S. 7-70 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde een evenwicht te vinden tussen de beperking van de geluidshinder, de verhoging van de levenskwaliteit van de omwonenden en de ontwikkeling van de economische activiteiten in en rond de luchthaven van Zaventem (Brussel-Nationaal)
Bert Anciaux   

vliegtuig
luchtverontreinigende stof
evaluatiemethode
groeipool
luchthaven
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
levenskwaliteit
motie van het Parlement
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
bescherming tegen geluidshinder
volksgezondheid
regionale samenwerking
milieunorm
lawaai
akoestische vervuiling
luchtvervoer
geografische spreiding
milieukwaliteit
geluidsniveau

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-70/1 7-70/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-70/1 7-70/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale aangelegenheden
8/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale aangelegenheden
Verzonden naar commissie