S. 7-401 Dossierfiche                  

Uitgaven van het boekjaar 2021 en begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2023

begroting
Eerste Kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-401/1 7-401/1 (PDF) Verslag namens het Bureau 12/12/2022
7-401/2 7-401/2 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/12/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2022   Indiening Doc. 7-401/1 7-401/1 (PDF)
12/12/2022   Verzending naar Bureau
16/12/2022   Inschrijving op agenda
16/12/2022   Algemene bespreking
16/12/2022   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-401/2 7-401/2 (PDF)
16/12/2022   Stemming over het geheel: aangenomen (+34/-16/o0) Hand. 7-33 Hand. 7-33 (PDF)
  Behandeling in Bureau
12/12/2022   Verzending naar Bureau
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
12/12/2022   Goedkeuring verslag
16/12/2022   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/12/2022
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd 12/12/2022