S. 7-456 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat
Bert Anciaux    Stephanie D'Hose    France Masai    Latifa Gahouchi    Sabine Laruelle    Karin Brouwers    Fourat Ben Chikha   

Eerste Kamer
participatieve democratie
opvolging informatieverslag
politieke participatie
deliberatieve democratie
parlementaire procedure
institutionele hervorming
politieke hervorming
Rijksregister van de natuurlijke personen
maatschappelijk of themadebat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-456/1 7-456/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/5/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/5/2023   Indiening Doc. 7-456/1 7-456/1 (PDF)
26/5/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/5/2023   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie