Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3777

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 juli 2009

aan de staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie

Fraude - BTW-nummers - Schrapping

BTW
registratie van maatschappij
fraude
fiscale controle
belastingfraude

Chronologie

9/7/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3776
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6078

Vraag nr. 4-3777 d.d. 9 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2006 werden 51 166 BTW-nummers geschrapt. Het overgrote deel van de doorhalingen gebeurt op aangeven van de belastingplichtige. De echte ambtshalve schrappingen maken slechts een klein deel uit van het totaal. Dat fraude wordt vastgesteld, is voor de administratie immers geen voldoende rechtsgrond om het nummer te schrappen. Dat is enkel mogelijk als de administratie geen activiteit meer vaststelt.

Uit de statistieken blijkt bovendien dat jaren na afloop van het fiscaal onderzoek ruim 30 % van de belastingplichtigen betrokken in de grootste affaires van intracommunautaire BTW-fraude, nog steeds beschikken over een actief "BE" BTW-nummer.

1. Welke maatregelen heeft u reeds genomen om in geval van fraude sneller te kunnen overgaan tot het doorhalen van een BTW-nummer?

2. Welke maatregelen zijn reeds genomen om - als tussenoplossing - in geval van fraude minstens te kunnen overgaan tot het schrappen van de BE-predix, zodat de belastingplichtige geen intracommunautaire transacties meer kan verrichten? Nu wordt dat systeem slechts zeer sporadisch toegepast.