S. 7-313 Dossierfiche K. 55-2376

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen
Eliane Tillieux  

financiering
partijfinanciering
politieke partijen
financiering van een verkiezing
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-2376/1 Wetsvoorstel 9/12/2021
K. 55-2376/2 Amendement 13/12/2021
K. 55-2376/3 Amendement 14/12/2021
K. 55-2376/4 Amendementen 15/12/2021
K. 55-2376/5 Verslag namens de commissie 15/12/2021
K. 55-2376/6 Tekst aangenomen door de commissie 15/12/2021
K. 55-2376/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 16/12/2021
K. 55-2376/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/12/2021
7-313/1 7-313/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/12/2021
7-313/2 7-313/2 (PDF) Amendementen 14/1/2022
7-313/3 7-313/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/1/2022
7-313/4 7-313/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 14/1/2022
7-313/5 7-313/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 14/1/2022
K. 55-2376/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 14/1/2022
K. 55-2376/10 Amendement 2/2/2022
K. 55-2376/11 Verslag namens de commissie 7/2/2022
K. 55-2376/12 Tekst aangenomen door de commissie 7/2/2022
K. 55-2376/13 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 9/2/2022
K. 55-2376/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 10/2/2022
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
9/12/2021   Indiening Doc. K. 55-2376/1
9/12/2021   Inoverwegingneming
9/12/2021   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 146, p. 39
15/12/2021   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 55-2376/5
16/12/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, pp. 44-53 + nr. 148, pp. 92-94
Doc. K. 55-2376/7
16/12/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-11/o18)
Integraal verslag nr. 148, p. 94
Doc. K. 55-2376/8
16/12/2021   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/12/2021   Overzending Doc. 7-313/1 7-313/1 (PDF)
17/12/2021   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/1/2022   Inschrijving op agenda
14/1/2022   Algemene bespreking
14/1/2022   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag.
14/1/2022   Artikelsgewijze bespreking
14/1/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+41/-4/o7) Hand. 7-26 Hand. 7-26 (PDF)
Doc. 7-313/5 7-313/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/12/2021   Verzending naar commissie
14/1/2022   Inschrijving op agenda
14/1/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
14/1/2022   Inleidende uiteenzetting
mevrouw Nele Degraeuwe, vertegenwoordigster van mevrouw Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
14/1/2022   Bespreking Doc. 7-313/2 7-313/2 (PDF)
14/1/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+15/-1/o2) Doc. 7-313/4 7-313/4 (PDF)
14/1/2022   Aanneming na amendering
14/1/2022   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering.
Doc. 7-313/3 7-313/3 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
14/1/2022   Overzending Doc. K. 55-2376/9
7/2/2022   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 55-2376/11
10/2/2022   Bespreking
Integraal verslag nr. 162, pp. 75-79 + nr. 163, pp. 99-100
Doc. K. 55-2376/13
10/2/2022   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-10/o17)
Integraal verslag nr. 163, p. 100
Doc. K. 55-2376/14
10/2/2022   Aanneming zonder amendering
10/2/2022   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/2022   Bekrachtiging en afkondiging
1/3/2022   Bekendmaking (17387)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/12/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 14/1/2022
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 14/1/2022
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/2/2022
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/2022 1/3/2022, blz 17387