S. 7-62 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie
Bert Anciaux   

racisme
islam
discriminatie op grond van godsdienst
xenofobie
motie van het Parlement
antisemitisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-62/1 7-62/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-62/1 7-62/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
8/10/2019   Verzending naar commissie
14/3/2022   Inschrijving op agenda
14/3/2022   Uitgesteld
28/3/2022   Inschrijving op agenda
28/3/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Chris Steenwegen
28/3/2022   Inleidende uiteenzetting
28/3/2022   Bespreking
25/4/2022   Inschrijving op agenda
25/4/2022   Hoorzitting - de heer Jonas Slaats, expert, Kif Kif Beweging; - mevrouw Layla Azzouzi, medeoprichtster, Collectif pour l'Inclusion et contre l'Islamophobie en Belgique (CIIB); - de heer Hamid Bénichou, eerste politieagent op rust, Lokale Politie - Zone B
9/5/2022   Inschrijving op agenda
9/5/2022   Hoorzitting - de heer Christophe Busch, directeur, Hannah Arendt Instituut; - de heer Guido Vanheeswijck, emeritus gewoon hoogleraar met opdracht, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven en emeritus gewoon hoogleraar occasionele opdracht, Departement
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
In behandeling 28/3/2022, 25/4/2022, 9/5/2022