S. 7-43 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een adequate beleidsvoering tegen de radicalisering bij moslimjongeren
Bert Anciaux   

migrantenkind
institutionele samenwerking
religieus conservatisme
motie van het Parlement
extremisme
jongere
moslim
radicalisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-43/1 7-43/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-43/1 7-43/1 (PDF)
8/10/2019   Inoverwegingneming
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
8/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie