S. 4-1593 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om het aanwenden van personeelsleden van Defensie op kosten van de belastingbetaler op het privťjacht van koning Albert stop te zetten
Jurgen Ceder    Karim Van Overmeire   

Koning en Koninklijke familie
krijgsmacht
plezierboot
militair personeel
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1593/1 4-1593/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/1/2010
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/1/2010   Indiening Doc. 4-1593/1 4-1593/1 (PDF)
14/1/2010   Inoverwegingneming
14/1/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/1/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving