Auteurs- en sprekersregister betreffende "Anciaux Bert" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Strijd - Praktijktesten - Organisatie - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten (7-44)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord gegeven door mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
SV 7-44
Bahrein - Mensenrechtenschendingen - Onderhoud met de minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur van Bahrein - Overleg met de Europese ministers van Buitenlandse Zaken - Opvolging van de resolutie nr. 7-142 van de Senaat (7-877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-877
Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7-29)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-29
Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7-795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
   Antwoord
SV 7-795
Bemiddelaar - Federale Bemiddelingscommissie - Samenstelling (7-1382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1382
Bende van Nijvel - Onderzoek - CIA en andere buitenlandse inlichtingendiensten - Mogelijke betrokkenheid - Onafhankelijk onderzoek (7-54)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-54
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Gert Van der biesen (Nieuwe benoeming voor een periode van vijf jaar)
7-16
p. 5-6 7-16 p. 5-6 (PDF)
Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis (7-17)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-17
Brussel - Nieuwe metrolijn - Akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kostprijs - Aandeel van Beliris - Voorziene tijdpad - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) (7-45)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-45
Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen (7-57)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-57
Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen (7-807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-807
Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties (7-56)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-56
Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties (7-806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-806
Coronacrisis - Covid-19 - Bestrijding - Mensen die de vaccinatie weigeren - Oplossing - Alternatieve medicatie - Zoektocht - Ondersteuning door de overheden (7-1272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1272
Coronacrisis - Luchthaven van Zaventem - Toekomende vluchten - Aantal - Passagiers - Controle - Lock down-periode - Overleg met de deelstaten (Covid-19) (7-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-478
Coronacrisis - Reisverbod - Vliegtuigmaatschappijen - Cijfers - Controles - Maatregelen (Covid-19) (7-1132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1132
Coronacrisis - Vaccinatiecampagne - Vaccinatie van kwetsbare mensen - Organisatie - Problemen - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen (Covid-19) (7-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1151
Coronacrisis - Vaccinatiestrategie - Resultaten - Aantal besmettingen - Redenen - Informatie van de bevolking - Communicatie (Covid-19) (7-1274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1274
Coronacrisis - Vliegtuigen - Verzachte veiligheidsmaatregelen - Gezondheid van de passagiers - Maatregelen (Covid-19) (7-598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-598
Coronacrisis - Vliegtuigmaatschappijen - Houding - Vertrek en aankomsturen - Plotse wijzigingen - Regels - Mogelijke schadevergoeding (Covid-19) (7-1130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1130
Coronacrisis - Vliegtuigmaatschappijen - Houding - Vertrek en aankomsturen - Plotse wijzigingen - Regels - Mogelijke schadevergoeding (Covid-19) (7-1131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie en Noordzee
   Antwoord
SV 7-1131
De aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie (7-20)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-20
De aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie in de Europese rusthuizen (7-31)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-31
De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen (7-16)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-16
De beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen (7-721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-721
De opmars van superbacteriën door overconsumptie van antibiotica (7-13)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-13
De opmars van superbacteriën door overconsumptie van antibiotica (7-720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-720
De tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg (7-32)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-32
De tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg (7-692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-692
De wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs (7-19)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-19
De ziekte van Lyme (7-33)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-33
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
7-196/1
p. 1-56 7-196/1 p. 1-56 (PDF)
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Duurzame energiebronnen - Klimaatverandering - CO2-uitstoot - Nieuwe technologieën (7-1316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Van der Straeten, minister van Energie
   Antwoord
SV 7-1316
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  de heer Bert Anciaux, gecoöpteerd senator
7-2
p. 6 7-2 p. 6 (PDF)
Elektronisch toezicht - Samenwerkingsakkoord (7-50)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-50
Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming (7-40)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten
SV 7-40
Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming (7-822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-822
Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (7-26)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-26
Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (7-690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-690
Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (7-27)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-27
Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (7-691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-691
Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (7-28)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-28
Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen (7-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-723
Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling (7-39)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-39
Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling (7-693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-693
Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg (7-34)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-34
Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg (7-38)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-38
Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de Gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg (7-725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-725
Geestelijke gezondheidszorg - Opvang mogelijkheden - Consultatie van psychologen, therapeuten en psychiaters - Vergemakkelijkte toegang - Maatregelen - Mogelijke actieplan - Overleg met de Gemeenschappen (7-1273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1273
Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid (7-25)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-25
Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid (7-689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-689
Het psychiatrisch onderzoek (7-14)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-14
Hulde (2020-2021)      
  aan mevrouw Sabine Laruelle, uittredend voorzitster
7-13
p. 23 7-13 p. 23 (PDF)
  7-13
p. 20-21 7-13 p. 20-21 (PDF)
  aan mevrouw Sabine de Bethune met haar nieuwe loopbaan bij het Grondwettelijk Hof (afscheid van de Senaat)
7-20
p. 42-44 7-20 p. 42-44 (PDF)
Hulde (2021-2022)      
  aan mevrouw Katia Segers, die de Senaat verlaat
7-29
p. 44-45 7-29 p. 44-45 (PDF)
Inoverwegingneming van voorstellen - Ontvankelijkheid van voorstellen tot herziening van de Grondwet - Laattijdige ronddeling      
  7-4
p. 16-19 7-4 p. 16-19 (PDF)
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen (7-23)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-23
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen (7-688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-688
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (7-24)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-24
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (7-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-722
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (7-22)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-22
Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen (7-687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-687
Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen (7-35)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-35
Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de Gewesten en Gemeenschappen (7-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-724
Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen (7-52)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-52
Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen (7-694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-694
Luchthaven van Zaventem - Geluidsnormen - Nachtelijk vliegverkeer - Lawaai - Gevolgen voor de gezondheid van de bevolking - Verbod van lawaaierige vliegtuigen - Maatregelen - Overleg met de Gewesten (7-1280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1280
Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik (7-46)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-46
Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik (7-48)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-48
Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik (7-47)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-47
Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik (7-49)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-49
Luchthaven van Zaventem - Spreiding van het baangebruik en spreiding van de routes - Terug gebruik van de drie pistes (7-601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-601
Luchthaven van Zaventem - Vliegverkeer - Preferentieel baangebruik - Cijfers - Bijkomend gezondheidsprobleem voor omwonenden (7-479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-479
Maagverkleiningen - Aantallen - Evolutie - Stand van zaken (7-15)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-15
Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) (Ideologische alarmbelprocedure) (7-132)      
  Amendement nr 1 van de heer Bert Anciaux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
7-132/4
p. 1-5 7-132/4 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking (Procedure - Culturele autonomie - Reikwijdte van het begrip discriminatie - Ontstaan van de wet van 3 juli 1971 - Grondwettelijk Hof - Ontbreken van een advies van de Raad van State - Etnisch culturele organisaties - Federale voogdij - Segregatie)
7-8
p. 5-38 7-8 p. 5-38 (PDF)
Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen (7-59)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-59
Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen (7-809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-809
Nood aan meer artsen - Huisartsen - Overleg met de Gemeenschappen - Opleiding geneeskunde - Numerus clausus - Initiatieven (7-36)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-36
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
7-4
p. 5-6 7-4 p. 5-6 (PDF)
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Latifa Gahouchi
7-13
p. 5-6 7-13 p. 5-6 (PDF)
  Verslag van de heer Bert Anciaux
7-14
p. 5 7-14 p. 5 (PDF)
  7-17
p. 9-10 7-17 p. 9-10 (PDF)
  7-18
p. 7 7-18 p. 7 (PDF)
  7-23
p. 5-6 7-23 p. 5-6 (PDF)
  7-28
p. 5 7-28 p. 5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Algemene bespreking
7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Hervorming - Plannen van de Vlaamse regering - Overleg met de federale overheid en de andere Gewesten (7-43)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-43
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (7-60)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-60
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (7-810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-810
Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers (7-974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris
   Antwoord
SV 7-974
Orde van Leopold II - Benaming - Mogelijke afschaffing - Nieuwe onderscheidingen in een andere Orde (7-634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-634
Orde van Leopold II - Mogelijke benaming of afschaffing (7-599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-599
Overleden patiënten - Informatie - Uitwisseling - Samenwerking tussen ziekenhuizen, woonzorgcentra en de overheidsdiensten (7-101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-101
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (7-41)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-41
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (7-726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-726
Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (7-978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-978
Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid (7-42)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-42
Psychologische en psychotherapeutische behandelingen - Terugbetaling - Budgettaire effecten (7-11)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-11
Radicalisering - Strijd - Moskeeën - Erkenning - Ondersteuning - Procedure - Vereenvoudiging - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten (7-51)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-51
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-142 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-8
p. 4-5 7-8 p. 4-5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-173 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-12
p. 6 7-12 p. 6 (PDF)
  Uitstel van de bespreking van het voorstel tot opstellen van een informatieverslag (7-115)
7-16
p. 4-5 7-16 p. 4-5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-257 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-20
p. 5 7-20 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-356 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-29
p. 5-6 7-29 p. 5-6 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-361 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-29
p. 5-6 7-29 p. 5-6 (PDF)
Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers (7-61)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord gegeven door mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
SV 7-61
Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de Gemeenschappen (7-37)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-37
Taalpremie - Brussel - Selor - Controle (7-1384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1384
Taalwetgeving - Naleving - Brusselse negentien gemeenten (7-1195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-1195
Taalwetgeving - Naleving - Taalpremie - Taalbrevet - Toekenning - Rol van Selor (7-1197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 7-1197
Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Tewerkstelling en Economie (7-53)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Beke, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoede-bestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord gegeven door mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
SV 7-53
Uitgaven van het boekjaar 2020 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2022 (7-298)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
7-298/1
p. 1-32 7-298/1 p. 1-32 (PDF)
  Aanpassing van de dotatie voor het boekjaar 2022 (Loonindexering)
   Verslag van de heer Bert Anciaux
7-298/2
p. 1-2 7-298/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
   Personeelsuitgaven - Personeelsuitgaven politieke fracties - Covid-19 - Investeringen - Reserves
7-25
p. 5-11 7-25 p. 5-11 (PDF)
  Bespreking van de aanpassing (Indexatie van de lonen)
7-27
p. 6-7 7-27 p. 6-7 (PDF)
Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen (7-1128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-1128
Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen (7-58)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-58
Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen (7-808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-808
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Verzoek van de heer Bert Anciaux, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers en de heer Julien Uyttendaele
7-115/1
p. 1-9 7-115/1 p. 1-9 (PDF)
  Uitstel van de bespreking
7-16
p. 4-5 7-16 p. 4-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 5-19 7-5 p. 5-19 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor platic verpakkingen en sigarettenfilters (7-164)      
  Verzoek van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Rik Daems, de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens
7-164/1
p. 1-12 7-164/1 p. 1-12 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in België en in het buitenland teneinde de ideeën hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren (7-140)      
  Verzoek van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez, de dames Fatima Ahallouch, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht en Katia Segers
7-140/1
p. 1-9 7-140/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Verzoek van de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Julien Uyttendaele, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Willem-Frederik Schiltz
7-139/1
p. 1-3 7-139/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-139/1)
7-10
p. 5-20 7-10 p. 5-20 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Verzoek van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Celia Groothedde, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-225/1
p. 1-15 7-225/1 p. 1-15 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-225/1)
7-19
p. 27-34 7-19 p. 27-34 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-295/1)
7-24
p. 30-37 7-24 p. 30-37 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verzoek van de heren Alexander Miesen, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Philippe Courard en André Frédéric en mevrouw Latifa Gahouchi
7-117/1
p. 1-9 7-117/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Rodrigue Demeuse, Alexander Miesen en Bert Anciaux, de dames Farida Tahar en Carina Van Cauter en de heren Orry Van de Wauwer, Philippe Courard en Chris Steenwegen
7-117/2
p. 1 7-117/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-117/1)
7-5
p. 20-31 7-5 p. 20-31 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-117/5)
7-21
p. 5-33 7-21 p. 5-33 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Verzoek van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Jean-Frédéric Eerdekens, Rik Daems, Bert Anciaux, Jean-Paul Wahl en Julien Uyttendaele, de dames Els Ampe, Katia Segers, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, mevrouw Annick Lambrecht, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Alexander Miesen en Philippe Courard
7-289/1
p. 1-15 7-289/1 p. 1-15 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Bespreking van het verzoek (7-245/1)
7-19
p. 35-42 7-19 p. 35-42 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (7-9)      
  Debat
7-11
p. 17-25 7-11 p. 17-25 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Aanwerving van niet-Belgen in de overheidsdienst) (7-31)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-31/1
p. 1-4 7-31/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet (Gelijkstelling tussen religieuze en niet-religieuze bedienaren van erediensten) (7-32)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-32/1
p. 1-3 7-32/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van een recht op water en op energie (7-33)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-33/1
p. 1-3 7-33/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake communicatie (7-16)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-16/1
p. 1-4 7-16/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake mobiliteit (7-15)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-15/1
p. 1-4 7-15/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post (7-17)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-17/1
p. 1-4 7-17/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit (7-48)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-48/1
p. 1-4 7-48/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om de toegang tot energie en water te verzekeren (7-14)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-14/1
p. 1-3 7-14/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet teneinde het recht op water en sanitatie te waarborgen (7-342)      
  Voorstel van mevrouw France Masai en de heren Bert Anciaux en Chris Steenwegen
7-342/1
p. 1-9 7-342/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt (7-47)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-47/1
p. 1-2 7-47/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter (Personen met een handicap - Zelfstandigheid - Culturele, professionele en maatschappelijke integratie) (7-13)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-13/1
p. 1-6 7-13/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om de vrijheid van drukpers uit te breiden tot andere media (7-34)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-34/1
p. 1-6 7-34/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (7-116)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (7-121)      
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt (7-169)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Philippe Courard en mevrouw Sabine de Bethune
7-169/1
p. 1-3 7-169/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
7-12
p. 7-18 7-12 p. 7-18 (PDF)
Voorstel tot vervanging van artikel 150 van de Grondwet (Uitbreiding van de correctionalisering van racistische drukpersmisdrijven tot alle discriminerende drukpersmisdrijven, ongeacht de discriminatiegrond) (7-18)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-18/1
p. 1-3 7-18/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot vervanging van artikel 29 van de Grondwet (Onschendbaarheid van het geheim van brieven en van alle elektronische vormen van communicatie en correspondentie) (7-35)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-35/1
p. 1-3 7-35/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 77 van het Reglement van de Senaat, teneinde een correcte en maximale evenredige vertegenwoordiging van de fracties te bekomen (7-42)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-42/1
p. 1-6 7-42/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-72/1
p. 1-8 7-72/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
7-13
p. 7-19 7-13 p. 7-19 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met betrekking tot het organiseren van hoorzittingen voor de voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter bij het Grondwettelijk Hof (7-320)      
  Voorstel van mevrouw France Masai, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux en mevrouw Celia Groothedde
7-320/1
p. 1-4 7-320/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat met het oog op de oprichting van een gemengde deliberatieve commissie in de Senaat (7-362)      
  Voorstel van de dames Katia Segers, Stephanie D'Hose en Latifa Gahouchi, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Karin Brouwers, de heer Chris Steenwegen, mevrouw Farida Tahar en de heer Bert Anciaux
7-362/1
p. 1-12 7-362/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel tot wijziging, wat het quorumvereiste bij stemmingen betreft, van de artikelen 21, 43 en 45 van het reglement van de Senaat (In uitzonderlijke omstandigheden geldige naamstemmingen in de Senaat mogelijk maken, zonder dat de meerderheid van de senatoren daarbij fysiek aanwezig hoeft te zijn - Stemming vanop afstand langs elektronische weg) (7-157)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
7-157/1
p. 1-10 7-157/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-10
p. 20 7-10 p. 20 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Nieuwe termijn voor een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof nadat een Europese norm nietig werd verklaard door het Hof van Justitie) (7-235)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Bert Anciaux en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Celia Groothedde, Sabine Laruelle en France Masai
7-235/1
p. 1-4 7-235/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de media (7-308)      
  Voorstel van mevrouw Karin Brouwers en de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Tom Ongena
7-308/1
p. 1-6 7-308/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (De kiesgerechtigheidsvoorwaarden voor de verkiezingen van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbreiden tot niet-Belgen) (7-60)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-60/1
p. 1-5 7-60/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Algemene bespreking
7-12
p. 19-28 7-12 p. 19-28 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse juridische terminologie heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits) (7-292)      
  Algemene bespreking
7-27
p. 8-13 7-27 p. 8-13 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden (... betrokken bij de organisatie van een referendum over de vraag of Catalonië een onafhankelijke natie diende te worden) (7-241)      
  Amendement nr 1 van de heer Bert Anciaux
7-241/2
p. 1 7-241/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking - Verzoek tot verzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen
7-18
p. 43-46 7-18 p. 43-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Steven Coenegrachts, Tom Ongena en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Latifa Gahouchi en Annick Lambrecht en de heer Bert Anciaux
7-267/1
p. 1-11 7-267/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beperking van het ruimteschroot en van de impact ervan op het gebruik van de ruimte (7-312)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Alexander Miesen en Bert Anciaux, de dames Els Ampe, Karin Brouwers en Fatima Ahallouch en de heren Steven Coenegrachts, Orry Van de Wauwer, Philippe Dodrimont en Jean-Paul Wahl
7-312/1
p. 1-13 7-312/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije (7-282)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Tom Ongena, mevrouw Els Ampe, de heren Bert Anciaux, Philippe Dodrimont en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Orry Van de Wauwer en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-282/1
p. 1-8 7-282/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 30-45 7-22 p. 30-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie (Zie ook doc. 6-28) (7-62)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-62/1
p. 1-10 7-62/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terbeschikkingstelling van naloxon om het aantal sterfgevallen ten gevolge van een overdosis te verminderen en de terbeschikkingstelling van water voor injecties om de gezondheidsrisico's bij injecties te verminderen (7-346)      
  Voorstel van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Kurt De Loor en Bert Anciaux, mevrouw Zoé Genot en de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Tom Ongena
7-346/1
p. 1-31 7-346/1 p. 1-31 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens (Strijd tegen wapenhandel) (7-29)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-29/1
p. 1-4 7-29/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verbetering van de mobiliteit op en aan de Brusselse Ring en de verhoging van de levenskwaliteit voor de omwonenden van de Ring (7-63)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-63/1
p. 1-5 7-63/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Voorstel van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Tom Ongena, mevrouw Sabine de Bethune en de heer Bert Anciaux
7-230/1
p. 1-9 7-230/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
  De heer Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (7-173)      
  Voorstel van mevrouw Katia Segers, de heer Bert Anciaux, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Orry Van de Wauwer, Gaëtan Van Goidsenhoven en Stijn Bex, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Hélène Ryckmans en Annick Lambrecht
7-173/1
p. 1-7 7-173/1 p. 1-7 (PDF)
  De heer Bert Anciaux vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-12
p. 6 7-12 p. 6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij België (Zie ook doc. 6-26) (7-61)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-61/1
p. 1-7 7-61/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Voorstel van mevrouw Maud Vanwalleghem, de heer Fourat Ben Chikha, de dames Latifa Gahouchi en Sabine Laruelle, de heren Orry Van de Wauwer, Tom Ongena en Bert Anciaux en mevrouw Hélène Ryckmans
7-368/1
p. 1-5 7-368/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Bespreking
7-22
p. 6-16 7-22 p. 6-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij lgbtq+-foob geweld) (7-161)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Stijn Bex en Bert Anciaux
7-161/1
p. 1-11 7-161/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het opnemen van klimaatgerelateerde informatie in de niet-financiële informatie bij het jaarverslag (7-247)      
  Voorstel van de heer Peter Van Rompuy, de dames Sabine de Bethune, Karin Brouwers en Martine Fournier, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw France Masai, de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne-Catherine Goffinet en de heer Chris Steenwegen
7-247/1
p. 1-5 7-247/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stopzetten van de handel met Saoedi-Arabië in vuurwapens, munitie, defensiegerelateerde producten, aanverwante technologie en ander speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving bruikbaar materieel (7-67)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-67/1
p. 1-3 7-67/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (... inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (7-271)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Karin Brouwers, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux, de dames Katia Segers, Hélène Ryckmans en Celia Groothedde en de heren Tom Ongena en Rik Daems
7-271/1
p. 1-8 7-271/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ (7-106)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Jean-Frédéric Eerdekens, Gaëtan Van Goidsenhoven, Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux en mevrouw Annick Lambrecht
7-106/1
p. 1-9 7-106/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende voedselverspilling en onnodige voedselverliezen (7-45)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-45/1
p. 1-11 7-45/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van het recht op een vergissing in de contacten met de overheidsadministraties (7-244)      
  Bespreking
7-25
p. 12-23 7-25 p. 12-23 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (7-142)      
  Voorstel van de heren Orry Van de Wauwer, Philippe Dodrimont en Bert Anciaux, de dames Stephanie D'Hose en Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha en mevrouw Latifa Gahouchi
7-142/1
p. 1-5 7-142/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de toekomst van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen (7-68)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-68/1
p. 1-6 7-68/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een meldingsplicht voor universiteiten en bedrijven die samenwerken met autoritaire regimes in risicosectoren (7-373)      
  Voorstel van mevrouw Els Ampe en de heer Bert Anciaux
7-373/1
p. 1-15 7-373/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een stappenplan en een actieplan tussen de federale en deelstaatregeringen inzake de verhoging van alle sociale minima en uitkeringen tot de Europese armoededrempel (7-44)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-44/1
p. 1-4 7-44/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot oprichting van een algoritmetoezichthouder (7-328)      
  Voorstel van de heer Rik Daems, de dames Fatima Ahallouch, Véronique Durenne en Katia Segers en de heer Bert Anciaux
7-328/1
p. 1-11 7-328/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een meer gemeenschappelijke beleidsvoering van de federale en gemeenschapsoverheden ten aanzien van hun orkesten (7-46)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-46/1
p. 1-8 7-46/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het openstellen voor het publiek van een groot deel van het Koninklijk Domein te Laken (7-69)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-69/1
p. 1-8 7-69/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan China te vragen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de beschuldigingen van aanranding van de tennisster Peng Shuai aan het adres van de gewezen Chinese vice-eersteminister Zhang Gaoli (7-316)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Bert Anciaux, Philippe Dodrimont, Tom Ongena en Orry Van de Wauwer
7-316/1
p. 1-11 7-316/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken (7-185)      
  Voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Bert Anciaux en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw Karin Brouwers en de heer Julien Uyttendaele
7-185/1
p. 1-4 7-185/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om meer rekening te houden met diversiteit bij het nemen van maatregelen tijdens een crisis (Covid-19) (7-190)      
  Bespreking
7-19
p. 14-26 7-19 p. 14-26 (PDF)
Voorstel van resolutie om overeenkomsten van tijdelijke bezetting van een woning te reguleren, teneinde elke vorm van uitbuiting te voorkomen (7-370)      
  Voorstel van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch en de heren Bert Anciaux en Jean-Frédéric Eerdekens
7-370/1
p. 1-23 7-370/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (7-114)      
  Bespreking
7-14
p. 6-28 7-14 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Voorstel van de dames Maud Vanwalleghem, Latifa Gahouchi, Karin Brouwers, Stephanie D'Hose, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet, de heren Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux, mevrouw Martine Fournier en de heer Peter Van Rompuy
7-299/1
p. 1-16 7-299/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang (7-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Karin Brouwers, de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne-Catherine Goffinet en de heren Fourat Ben Chikha en Orry Van de Wauwer
7-220/1
p. 1-10 7-220/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren (7-224)      
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-Ethiopië) (7-208)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Sabine de Bethune, de heren Bert Anciaux en Tom Ongena, de dames Latifa Gahouchi en Hélène Ryckmans en de heren Fourat Ben Chikha en Jean-Paul Wahl
7-208/1
p. 1-7 7-208/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren (7-162)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Willem-Frederik Schiltz en Bert Anciaux en mevrouw Karin Brouwers
7-162/1
p. 1-8 7-162/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de preventie van stress en burn-outs op de werkplaats te optimaliseren (7-129)      
  Voorstel van de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heer Bert Anciaux
7-129/1
p. 1-16 7-129/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een evenwicht te vinden tussen de beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal) (7-70)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-70/1
p. 1-33 7-70/1 p. 1-33 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen (7-165)      
  Over de verzending naar commissie
7-11
p. 25 7-11 p. 25 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied (7-25)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-25/1
p. 1-7 7-25/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten (7-300)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Rodrigue Demeuse en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Sabine Laruelle, Martine Fournier en Soetkin Hoessen en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux
7-300/1
p. 1-16 7-300/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning en bevordering van een transparantere en openere procedure voor de benoeming van de secretaris-generaal van de VN (7-65)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-65/1
p. 1-5 7-65/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat Israël zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert (7-257)      
  Mevrouw Ayse Yigit vraagt de spoedbehandeling - Niet aangenomen
7-20
p. 5 7-20 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK (Chronisch vermoeidheidssyndroom - Myalgische encephalomyelitis - Onverklaarbare lichamelijke klachten) (7-27)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-27/1
p. 1-9 7-27/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkening van de Palestijnse Staat door België (7-28)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-28/1
p. 1-10 7-28/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-11
p. 12-17 7-11 p. 12-17 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de Saudische vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul (7-236)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heren Tom Ongena en Bert Anciaux, mevrouw Karin Brouwers en de heer Orry Van de Wauwer
7-236/1
p. 1-6 7-236/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Latifa Gahouchi, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Karin Brouwers, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Orry Van de Wauwer en mevrouw Anne-Catherine Goffinet
7-218/1
p. 1-5 7-218/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar (7-66)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-66/1
p. 1-9 7-66/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een adequate beleidsvoering tegen de radicalisering bij moslimjongeren (7-43)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-43/1
p. 1-11 7-43/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven (7-26)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-26/1
p. 1-7 7-26/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een revitalisering van de democratie in België (Vernieuwing van structurele en communicatieve aspecten, waarbij enerzijds de principes en procedures van een representatieve delegatiedemocratie worden bekrachtigd en tegelijkertijd de vele mogelijkheden van de directe democratie worden geïntegreerd - Het democratisch functioneren van mandatarissen en Parlementen) (7-64)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-64/1
p. 1-15 7-64/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een staakt-het-vuren in de bezette gebieden van Palestina en in Israël, en voor de onmiddellijke stopzetting van de annexatie van Jeruzalem en van de uitzetting van Palestijnse families uit Oost-Jeruzalem (7-254)      
  Voorstel van de dames Latifa Gahouchi en Fatima Ahallouch, de heren André Frédéric, Julien Uyttendaele en Bert Anciaux, mevrouw Annick Lambrecht en de heer Kurt De Loor
7-254/1
p. 1-7 7-254/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof (7-301)      
  Bespreking
7-27
p. 14-27 7-27 p. 14-27 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet met als doel de algehele onschendbaarheid van de Koning op te heffen en te beperken tot de handelingen die gesteld werden binnen de publieke opdrachten (7-55)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-55/1
p. 1-8 7-55/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (7-40)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-40/1
p. 1-7 7-40/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis, tweede lid, van de Grondwet, om een vertegenwoordiging van elk geslacht van minstens 40 % van eenzelfde geslacht te garanderen binnen de Ministerraad en de gemeenschaps- en gewestregeringen (7-71)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-71/1
p. 1-4 7-71/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft (7-56)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux en mevrouw Katia Segers
7-56/1
p. 1-4 7-56/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogvoering betreft (7-24)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-24/1
p. 1-3 7-24/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet om een lid toe te voegen dat het stopzetten van het lidmaatschap van de Europees Unie slechts toelaat na een stemming met tweederdemeerderheid (7-57)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-57/1
p. 1-3 7-57/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet met als doel een open debat door de grondwetgever over de Belgische monarchie niet onmogelijk te maken tijdens een regentschap (7-58)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-58/1
p. 1-8 7-58/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken (7-21)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-21/1
p. 1-7 7-21/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken (7-49)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-49/1
p. 1-8 7-49/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet om stemrecht voor 16- tot 18-jarigen mogelijk te maken (7-50)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-50/1
p. 1 7-50/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie (7-23)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-23/1
p. 1-8 7-23/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en de monarchie louter formeel en ceremonieel te maken (7-51)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-51/1
p. 1-8 7-51/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en deze louter formeel en ceremonieel te maken (7-52)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-52/1
p. 1-8 7-52/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet met als doel de regels van de annuïteit van de begroting ook toe te passen op de monarchie (7-53)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-53/1
p. 1-8 7-53/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt (7-38)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-38/1
p. 1-3 7-38/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken (7-54)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-54/1
p. 1-8 7-54/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (7-39)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-39/1
p. 1-7 7-39/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken(7-41)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-41/1
p. 1-7 7-41/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (7-19)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-19/1
p. 1-7 7-19/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (7-36)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-36/1
p. 1-7 7-36/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (7-20)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-20/1
p. 1-8 7-20/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (7-37)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-37/1
p. 1-8 7-37/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken (7-22)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-22/1
p. 1-7 7-22/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België, met als doel geen haatdragende, discriminerende en onzinnige bepalingen meer op te nemen in grondwettelijke regels (7-59)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux
7-59/1
p. 1-6 7-59/1 p. 1-6 (PDF)
Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen (7-62)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-62
Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen (7-811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 7-811
Vzw Globe Aroma - Inval door de politie - Politieke doelstellingen (7-975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-975
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Aanpassing en afzwakking - Impact op de federale evenwichten - Overleg met de deelstaten (7-55)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-55
Wetboek van de inkomstenbelastingen - Artikel 36, § 2, tweede lid - Interpretatie (7-1196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
   Vraag zonder antwoord
SV 7-1196
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (Werking Raad van State en administratieve rechtscolleges - Adviezen Raad van State betreffende de besluiten genomen in uitvoering van beide volmachtwetten) (7-152)      
  Algemene bespreking
7-9
p. 4-14 7-9 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Verlaging van de dotaties aan de politieke partijen) (7-313)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
7-313/3
p. 1-14 7-313/3 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
7-26
p. 5-17 7-26 p. 5-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft (De wetgeving op de boekhouding van de politieke partijen in overeenstemming brengen met de nieuwe bepalingen inzake het economisch en vennootschapsrecht) (7-195)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
7-195/2
p. 1-5 7-195/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
7-15
p. 14-17 7-15 p. 14-17 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft (De begunstigden van een uittredingsvergoeding worden onderworpen aan hetzelfde financieel plafond als de parlementsleden) (7-133)      
  Verslag van mevrouw Allessia Claes en de heer Bert Anciaux
7-133/2
p. 1-16 7-133/2 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
7-7
p. 5-12 7-7 p. 5-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (7-153)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
7-153/3
p. 1-3 7-153/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
7-12
p. 29-31 7-12 p. 29-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (7-174)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux
7-174/5
p. 1-12 7-174/5 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
7-19
p. 6-14 7-19 p. 6-14 (PDF)
Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen (7-21)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Michel, eerste minister
   dossier afgesloten
SV 7-21
Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen (7-727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-727
Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen (7-79)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-79
Ziekenvervoer - Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Ziekenwagens - Ambulanciers - Unie der Belgische Ambulancediensten - Wachttijden - Maatregelen (7-12)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-12
Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen (7-18)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-18
Zorginstellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen - Parkeerkaarten voor mensen met een handicap - Gebruik (7-102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-102
Zorginstellingen die onder de Vlaamse Gemeenschap vallen - Parkeerkaarten voor mensen met een handicap - Gebruik (7-729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-729
Zorgkundigen - Niet afleveren van de visa (7-30)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-30
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999