S. 7-47 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat het dierenwelzijn regelt
Bert Anciaux    Katia Segers   

welzijn van dieren
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-47/1 7-47/1 (PDF) Herziening van de grondwet 3/10/2019
7-47/2 7-47/2 (PDF) Amendementen 5/5/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-47/1 7-47/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/10/2019   Verzending naar commissie
17/3/2023   Inschrijving op agenda
17/3/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Stijn De Roo
17/3/2023   Inleidende uiteenzetting
17/3/2023   Hoorzitting - de heer Michel Vandenbosch, voorzitter GAIA;
17/3/2023   Hoorzitting - mevrouw Maureen Trussart, juridisch adviseur, en de heer Thomas Demonty, adviseur dierlijke productie, Fédération wallonne de l'Agriculture, vertegenwoordigers van Agrofront;
17/3/2023   Hoorzitting - prof. dr. Geert Van Hoorick, hoogleraar Bestuursrecht en Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent.
17/3/2023   Gedachtewisseling
28/4/2023   Inschrijving op agenda
28/4/2023   Hoorzitting - Prof. Dr. Marc Uyttendaele,hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Université libre de Bruxelles (ULB) ;
28/4/2023   Hoorzitting - Mevrouw Elien Verniers, postdoctoraal onderzoeker Omgevingsrecht - Dier en Recht Centrum voor Milieu- en Energierecht - UGent.
28/4/2023   Gedachtewisseling
26/5/2023   Inschrijving op agenda
26/5/2023   Hoorzitting - Prof. dr. Christian Behrendt, hoogleraar Grondwettelijk Recht, Université de Liège;
26/5/2023   Hoorzitting - Prof. dr. Marc Vandenheede, hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde, Université de Liège;
26/5/2023   Hoorzitting - Mevrouw Violette Pouillard, historicus, onderzoekster Centre national de la recherche scientifique (CNRS), gastprofessor aan de Universiteit van Gent (UGent).
26/5/2023   Gedachtewisseling
9/6/2023   Inschrijving op agenda
9/6/2023   Hoorzitting Mevrouw Heidi Trasschaert, attachee juriste à la Direction de la Qualité et du Bien-être animal, Service public de Wallonie Agriculture Ressources naturelles Environnement;
9/6/2023   Hoorzitting - Mevrouw Feline Geukens, juriste Dierenwelzijn, afdeling Dierenwelzijn van het Departement omgeving van de Vlaamse overheid.
9/6/2023   Gedachtewisseling
23/6/2023   Inschrijving op agenda
23/6/2023   Hoorzitting de heer Andrea Gavinelli, hoofd van de eenheid dierenwelzijn, Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie;
23/6/2023   Hoorzitting - de heer Frank Verdonck, hoofd van de eenheid Biologische gevaren, diergezondheid en dierenwelzijn (BIOHAW) van de ASSESS-afdeling (Productie risicobeoordeling) van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de heer Yves Van der S
23/6/2023   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
In behandeling 17/3/2023, 28/4/2023, 26/5/2023, 9/6/2023, 23/6/2023