S. 7-254 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een staakt-het-vuren in de bezette gebieden van Palestina en in Israël, en voor de onmiddellijke stopzetting van de annexatie van Jeruzalem en van de uitzetting van Palestijnse families uit Oost-Jeruzalem
Latifa Gahouchi    Fatima Ahallouch    André Frédéric    Julien Uyttendaele    Bert Anciaux    Annick Lambrecht    Kurt De Loor   

motie van het Parlement
Israël
Palestina
Palestijnse kwestie
oorlog
uitzetting uit een woning
staakt-het-vuren
beslechting van geschillen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-254/1 7-254/1 (PDF) Voorstel van resolutie 19/5/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/5/2021   Indiening Doc. 7-254/1 7-254/1 (PDF)
21/5/2021   Inoverwegingneming
21/5/2021   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
21/5/2021   Verzending naar commissie
8/7/2022   Einde behandeling
8/7/2022   Verzending naar een andere commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie