S. 7-407 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot de oprichting van een bijzonder oorlogstribunaal bij het Internationaal Strafhof in Den Haag voor de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne
Els Ampe    Bert Anciaux    Fourat Ben Chikha    Véronique Durenne    Gregor Freches    Annick Lambrecht    Hélène Ryckmans    Julien Uyttendaele    Orry Van de Wauwer    Maud Vanwalleghem   

Internationaal Strafhof
oorlog
internationale rechtspraak
Rusland
Oekraïne
motie van het Parlement
misdaad tegen de menselijkheid
oorlogsmisdaad
Internationaal Straftribunaal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-407/1 7-407/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/12/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2022   Indiening Doc. 7-407/1 7-407/1 (PDF)
16/12/2022   Inoverwegingneming
  Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
16/12/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie