S. 7-142 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein
Orry Van de Wauwer    Philippe Dodrimont    Bert Anciaux    Stephanie D'Hose    Hélène Ryckmans    Fourat Ben Chikha    Latifa Gahouchi   

motie van het Parlement
Bahrein
rechten van de mens
doodstraf
foltering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-142/1 7-142/1 (PDF) Voorstel van resolutie 12/2/2020
7-142/2 7-142/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 14/2/2020
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2020   Indiening Doc. 7-142/1 7-142/1 (PDF)
14/2/2020   Inoverwegingneming
14/2/2020   Beslissing onmiddellijke behandeling
14/2/2020   Inschrijving op agenda
14/2/2020   Algemene bespreking
14/2/2020   Stemming over het geheel: aangenomen (+35/-0/o13) Doc. 7-142/2 7-142/2 (PDF)
14/2/2020   Aanneming zonder amendering
14/2/2020   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister, aan de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, aan de minister-presidenten en voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/2/2020