)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-889/1
p. 1-5 5-889/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-469/1
p. 1-2 5-469/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-470/1
p. 1-2 5-470/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-471/1
p. 1-2 5-471/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-472/1
p. 1-2 5-472/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-956/1
p. 1-2 5-956/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, Caluwé en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS      
  Beraadslaging
1-28
p. 633-636 1-28 p. 633-636 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (1-117)      
  Beraadslaging
1-10
p. 223-228 1-10 p. 223-228 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat betreft de inning van "kosten" bij niet-gesyndiceerde werknemers door de Fondsen voor Bestaanszekerheid (Sector Bouw, Bewakingsdiensten, Zeevisserij en Schoonmaak) (4-802)      
  Voorstel van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-802/1
p. 1-8 4-802/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Amendement nr 1 van de heren Van Hauthem en Ceder
3-1393/2
p. 1 3-1393/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Algemene bespreking
5-65
p. 25-68 5-65 p. 25-68 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de spoorwegen betreft (Defederalisering) (5-747)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Jurgen Ceder en Anke Van dermeersch
5-747/1
p. 1-4 5-747/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwé en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven (1-32)      
  Amendement nr 2 van de heren Ceder en Verreycken
1-32/3
p. 1 1-32/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Verreycken en Ceder
1-32/5
p. 2 1-32/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heren Verreycken en Ceder, op de tekst aangenomen door de commissie
1-32/7
p. 1 1-32/7 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1245)      
  Voorstel van de heer Ceder
1-1245/1
p. 1-2 1-1245/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen België en Zaïre      
  Algemene beraadslaging
1-28
p. 626-633 1-28 p. 626-633 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind (UNO-Verdrag) (1-791)      
  Amendement nr 1 van de heer Ceder
   Waarborgen van het recht op leven ook voor de geboorte
1-791/2
p. 1 1-791/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Waarborgen van het recht op leven, ook voor de geboorte
1-791/5
p. 1 1-791/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van een amendement
1-220
p. 6390-6394 1-220 p. 6390-6394 (PDF)
  Stemverklaringen van mevrouw de Bethune en de heren Hostekint en Ceder en eindstemming
1-222
p. 6438-6439 1-222 p. 6438-6439 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een aanscherping van de Europese wetgeving inzake gezinshereniging (5-588)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-588/1
p. 1-6 5-588/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (5-775)      
  Bespreking
5-12
p. 32-43 5-12 p. 32-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens)      
  Beraadslaging
1-11
p. 239-244 1-11 p. 239-244 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronischevermoeidheidssyndroom (5-615)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-615/1
p. 1-5 5-615/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de schendingen van de mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2008 in Peking (4-516)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Karim Van Overmeire en Jurgen Ceder
4-516/1
p. 1-8 4-516/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Zimbabwe (4-817)      
  Bespreking
4-36
p. 51-57 4-36 p. 51-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Zaïre in het bijzonder (1-466)      
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de status van België als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van België als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008) (4-713)      
  Amendementen nrs 14 en 15 van de heren Karim Van Overmeire en Jurgen Ceder
4-713/2
p. 4 4-713/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (5-238)      
  Bespreking
5-25
p. 50-55 5-25 p. 50-55 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (4-528)      
  Bespreking
4-84
p. 15-18 4-84 p. 15-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van Hissène Habré aan België (Tsjaad - Verantwoordelijkheid van Habré voor de verdwijning, foltering en terechtstelling van duizenden personen) (3-1701)      
  Bespreking van het amendement
3-170
p. 50-51 3-170 p. 50-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Bespreking
4-83
p. 34-35 4-83 p. 34-35 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van België met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Bespreking
5-88
p. 22-30 5-88 p. 22-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening (3-985)      
  Bespreking
3-108
p. 14-22 3-108 p. 14-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Algemene bespreking
4-61
p. 34-36 4-61 p. 34-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens      
  Beraadslaging en bespreking van het amendement
1-11
p. 257-260 1-11 p. 257-260 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens (1-126)      
  Amendement nr 2 van de heer Ceder, op de tekst aangenomen door de commissie
1-126/5
p. 1 1-126/5 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van België in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat Israël (2-221)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten (3-1031)      
  Bespreking
3-133
p. 45-47 3-133 p. 45-47 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de journalistieke rechten en plichten (1-88)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-88/1
p. 1-12 1-88/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen (Herziening van de Conventie van Genève) (5-680)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-680/1
p. 1-6 5-680/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie om het aanwenden van personeelsleden van Defensie op kosten van de belastingbetaler op het privéjacht van koning Albert stop te zetten (4-1593)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Karim Van Overmeire
4-1593/1
p. 1-2 4-1593/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Bespreking
2-47
p. 31-38 2-47 p. 31-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over Tsjetsjenië (2-198)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-198/4
p. 1 2-198/4 p. 1 (PDF)
  Bespreking
2-21
p. 14-19 2-21 p. 14-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de onderzoeksconferentie van Durban 2009 (tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden) (4-998)      
  Bespreking
4-65
p. 40-48 4-65 p. 40-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Irak (UNO-embargo) (1-239)      
  Stemming over het amendement, stemverklaringen van de heren Ceder, Anciaux, Vautmans, mevrouw Lizin, de heren Boutmans en Destexhe, mevrouw Bribosia-Picard en de heer Staes en stemming over het geheel
1-44
p. 1035-1037 1-44 p. 1035-1037 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria (1-194)      
  Stemverklaringen van mevrouw Dardenne en de heren Ceder en Hatry en eindstemming
1-59
p. 1444-1446 1-59 p. 1444-1446 (PDF)
Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fédération Wallonie-Bruxelles" (Naamswijziging van de Franse Gemeenschap) (5-1044)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1044/1
p. 1-5 5-1044/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Bespreking
2-162
p. 32-46 2-162 p. 32-46 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de veroordeling van een Belgische buschauffeur in Wit-Rusland (Verkeersongeval) (1-772)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-772/1
p. 1-2 1-772/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Verreycken en Ceder
1-772/2
p. 1 1-772/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (3-902)      
  Bespreking
3-97
p. 39-44 3-97 p. 39-44 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap (4-1445)      
  Voorstel van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-1445/1
p. 1-5 4-1445/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap (5-772)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-772/1
p. 1-5 5-772/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Amendement nr 11 van de heren Jurgen Ceder en Karim Van Overmeire, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-114/7
p. 1-2 4-114/7 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het amendement
4-38
p. 41-43 4-38 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiële transacties (5-1083)      
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Stemming over het amendement en stemverklaringen van de heren Monfils, Colla, Mahoux, Geens, Ceder en Vankrunkelsven
2-26
p. 58-60 2-26 p. 58-60 (PDF)
  2-26
p. 68 2-26 p. 68 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II (5-617)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder
5-617/1
p. 1-3 5-617/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (4-455)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-455/1
p. 1-35 4-455/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (5-838)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-838/1
p. 1-37 5-838/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken (via de allernieuwste communicatie- en informatiemiddelen) (3-1388)      
  Voorstel van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder
3-1388/1
p. 1-4 3-1388/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken (via de allernieuwste communicatie- en informatiemiddelen) (4-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder, Hugo Coveliers en Yves Buysse
4-618/1
p. 1-4 4-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een verbod op de financiering van moskeeën en islamitische instituten door middel van internationale geldstromen uit moslimfundamentalistische hoek (5-759)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-759/1
p. 1-3 5-759/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties (5-616)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-616/1
p. 1-7 5-616/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiële registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf (5-813)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-813/1
p. 1-5 5-813/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (5-2479)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1550) (5-1559)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2140/1
p. 1-4 3-2140/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2149/1
p. 1 3-2149/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2242/1
p. 1 3-2242/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2243/1
p. 1 3-2243/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2244/1
p. 1 3-2244/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2245/1
p. 1 3-2245/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2246/1
p. 1 3-2246/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2247/1
p. 1 3-2247/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2248/1
p. 1 3-2248/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2249/1
p. 1 3-2249/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2250/1
p. 1 3-2250/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2251/1
p. 1 3-2251/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2150/1
p. 1 3-2150/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2252/1
p. 1 3-2252/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2253/1
p. 1 3-2253/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2254/1
p. 1 3-2254/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2255/1
p. 1 3-2255/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2256/1
p. 1 3-2256/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2257/1
p. 1 3-2257/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2258/1
p. 1 3-2258/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2259/1
p. 1 3-2259/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2260/1
p. 1 3-2260/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2261/1
p. 1 3-2261/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2262/1
p. 1 3-2262/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2151/1
p. 1 3-2151/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2152/1
p. 1 3-2152/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2263/1
p. 1 3-2263/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2264/1
p. 1 3-2264/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2265/1
p. 1 3-2265/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2266/1
p. 1 3-2266/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2267/1
p. 1 3-2267/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2268/1
p. 1 3-2268/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2269/1
p. 1 3-2269/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2270/1
p. 1 3-2270/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2271/1
p. 1 3-2271/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2272/1
p. 1 3-2272/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2153/1
p. 1 3-2153/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2273/1
p. 1 3-2273/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2274/1
p. 1 3-2274/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2275/1
p. 1 3-2275/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2276/1
p. 1 3-2276/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2277/1
p. 1 3-2277/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2278/1
p. 1 3-2278/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2279/1
p. 1 3-2279/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2280/1
p. 1 3-2280/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2281/1
p. 1 3-2281/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2282/1
p. 1 3-2282/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2154/1
p. 1 3-2154/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2283/1
p. 1 3-2283/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2284/1
p. 1 3-2284/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2285/1
p. 1 3-2285/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2286/1
p. 1 3-2286/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2287/1
p. 1 3-2287/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2288/1
p. 1 3-2288/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2289/1
p. 1 3-2289/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2290/1
p. 1 3-2290/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2291/1
p. 1 3-2291/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2292/1
p. 1 3-2292/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2155/1
p. 1 3-2155/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2156/1
p. 1 3-2156/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2293/1
p. 1 3-2293/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2294/1
p. 1 3-2294/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2295/1
p. 1 3-2295/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2296/1
p. 1 3-2296/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2297/1
p. 1 3-2297/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2298/1
p. 1 3-2298/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2299/1
p. 1 3-2299/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2300/1
p. 1 3-2300/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2301/1
p. 1 3-2301/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2302/1
p. 1 3-2302/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2157/1
p. 1 3-2157/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2303/1
p. 1 3-2303/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2304/1
p. 1 3-2304/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2305/1
p. 1 3-2305/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2306/1
p. 1 3-2306/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2307/1
p. 1 3-2307/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2308/1
p. 1 3-2308/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2309/1
p. 1 3-2309/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2310/1
p. 1 3-2310/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2311/1
p. 1 3-2311/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2312/1
p. 1 3-2312/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2158/1
p. 1 3-2158/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2313/1
p. 1 3-2313/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2314/1
p. 1 3-2314/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2315/1
p. 1 3-2315/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2316/1
p. 1 3-2316/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2317/1
p. 1 3-2317/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2318/1
p. 1 3-2318/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2319/1
p. 1 3-2319/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2320/1
p. 1 3-2320/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2321/1
p. 1 3-2321/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2322/1
p. 1 3-2322/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2159/1
p. 1 3-2159/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2323/1
p. 1 3-2323/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2324/1
p. 1 3-2324/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2325/1
p. 1 3-2325/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2326/1
p. 1 3-2326/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2327/1
p. 1 3-2327/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2328/1
p. 1 3-2328/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2329/1
p. 1 3-2329/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2330/1
p. 1 3-2330/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2331/1
p. 1 3-2331/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2332/1
p. 1 3-2332/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2160/1
p. 1 3-2160/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2333/1
p. 1 3-2333/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2334/1
p. 1 3-2334/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Proposition de MM. Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire et Verreycken et de Mmes Jansegers et Van dermeersch
3-2335/1
p. 1 3-2335/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2336/1
p. 1 3-2336/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2337/1
p. 1 3-2337/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2338/1
p. 1 3-2338/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2339/1
p. 1 3-2339/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2340/1
p. 1 3-2340/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2341/1
p. 1 3-2341/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2141/1
p. 1 3-2141/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2161/1
p. 1 3-2161/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2162/1
p. 1 3-2162/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2163/1
p. 1 3-2163/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2164/1
p. 1 3-2164/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2165/1
p. 1 3-2165/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2166/1
p. 1 3-2166/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2167/1
p. 1 3-2167/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2168/1
p. 1 3-2168/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2169/1
p. 1 3-2169/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2170/1
p. 1 3-2170/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2171/1
p. 1 3-2171/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2142/1
p. 1 3-2142/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2172/1
p. 1 3-2172/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2173/1
p. 1 3-2173/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2174/1
p. 1 3-2174/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2175/1
p. 1 3-2175/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2176/1
p. 1 3-2176/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2177/1
p. 1 3-2177/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2178/1
p. 1 3-2178/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2179/1
p. 1 3-2179/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2180/1
p. 1 3-2180/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2181/1
p. 1 3-2181/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2143/1
p. 1 3-2143/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2182/1
p. 1 3-2182/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2183/1
p. 1 3-2183/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2184/1
p. 1 3-2184/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2185/1
p. 1 3-2185/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2186/1
p. 1 3-2186/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2187/1
p. 1 3-2187/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2188/1
p. 1 3-2188/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2189/1
p. 1 3-2189/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2190/1
p. 1 3-2190/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2191/1
p. 1 3-2191/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2144/1
p. 1 3-2144/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2192/1
p. 1 3-2192/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2193/1
p. 1 3-2193/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2194/1
p. 1 3-2194/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2195/1
p. 1 3-2195/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2196/1
p. 1 3-2196/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2197/1
p. 1 3-2197/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2198/1
p. 1 3-2198/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2199/1
p. 1 3-2199/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2200/1
p. 1 3-2200/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2201)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2201/1
p. 1 3-2201/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2145)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2145/1
p. 1 3-2145/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2202)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2202/1
p. 1 3-2202/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2203)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2203/1
p. 1 3-2203/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2204)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2204/1
p. 1 3-2204/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2205)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2205/1
p. 1 3-2205/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2206)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2206/1
p. 1 3-2206/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2207)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2207/1
p. 1 3-2207/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2208)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2208/1
p. 1 3-2208/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2209)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2209/1
p. 1 3-2209/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2210)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2210/1
p. 1 3-2210/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2211)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2211/1
p. 1 3-2211/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2146)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2146/1
p. 1 3-2146/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2212)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2212/1
p. 1 3-2212/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2213)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2213/1
p. 1 3-2213/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2214)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2214/1
p. 1 3-2214/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2215)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2215/1
p. 1 3-2215/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2216)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2216/1
p. 1 3-2216/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2217)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2217/1
p. 1 3-2217/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2218)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2218/1
p. 1 3-2218/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2219)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2219/1
p. 1 3-2219/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2220)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2220/1
p. 1 3-2220/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2221)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2221/1
p. 1 3-2221/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2147)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2147/1
p. 1 3-2147/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2222)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2222/1
p. 1 3-2222/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2223)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2223/1
p. 1 3-2223/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2224)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2224/1
p. 1 3-2224/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2225)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2225/1
p. 1 3-2225/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2226)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2226/1
p. 1 3-2226/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2227)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2227/1
p. 1 3-2227/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2228)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2228/1
p. 1 3-2228/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2229)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2229/1
p. 1 3-2229/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Ceder
1-1198/1
p. 1-2 1-1198/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2230)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2230/1
p. 1 3-2230/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2231)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2231/1
p. 1 3-2231/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2148)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2148/1
p. 1 3-2148/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2232)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2232/1
p. 1 3-2232/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2233)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2233/1
p. 1 3-2233/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2234)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2234/1
p. 1 3-2234/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2235)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2235/1
p. 1 3-2235/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2236)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2236/1
p. 1 3-2236/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (Zie doc. nr 2140/1) (3-2237)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2237/1
p. 1 3-2237/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2238)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2238/1
p. 1 3-2238/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2239)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2239/1
p. 1 3-2239/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2240)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2240/1
p. 1 3-2240/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2241)      
  Voorstel van de heren Van Hauthem, Buysse, Ceder, Creyelman, Van Overmeire en Verreycken en de dames Jansegers en Van dermeersch
3-2241/1
p. 1 3-2241/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen van de Grondwet) (4-1772)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1772/1
p. 1-18 4-1772/1 p. 1-18 (PDF)
Voorwaardelijke invrijheidstelling - Aantal (3-1503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1659 3-27 p. 1659 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1868-1870 3-28 p. 1868-1870 (PDF)
Voorwaardelijke invrijheidstelling - Aantallen in 2004 (3-3574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4704 3-54 p. 4704 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5327-5329 3-59 p. 5327-5329 (PDF)
Vrijlatingen onder borgtocht - Uitsluiting van misdrijven - Niet-terugbetaling van de borgsom (Voorlopige hechtenis) (3-3952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5333 3-59 p. 5333 (PDF)
Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij, sector Pakhuizen en Vismijnen - Aanvullende eindejaarspremie (Uitsluiting van werknemers die geen lid zijn van een vakbond - Leden van het Vlaams Belang - Openbaarheid jaarverslag - Financiering van het Fonds - Door het Fonds aan vakbonden uitbetaalde bedragen - Schending van de vrijheid van vereniging - Syndicale vrijheid) (3-7627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10388-10389 3-90 p. 10388-10389 (PDF)
Wensen (2011-2012)      
  Eindejaarswensen
5-42
p. 67-68 5-42 p. 67-68 (PDF)
Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven - Veroordelingen - Radicale islamitische bewegingen - Aantallen (4-3149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3149
Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen (4-3150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3150
Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen (4-5629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5629
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur - Contractueel personeel - Lonen (4-212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-212
Wetenschappelijk onderzoek - Uitgaven - Toepassing van de besluiten van de Europese top in Barcelona (3-5146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7147 3-70 p. 7147 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7524-7525 3-71 p. 7524-7525 (PDF)
Wetenschappelijke instellingen - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Inventaris - Rekeningen - Proces-verbaal kastoestand (3-4901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6639 3-67 p. 6639 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7838-7839 3-73 p. 7838-7839 (PDF)
Wetenschappelijke instellingen - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Jaarverslag (3-4902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6717-6718 3-67 p. 6717-6718 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging (Oprichting van het Coördinatieorgaan voor de driegingsanalyse : OCAD - Wijziging van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt - Zie ook doc. 3-1612) (3-1611)      
  Algemene bespreking
3-171
p. 49-52 3-171 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de euro (Wettelijk kader om de invoering van de euro in België conform de Europese reglementering en het nationaal overgangsplan mogelijk te maken : aanpassingen in de privé- en de overheidssector - Beslissingen en verordeningen van de Europese Raad) (1-1022)      
  Stemverklaring van de heer Ceder en eindstemming
1-216
p. 6307-6308 1-216 p. 6307-6308 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Amendementen nrs 80 en 81 van de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-202/5
p. 1-2 2-202/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-17
p. 63-76 2-17 p. 63-76 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Verreycken, Monfils en Ceder en mevrouw Nyssens
2-18
p. 27-31 2-18 p. 27-31 (PDF)
  2-18
p. 46-51 2-18 p. 46-51 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Reglementering van de verkiezingsprocedure alsook regels betreffende de samenstelling en de werking van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk) (4-413)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Amendementen nrs 18 tot 20 van mevrouw Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1392/6
p. 1-2 4-1392/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Opheffing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht en opnemen van de belangrijkste bepalingen in het gemeenrecht) (3-136)      
  Algemene bespreking
3-11
p. 4-27 3-11 p. 4-27 (PDF)
  3-11
p. 27-33 3-11 p. 27-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel (3-395)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-395/5
p. 1 3-395/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat België betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk België en respectievelijk Guernesey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden (Fiscaliteit inkomsten uit spaargelden - Overeenkomsten afhankelijke gebieden) (3-1209)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Ceder en Cheron
3-118
p. 57 3-118 p. 57 (PDF)
  3-118
p. 74 3-118 p. 74 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Amendement nr 51 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Definitie van het wettig verblijf in het Wetboek van de Belgische nationaliteit
3-1988/8
p. 1 3-1988/8 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 52 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Toekenning van de nationaliteit op grond van de afstamming van een Belgische ouder
3-1988/8
p. 2 3-1988/8 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 56 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Verzoek tot naturalisatie : omkering van de gang van zaken
3-1988/8
p. 7-8 3-1988/8 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 57 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Opheffing van het verbod op de dubbele nationaliteit
3-1988/8
p. 8-9 3-1988/8 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 55 van mevrouw Van dermeersch en de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Optie voor een enkele procedure : de naturalisatieprocedure
3-1988/8
p. 2-7 3-1988/8 p. 2-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (5-608)      
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten voordele van de Palestijnse Autoriteit, ondertekend te Ramallah op 12 november 2001 (3-1359)      
  Algemene bespreking
3-132
p. 39-42 3-132 p. 39-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 (2-142)      
  Algemene bespreking
2-21
p. 4-14 2-21 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van het Fonds voor ontwikkeling van de inheemse volken in Latijns-Amerika en de Caraïben, gedaan te Madrid op 24 juli 1992      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-20
p. 454-457 1-20 p. 454-457 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, en van de drie Bijlagen, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 (1-208)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-20
p. 457-460 1-20 p. 457-460 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Hanoi op 24 januari 1991      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-20
p. 452-453 1-20 p. 452-453 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998 (1-1371)      
  Stemverklaringen van de heren Ceder, Jonckheer, Mahoux, Hostekint en Hatry en eindstemming
1-263
p. 7675-7676 1-263 p. 7675-7676 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001 (3-232)      
  Verslag van de heer Ceder
3-232/2
p. 1-2 3-232/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (1-1236)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-244
p. 7107-7108 1-244 p. 7107-7108 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Ceder en Boutmans en eindstemming
1-245
p. 7133-7134 1-245 p. 7133-7134 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigations Satellite System) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003 (4-744)      
  Algemene bespreking
4-37
p. 34 4-37 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5836-5849 1-204 p. 5836-5849 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten: 1° het Zevende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging; 2° het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging; 3° de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en 4° de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post, gedaan te Boekarest op 5 oktober 2004 (3-2078)      
  Algemene bespreking
3-206
p. 28 3-206 p. 28 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (4-940)      
  Algemene bespreking
4-51
p. 57 4-51 p. 57 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol Nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984 (Uitbreiding van het Europese arsenaal voor de bescherming van de rechten van de mens door het behoud van een parallel met het internationale Pact inzake de burgerlijke en politieke rechten van de VN van 1966 - Nieuwe procedurale waarborgen in het strafrecht en in het vreemdelingenrecht - Uitzetting van vreemdelingen - Hoger beroep in strafzaken - Schadeloosstelling in geval van gerechtelijke dwaling - Recht om niet tweemaal te worden berecht of bestraft - Gelijkheid tussen echtgenoten) (3-1760)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Ceder
3-194
p. 82 3-194 p. 82 (PDF)
  3-194
p. 135 3-194 p. 135 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 (Verbod op discriminatie niet enkel inzake het genot van de rechten gewaarborgd door het Verdrag, maar ook van alle rechten bedoeld in de wet) (5-1205)      
  Algemene bespreking
5-37
p. 32-46 5-37 p. 32-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden, gedaan te Vilnius op 3 mei 2002 (2-1522)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Ceder
2-279
p. 55-56 2-279 p. 55-56 (PDF)
  2-279
p. 79-80 2-279 p. 79-80 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van Gemengde Verdragen, ondertekend te Brussel op 8 maart 1994 (1-233)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-28
p. 621-623 1-28 p. 621-623 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (4-1419)      
  Algemene bespreking
4-93
p. 44-47 4-93 p. 44-47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te Genève op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting (1-304)      
  Stemverklaring van de heer Ceder en stemming
1-71
p. 1861-1862 1-71 p. 1861-1862 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 7-48 3-110 p. 7-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Bijlage, met verscheidene Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1997 (1-903)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-190
p. 5491-5513 1-190 p. 5491-5513 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (bij de rechtbanken van eerste aanleg gevestigd in de zetel van het rechtsgebied van een hof van beroep, ter vervanging van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Gespecialiseerde rechters - Rol van het openbaar ministerie - Multidisciplinaire kamers - Wijziging Gerechtelijk Wetboek en wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Opheffing wet 18 maart 1998 en KB's 10 augustus 1998, 28 januari 1999 en 25 februari 1999 betreffende de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1127)      
  Algemene bespreking
3-124
p. 8-15 3-124 p. 8-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendement nr 58 van de heer Ceder
   Inlichtingen betreffende parlementsleden
1-758/6
p. 9 1-758/6 p. 9 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 57 van de heer Ceder
1-758/6
p. 6-9 1-758/6 p. 6-9 (PDF)
  Amendement nr 90 van de heer Ceder
1-758/8
p. 6 1-758/8 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 97 van de heer Ceder
1-758/9
p. 3-4 1-758/9 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 98 tot 193 van de heer Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-758/13
p. 1-4 1-758/13 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6035-6043 1-209 p. 6035-6043 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Coveliers, Ceder en Boutmans
1-211
p. 6140-6146 1-211 p. 6140-6146 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Verschaffen van een meer duidelijke en meer volledige wettelijke basis aan de veiligheidsverificaties uitgevoerd door de inlichtingendiensten) (3-1075)      
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (Instellen, ten voordele van de burgers, van een effectieve juridische beroepsmogelijkheid tegen de veiligheidsverificaties) (3-1076)      
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (3-1889)      
  Algemene bespreking
3-195
p. 32-42 3-195 p. 32-42 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21 december 1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming - Toepassing zowel op de openbare overheid als op de privé-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerlijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering, bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, verspreiding van ideeën die de superioriteit van een ras bevestigen, van daden begaan door een ambtenaar en van deelname of hulp aan een groepering die rassendiscriminatie verkondigt - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2364)      
  Amendementen nrs 9 tot 46 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch
3-2364/2
p. 6-31 3-2364/2 p. 6-31 (PDF)
  Amendementen nrs 47 tot 65 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2364/4
p. 1-7 3-2364/4 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
  3-216
p. 26-32 3-216 p. 26-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-216
p. 85-113 3-216 p. 85-113 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, Mahoux en Wille en de dames Durant, de Bethune en Nyssens
3-216
p. 173-174 3-216 p. 173-174 (PDF)
  3-216
p. 248-249 3-216 p. 248-249 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 13 december 2004 - Toepassing op de openbare overheid en op de privé-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerrechtelijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering en bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld en daden begaan door een ambtenaar - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2363)      
  Amendementen nrs 2 tot 31 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2363/4
p. 1-14 3-2363/4 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
  3-216
p. 26-32 3-216 p. 26-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-216
p. 65-85 3-216 p. 65-85 (PDF)
Wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken - Vorderingsrecht) (3-2365)      
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
  3-216
p. 26-32 3-216 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (4-309)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-309/2
p. 1-6 4-309/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-5
p. 6-9 4-5 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Algemene beraadslaging (Titel III)
   Bevordering van de werkgelegenheid - Bijzondere machten - Evolutie van de werkloosheid : gewestelijke verschillen - Verlaging van de loonkost - Pleidooi voor Vlaamse onafhankelijkheid - Multiculturele samenleving - Opvoedersloon voor de ouder aan de haard
1-64
p. 1586-1587 1-64 p. 1586-1587 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-240
p. 7026-7040 1-240 p. 7026-7040 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Ceder en Verreycken
1-242
p. 7074-7076 1-242 p. 7074-7076 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-815)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 4-24 3-74 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken) (Oprichting van een afzonderlijke personeelsvertegenwoordiging - Wijziging wet 1 september 1980, artikel 2) (3-2010)      
  Algemene bespreking
3-204
p. 36-45 3-204 p. 36-45 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Bepaling van de specifieke procedureregels van toepassing op sommige gerechtelijke beroepen welke kunnen worden ingediend in het kader van de verkiezingsprocedure) (4-414)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (Vaststelling van het nieuwe statuut van de militairen van het actief kader - Wijziging wetten 21 juli 1844, 11 augustus 1923, 14 april 1965, 9 juli 1969, 14 januari 1975, 20 mei 1944 [3 wetten], 25 mei 2000, 16 mei 2001, 6 februari 2003, 25 februari 2003 - Opheffing wetten 23 december 1955, 1 maart 1958, 27 december 1961, 12 juli 1973, 21 december 1990, 20 mei 1994, 16 maart 2000, 11 november 2002, 27 maart 2003, 16 juli 2005, 5 maart 2006) (3-2014)      
  Amendementen nrs 13 tot 27 van de heren Ceder en Van Overmeire
3-2014/4
p. 1-11 3-2014/4 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-201
p. 5-15 3-201 p. 5-15 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek) (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit en van het aanvullend Protocol) (3-1135)      
  Algemene bespreking
3-121
p. 32-47 3-121 p. 32-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, § 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis (Gerechtelijke achterstand - Aanpassing van de taalvoorwaarden opgelegd aan het personeel van de griffies aan de vereisten van de uitgeoefende functie) (3-1074)      
  Algemene bespreking
3-106
p. 32-35 3-106 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Rookverbod drankgelegenheden) (4-1549)      
  Algemene bespreking
4-104
p. 13-20 4-104 p. 13-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek (Analyse van de dreiging - Bestrijding van terrorisme en extremisme - Coördinatieorgaan voor de dreiginganalyse - Veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim" - Vaste Comités P en I - Zie ook doc. 3-1611) (3-1612)      
  Algemene bespreking
3-171
p. 49-52 3-171 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21/12/1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of natinale of etnische afstamming) (3-2362)      
  Amendementen nrs 1 tot 27 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch
3-2362/2
p. 1-23 3-2362/2 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 36 tot 44 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-2362/4
p. 1-4 3-2362/4 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-215
p. 33-46 3-215 p. 33-46 (PDF)
  3-216
p. 26-32 3-216 p. 26-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-216
p. 40-65 3-216 p. 40-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Ontzetting uit een aantal politieke rechten) (1-1381)      
  Algemene beraadslaging en mondeling verslag van de heer Erdman
1-270
p. 7827-7831 1-270 p. 7827-7831 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, van artikel 606 van het Wetboek van strafvordering en van de artikelen 12 en 30 van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie) (Wijziging wet 8 april 1965 : herstelgerichte maatregelen van bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg ; rechtswaarborgen voor de minderjarige - Wijziging Wetboek van Strafvordering : plaatsing, in geval van een uithandengeving, in een gesloten federaal centrum voor minderjarigen - Wijziging Strafwetboek : geen levenslange opsluiting of hechtenis voor minderjarigen ; toerekening van voorlopige plaatsingsmaatregelen op de duur van de vrijheidsstraffen) (3-1313)      
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Nieuwe bevoegdheden van de procureur des Konings, uitbreiding van de waaier van maatregels waarover de jeugdrechter beschikt, meer rechtszekerheid bij plaatsing in een opvoedingsafdeling, objectiveren van situaties die aanleiding kunnen geven tot een plaatsing in een gemeenschapsinstelling en toekenning van bijkomende rechten aan de ouders die tegelijk meer worden geresponsabiliseerd - Procedure van de uithandengeving) (3-1312)      
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Algemene bespreking
3-114
p. 8-18 3-114 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heer Ceder en mevrouw Van dermeersch
3-1460/3
p. 13 3-1460/3 p. 13 (PDF)
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-159
p. 57-74 3-159 p. 57-74 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Toekenning van de naam van de vader of van de moeder of de dubbele naam - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (5-2785)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (Scheppen van het wettelijk kader op basis waarvan het statuut van het gerechtspersoneel van niveau 1, de griffiers en de secretarissen kan worden geconformeerd aan een hedendaags personeelsbeleid - Aanpassing van de organisatiestructuur van de gerechtelijke overheden - Belasten van de magistraatkorpsoverste met de algemene leiding en de organisatie van de rechtbank en doortrekking van de hiërarchische lij