S. 1-1066 Dossierfiche K. 49-1851

Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings
Hugo Vandenberghe    Roger Lallemand    Fred Erdman    JoŽlle Milquet    Hugo Coveliers    Michel Foret    Bert Anciaux    Claude Desmedt   

openbaar ministerie
strafprocedure
judiciŽle hervorming
strafvervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1066/1 1-1066/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/7/1998
1-1066/2 1-1066/2 (PDF) Advies van de Raad van State 9/9/1998
1-1066/3 1-1066/3 (PDF) Amendementen 15/9/1998
1-1066/4 1-1066/4 (PDF) Amendementen 28/10/1998
1-1066/5 1-1066/5 (PDF) Amendementen 13/11/1998
1-1066/6 1-1066/6 (PDF) Verslag namens de commissie 17/11/1998
1-1066/7 1-1066/7 (PDF) Bijlagen 17/11/1998
1-1066/8 1-1066/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/11/1998
K. 49-1851/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/11/1998
K. 49-1851/2 Verslag namens de commissie 11/12/1998
K. 49-1851/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/7/1998   Indiening voorstel
16/7/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/7/1998   Verzending naar commissie: Justitie
16/7/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
9/9/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-1066/2 1-1066/2 (PDF)
19/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-223 Hand. 1-223 (PDF)
26/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-4/o3) Hand. 1-224 Hand. 1-224 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/7/1998   Verzending naar commissie
11/9/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
11/9/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
14/9/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
14/9/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
15/9/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/9/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois, Claude Desmedt
15/9/1998   Regeling der werkzaamheden
15/9/1998   Inleidende uiteenzetting
Hoofdindiener van het wetsvoorstel
15/9/1998   Bespreking
16/9/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/9/1998   Hoorzitting de heer Mertens, arbeidsauditeur te Brussel de heer GabriŽls, arbeidsauditeur te Gent de heer Blondiaux, arbeidsauditeur te Charleroi de heer Vermylen, voorzitter van de Unie van de mag
21/9/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1066/3 1-1066/3 (PDF)
2/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/10/1998   Hoorzitting De heer G. LadriŤre, voorzitter van het college van procureurs-generaal, procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen; De heer F. Schins, procureur-generaal bij het hof van beroep
2/10/1998   Uiteenzetting door de minister van Justitie
Verslag van de werkgroep.
6/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/10/1998   Hoorzitting - de heer B. Dejemeppe, procureur des Konings te Brussel - de heer I. Carmen, procureur des Konings te Leuven - de heer J.M. Berkvens, procureur des Konings te Brugge - de heer C. Visar
6/10/1998   Hoorzitting Vertegenwoordigers van de balies : - de heer B. Van Dorpe, deken van de Belgische Nationale Orde van Advocaten - vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Balies : mevrouw G. Boli
13/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/10/1998   Hoorzitting de heer A. Vandoren, nationaal magistraat
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Hoorzitting de heer H. Funck, Voorzitter van de Conferentie van de voorzitters van de arbeidsrechtbanken van BelgiŽ, en een delegatie van deze Conferentie
14/10/1998   Hoorzitting - de heer J.-P. Palms, voorzitter van de Nationale Commissie voor de Magistratuur - de heer R. GabriŽls, arbeidsauditeur te Gent
20/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/10/1998   Gedachtenwisseling
23/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/10/1998   Vergadering afgelast
27/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
27/10/1998   Bespreking
28/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
28/10/1998   Bespreking
28/10/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 35 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 36 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 37 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 38 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 39 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 40 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 41 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 42 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 43 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 44 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 45 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 46 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 47 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 48 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 49 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 50 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 51 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 52 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 53 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 54 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 55 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 56 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 57 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 58 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 59 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 60 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 61 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 62 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 63 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 64 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 65 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 66 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
28/10/1998   Amendement: Am. 67 Doc. 1-1066/4 1-1066/4 (PDF)
29/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/10/1998   Bespreking
13/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1998   Bespreking
13/11/1998   Amendement: Am. 68
subsidiair amendement op amendement nr. 1
Doc. 1-1066/5 1-1066/5 (PDF)
13/11/1998   Amendement: Am. 69 Doc. 1-1066/5 1-1066/5 (PDF)
13/11/1998   Amendement: Am. 70 Doc. 1-1066/5 1-1066/5 (PDF)
13/11/1998   Amendement: Am. 71 Doc. 1-1066/5 1-1066/5 (PDF)
13/11/1998   Amendement: Am. 72 Doc. 1-1066/5 1-1066/5 (PDF)
13/11/1998   Amendement: Am. 73 Doc. 1-1066/5 1-1066/5 (PDF)
13/11/1998   Amendement: Am. 74 Doc. 1-1066/5 1-1066/5 (PDF)
14/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1998   Niet behandeld
17/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
17/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/11/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1066/8 1-1066/8 (PDF)
17/11/1998   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-1066/6 1-1066/6 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
26/11/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1851/1
16/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 293, p. 10498-10509
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-2/o9)
Tekstverbeteringen Handelingen nr 296, p. 10626
Doc. K. 49-1851/3
17/12/1998   Aanneming zonder amendering
17/12/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1851/3
22/12/1998   Bekrachtiging en afkondiging
10/2/1999   Bekendmaking (3809-3814)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 26/11/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 15/9/1998, 16/9/1998, 2/10/1998, 6/10/1998, 13/10/1998, 14/10/1998, 20/10/1998, 27/10/1998, 28/10/1998, 29/10/1998, 13/11/1998, 17/11/1998
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 16/12/1998, 17/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/1998 10/2/1999, blz 3809-3814