Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Joris Van Hauthem

201 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7547 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010) 20/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7526 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Werkzoekenden in Vlaanderen - Sancties wegens weigering aanleren landstaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 13/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7489 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5558
4-7488 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5557
4-7487 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5553
4-7486 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5552
4-7485 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5548
4-7444 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7443
4-7443 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Algemene directie Crisiscentrum - Contacten met de pers - Instructies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Antwoord 4/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7444
4-7360 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Atomium - Leden aangewezen door de federale regering - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6539 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Teleboetieks - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010) 20/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6538 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Lokale besturen - Begrotingsinspanningen - Verdeelsleutel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010) 20/1/2010
  Antwoord 1/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6537
4-6537 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Lokale besturen - Begrotingsinspanningen - Verdeelsleutel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010) 20/1/2010
  Antwoord 10/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6538
4-6533 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij - Onvolledige deelinventarissen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010) 20/1/2010
  Antwoord 4/2/2010
4-6336 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Automatische verdelers van vervoersbewijzen - Tweetalige opschriften
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 15/12/2009
  Antwoord 26/4/2010
4-6193 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2770
4-6154 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4661
4-6153 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4660
4-6152 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4659
4-6113 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2700
4-5956 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Loterij - Gekregen middelen - Besteding - Stadswachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3516
4-5951 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3412
4-5944 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3199
4-5930 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Onderhandelingen betreffende de taalwetgeving - Wettelijke basis (Koninklijke Vlaamse Schouwburg [KVS])
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2817
4-5921 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2729
4-5855 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten - Uniek infonummer - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3585
4-5804 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4618
4-5783 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen op maat - Extra treinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4011
4-5773 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3415
4-5770 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3178
4-5613 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2578
4-5558 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3520
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7489
4-5557 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3515
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7488
4-5553 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3106
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7487
4-5552 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3105
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7486
4-5548 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2900
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7485
4-5501 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4619
4-5456 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3519
4-5434 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2477
4-5294 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 14/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4617
4-5160 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3523
4-5159 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3522
4-5158 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3521
4-5157 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3511
4-4980 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 6/11/2009
  Antwoord 18/11/2009
4-4661 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6154
4-4660 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6153
4-4659 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Paleis voor Schone Kunsten - Ontbreken van taalkkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6152
4-4658 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Ontbreken van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 2/10/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4619 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4617
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4618
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5501
4-4618 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4617
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4619
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5804
4-4617 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheid (GSD-RSZPPO) - Lidmaatschap - Opzegging door de Vlaamse openbare besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4618
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4619
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5294
4-4554 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeersboetes - Inning - Bedragen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 24/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4553
4-4553 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersboetes - Inning - Bedragen - Opsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 24/9/2009
  Antwoord 23/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4554
4-4552 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  FOD Kanselarij - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 24/9/2009
  Antwoord 23/10/2009
4-4238 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT) - Art. 21, ßß 2 en 4 - Kracht van wet - Tweetaligheid Brusselse plaatselijke besturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009) 28/8/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4011 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinen op maat - Extra treinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 10/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5783
4-3931 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Taalgebruik - Rekeninguittreksels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-3920 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelastingen aanslagbiljet - Taal - Brussel-Halle-Vilvoorde - Nederlandstalige gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 1/9/2009
4-3919 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelastingen - Aanslagbiljet - Taal - Waalse faciliteitengemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 1/9/2009
4-3852 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Spaanse gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overbracht naar BelgiŽ - Akkoord met Spanje
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3784 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Brussels Hoofdstedelijke Gewest - Toepassing van de taalwetgeving - Vak-en werkliedenpersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3689 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Managementfuncties N-1 - Invulling van de mandaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009) 25/6/2009
  Antwoord 28/7/2009
4-3586 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalgebruik - Restaurant
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009) 15/6/2009
  Antwoord 15/7/2009
4-3585 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten - Uniek infonummer - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009) 15/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5855
4-3523 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5160
4-3522 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5159
4-3521 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5158
4-3520 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3519
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5558
4-3519 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Subsidies voor de opvang van migranten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3520
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5456
4-3518 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Klimaat en Energie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3517 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Wetenschapsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Antwoord 19/6/2009
4-3516 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale Loterij - Gekregen middelen - Besteding - Stadswachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5956
4-3515 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Maatschappelijke Integratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5557
4-3514 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Antwoord 31/7/2009
4-3513 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom - Sponsoring - Wettelijke bepalingen - Politieke criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Antwoord 29/6/2009
4-3512 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Mobiliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Antwoord 16/7/2009
4-3511 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5157
4-3416 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Spanje - Gevangenissen - Veroordeelde Belgen - Overdracht naar BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009) 29/4/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-3415 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Aanraakschermen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009) 29/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5773
4-3414 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Houding van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009) 29/4/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3413 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Versoepeling - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Belgacom
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009) 29/4/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3412 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009) 29/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5951
4-3351 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Nationaal Orkest van BelgiŽ - Koninklijke Muntschouwburg - Overzenden van de rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 17/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
  Aanvullend antwoord 15/5/2009
4-3233 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Belgacom - Teleboetieks - GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 17/3/2009
  Antwoord 16/4/2009
4-3199 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 13/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5944
4-3198 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) - Ontbreken van taalkaders - Redenen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 13/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3185 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Technische CoŲperatie - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 13/3/2009
  Antwoord 20/4/2009
4-3183 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Centrum voor diergeneeskunde en agrochemie (CODA) - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 13/3/2009
  Antwoord 23/3/2009
4-3182 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) - Ongeldige taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 13/3/2009
  Antwoord 15/4/2009
4-3178 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Autonome overheidsbedrijven - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 13/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5770
4-3171 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Paleis voor Schone Kunsten - Taalkaders - Opstellen van nieuwe kaders - Beschikbare gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 13/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3161 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3160 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3159 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Meteorologisch Instituut - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3158 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Sterrenwacht - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3157 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3156 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Algemeen Rijksarchief - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-3129 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Toepassing van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009) 27/2/2009
  Antwoord 17/6/2009
4-3128 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Watermaal-Bosvoorde - Toepassing van de taalwetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009) 27/2/2009
  Antwoord 12/6/2009
4-3106 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - Partners - Aantallen en bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5553
4-3105 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Lokale opvanginitiatieven (LOI) - Verspreiding over de gewesten - Bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5552
4-3092 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijke Muntschouwburg - FinanciŽle situatie - Tekortkomingen bij het opstellen van de rekeningen - Ontbrekende informatie betreffende aanvullende pensioenverplichtingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Antwoord 25/3/2009
4-2902 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 28/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2901
4-2901 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 28/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2900
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2902
4-2900 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 28/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2902
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5548
4-2817 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Onderhandelingen betreffende de taalwetgeving - Wettelijke basis (Koninklijke Vlaamse Schouwburg [KVS])
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5930
4-2781 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2080
4-2770 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2078
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6193
4-2750 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2077
4-2734 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2121
4-2729 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2062
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5921
4-2700 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2073
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6113
4-2670 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 27/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2072
4-2661 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 7/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1914
4-2648 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2069
4-2631 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 12/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2067
4-2578 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2063
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5613
4-2488 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2064
4-2480 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Nationale Arbeidsraad - Taalkaders - Afwezigheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1922
4-2479 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1912
4-2477 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1867
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5434
4-2450 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2071
4-2343 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2061
4-2328 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Controledienst voor de Ziekenfondsen - Taalkaders - Opstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1911
4-2270 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2127
4-2127 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Park van Tervuren - Overdracht - Uitvoering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2270
4-2121 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2734
4-2080 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2781
4-2079 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 19/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-2078 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2770
4-2077 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2750
4-2076 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 10/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-2075 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 9/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-2074 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 9/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-2073 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2700
4-2072 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2670
4-2071 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2450
4-2070 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 19/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-2069 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2648
4-2068 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 15/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-2067 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2631
4-2066 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-2065 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 17/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-2064 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2488
4-2063 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2578
4-2062 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2729
4-2061 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2343
4-2060 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 9/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-2059 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2060
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2061
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2062
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2063
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2064
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2065
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2066
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2067
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2068
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2069
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2070
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2071
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2072
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2073
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2074
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2080
4-1969 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister  
  Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008) 10/11/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1922 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Nationale Arbeidsraad - Taalkaders - Afwezigheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2480
4-1921 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toelagen - Geweigerde projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 9/12/2008
  Aanvullend antwoord 23/4/2009
4-1920 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Taalkaders - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1917 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toelages - Taalgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 9/12/2008
4-1914 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1913
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2661
4-1913 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 25/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1914
4-1912 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - Taalkaders - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2479
4-1911 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Controledienst voor de Ziekenfondsen - Taalkaders - Opstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2328
4-1910 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Raad van State - Leidend ambtenaar - Buiten kader plaatsing - Effecten op het taalkader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 1/12/2008
4-1909 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) - Taalkaders - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 11/12/2008
4-1867 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Invulling van de taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2477
4-1855 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD FinanciŽn) - Stafdienst Personeel en Organisatie- Invulling van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 9/12/2008
4-1854 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD FinanciŽn) - Stafdienst Secretariaat en Logistiek - Invulling van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 9/12/2008
4-1853 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Dienst Belastingen en Invorderingen - Douanes en Accijnzen - Invulling van taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 9/12/2008
4-1851 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Invulling van de taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1666 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onroerende voorheffing - Vrijstellingen - Gebruik door de koninklijke familie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 7/11/2008
4-1665 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Loterij - Toekenning van toelagen - Verenigingen en organisaties die onder de bevoegdheidssfeer van de gewesten of gemeenschappen vallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 10/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1664
4-1664 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toekenning van toelagen - Verenigingen en organisaties die onder de bevoegdheidssfeer van de gewesten of gemeenschappen vallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 26/9/2008
  Antwoord 21/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1665
4-1644 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toelagen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008) 24/9/2008
  Antwoord 21/10/2008
4-1581 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Lokale opvangstructuren - Asielzoekers - Spreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008) 15/9/2008
  Antwoord 7/1/2009
4-1367 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijke Schenking - Onroerende goederen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/9/2008) 13/8/2008
  Antwoord 4/9/2008
4-1366 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Waalse faciliteitengemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/9/2008) 7/8/2008
  Antwoord 26/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1365
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6573
4-1365 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Waalse faciliteitengemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/9/2008) 7/8/2008
  Antwoord 26/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1366
4-1352 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Aanvragen - Waalse faciliteitengemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008) 1/8/2008
  Antwoord 12/9/2008
4-1350 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008) 31/7/2008
  Antwoord 16/9/2008
4-1338 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenten - Taalpremies voor ambtenaren die vreemde talen leren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008) 31/7/2008
  Antwoord 31/10/2008
4-1199 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Inschrijving personenwagens, motorfietsen en aanhangwagens - Aantallen - Waalse faciliteitengemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
4-1196 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rijksdienst voor Pensioenen - Aanvragen - Waalse faciliteitengemeenten (Gebruikte taal)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 28/7/2008
4-1193 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten - Aantallen - Waalse faciliteitengemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Antwoord 31/7/2008
4-1068 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ambtenaren - Ziekteverzuim
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008) 6/6/2008
  Antwoord 8/7/2008
4-1013 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) eerste minister  
  Koninklijke dotaties - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008) 3/6/2008
  Antwoord 26/6/2008
4-905 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Rapport over Duurzame Ontwikkeling 2007 - Nitraten en pesticiden in het grondwater - Statistieken - Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008) 28/4/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-904 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008) 28/4/2008
  Antwoord 9/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-903
4-903 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008) 28/4/2008
  Antwoord 21/5/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-904
4-694 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (Le magazine Carrefour de la pťriphťrie)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Rappel 13/8/2008
  Antwoord 13/11/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-402
4-602 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 31/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-317
4-402 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Verantwoordelijke uitgevers - Valse adressen (Le magazine Carrefour de la pťriphťrie)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-694
4-375 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijk besluit van 23†maart†1998 betreffende het rijbewijs - Taalbepalingen - Strijdigheid met de Grondwet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Antwoord 17/3/2008
4-330 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  DGOS - Sensibilisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008) 8/2/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-326 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Taalinspectie - Taalinspecteurs (in het onderwijs)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008) 11/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-323 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ziekteverzuim van ambtenaren - Controles - Niet gerechtvaardigde afwezigheid - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-322 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Vermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-321 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Gegevensbestand diagnoses
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Antwoord 11/3/2008
4-320 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-319
4-319 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Antwoord 26/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-320
4-318 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-317
4-317 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-318
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-602
4-316 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008) 5/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-318
4-230 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) Eerste minister  
  Internationaal Perscentrum (IPC) - Rekeningen - Opmerkingen van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-59 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  FOD FinanciŽn Ė Wervingsbeleid (Statistieken - Scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen - Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2007) 7/11/2007
  Antwoord 5/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-11